A TOP 5.3.1-BKI-2017-00003 A helyi közösségek fejlesztése Soltvadkert térségében pályázat keretén belül készült el egy Soltvadkertet népszerűsítő, bemutató könyv, melynek címe: A szőlőtő népe, szemelvények Soltvadkert történetéből. Bemutatójára szeptember 16-án pénteken 18 órakor kerül sor a soltvadkerti Gyöngyház Kulturális Központ Színháztermében, a Soltvadkerti Szüreti Fesztivál nyitónapján. 

Légrády Andor helytörténész írása. 

-Hirdetés-

Elődeink: Kruttschnitt Antal, Nagy-Pál István, Szávay István, Mogyorósi József, Starkné Koltai Margit és köztünk élő helytörténettel foglalkozó lokálpatrióták, mint id. Mátyus Lajos, ifj. Káposzta Lajos és Légrády Andor történészek gyűjtéséből, kutatásaiból és munkáik feldolgozásából, valamint a Vadkertről megjelenő írások, képek felhasználásával született meg ez a szemelvénygyűjtemény, mely Soltvadkert történelmébe, életébe enged betekintést.

Könyvünkben a kezdetektől 1956-ig olvashatók történelmi szemelvények.

A kiadványban a történeti rész mellett a közigazgatás, közélet, gazdaság, vallás, a Vadkerti-tó és jelképeink is helyet kaptak. Szó esik a jelenről is, és a korról, amiben élünk.

A képekkel, térképekkel illusztrált, érdekességekkel fűszerezett, mellékletekkel ellátott kiadványban a történelmi sajátosságokon túl igyekeztünk olyan soltvadkertieket is bemutatni, akiknek meghatározó szerepük volt a település köz- és társadalmi életének formálásában.

Soltvadkert keletkezéséről, a vadkerti emberek életéről, gazdálkodásáról gondolkodva született a könyv címe: „A szőlőtő népe”.

A kiadvány megírásában Légrády Andor, Szabadiné Viszmeg Erzsébet, Zsikláné Szarka Judit és egyházaink vezetői: Homoki Pál evangélikus esperes, Dr. Jenei Gábor plébános, Pazdernyik Pál lelkipásztor, Sipos Ajtony Levente lelkész és Vass Zoltán lelkipásztor vállaltak szerepet. A szerkesztést Pájer Ildikó a Gyöngyház Kulturális Központ és Könyvtár igazgatója végezte el. A lektorálásért Nemes Ibolya felelt.

A sok-sok munka, a kitartás, a Teremtő szeretetébe, gondoskodásába vetett hit, bizalom, és a közösség érdekeit szem előtt tartó, elhivatott emberek által az aranyhomokon ízes élet fakadt. A szőlőtő kifejezi az itt élők erejét, munkakedvét, teherbírását, két kezük munkájának gyümölcsét, az újrakezdésre, a megújulásra való képességet.

Hálásak lehetünk elődeink kitartásáért, állhatatos munkájáért, boldogulásáért, mindazért a jóért, amit ránk hagytak, és ami által Soltvadkert – az egykori puszta később alig lakott puszta, majd falu, nagyközség – 2023-ban virágzó kisvárosként ünnepelheti várossá avatásának harmincadik évfordulóját.

 

Jó szívvel ajánljuk „A szőlőtő népe” című könyvünket minden Soltvadkerten élő vagy a településhez kötődő családnak, az utókornak és mindazoknak, akik mélyebben szeretnék megismerni szeretett városunkat, Soltvadkertet. 

A kötet a Gyöngyház Kulturális Központban megvásárolható lesz. 

Írta és a képeket készítette: Légrády Andor 

MEGOSZTÁS
Írta: vira