Akasztó Község Önkormányzata, mint konzorciumi partner szeptember 15-én tartotta a TOP-1.2.1-15-BK1-2016-00010 azonosítószámú “Solt-Dunatetétlen-Akasztó turisztikai célú kerékpárút fejlesztése” elnevezésű projekt záró ünnepségét. Az ünnepélyes projektátadó helyszíne Akasztó Község Polgármesteri Hivatalának díszterme és a megvalósult kerékpárút volt.

Az eseményen jelen volt az akasztói önkormányzat képviselő-testületének tagjai, az intézményvezetők és dolgozói, Csengőd polgármestere Pivarcsi Csaba és jegyzője dr. Gszelmann Alíz, Pálfi Mihályné Dunatetétlen polgármestere, a Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési Ügynökség részéről Mike Imola projektmenedzser, valamint érdeklődők, civil szervezetek vezetői.

-Hirdetés-

A projektzáró során Akasztó település polgármestere Suhajda Antal köszöntötte a megjelenteket. A polgármester elmondta, hogy Solt Város Önkormányzat konzorciumban Dunatetétlen Község Önkormányzattal, Akasztó Község Önkormányzattal és a Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-vel sikeresen megvalósították a TOP-1.2.1-15-BK1-2016-00010 azonosító számú “Solt-Dunatetétlen-Akasztó turisztikai célú kerékpárút fejlesztése” elnevezésű projektet. A projekt keretében Solt és Akasztó között, a meglévő kerékpárforgalmi úthálózati elemek összeköttetésére egyoldali, kétirányú kerékpárút kiépítése valósult meg mintegy 14 km hosszban. A kerékpárút az 53. sz. főút szelvényezés szerinti bal oldalán halad, 2,25 m burkolati szélességgel. A projekt Bács-Kiskun megye egészének szempontjából kiemelkedő fontosságú, tekintettel arra, hogy átfogó célja az aktív turizmus, azon belül is a térség kerékpáros turisztika fellendítése.

A Projekt összköltsége 700 000 000 Ft volt, melynél az utófinanszírozású tevékenységekre igényelhető előleg megoszlása konzorciumi tagonként az alábbiak szerint alakult:

Solt Város Önkormányzata: 227 600 200 Ft
Akasztó Község Önkormányzata: 138 684 000 Ft
Dunatetétlen Község Önkormányzata: 304 160 800 Ft
Bács-Kiskun Megyei Turizmusfejlesztési és Marketing Nonprofit Kft.: 14 777 500 Ft

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja 2016. július 1-je volt, a műszaki átadás-átvétel pedig 2022. augusztus 15-én történt meg. A munkálatok elvégzésére pályázatot nyújtott be a nyertes Soltút Kft-n kívül a pátyi Vágányprofil Kft., a fővárosi Falcon Global Zrt., az osztrák tulajdonú STRABAG Építőipari Zrt., illetve a kecskeméti MEGA-SPED Kft. is. A projektre összesen 700 millió forint állt rendelkezésre az uniós Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP) keretében, amelyet 376 millió forintos többlettámogatással egészítettek ki.

A több, mint egy milliárd forintból megépült beruházás által a térség kerékpárútjai bekapcsolódhatnak a nemzetközi rendszerbe.

Megépülésével összefüggő kerékpárút rendszer alakult ki Kiskunhalastól Soltvadkert-Kiskőrös-Akasztó-Dunatetétlen-Solt települések között, amely az országos és nemzetközi hálózatokhoz való csatlakozást teszi lehetővé. A beruházás keretében a már meglévő kerékpáros hálózati elemek összekötése épült meg, így a megvalósítással Akasztó, Kiskőrös és Soltvadkert térsége rácsatlakozott az EuroVelo 6-os, Duna-menti kerékpárút-hálózatra. Ez annyit jelent, hogy Kiskunhalastól közvetlenül el lehet érni kerékpárúton a Dunát, a Balatont vagy a Duna eredésének helyét a németországi Fekete-erdőt is. A kerékpárút műszaki paramétereit tekintve kell elmondani, hogy a nyomvonala 2,25 méter széles és a beruházás részeként három pihenőhely került kialakításra Solton, Dunatetétlennél, valamint az Akasztói Halászcsárdánál, ahol pad, asztal, kézi pumpa és a legszükségesebb szerelő eszközök is megtalálhatók.

Fontos megjegyezni, hogy mindezek mellett az Akasztó északi oldalán található üzemanyagtöltő állomással szemközti részen (Zöld Vendéglővel szemben, a Duna- Völgyi főcsatornán keresztül) 350 méteres szakaszon kerül kiépítésre kerékpáros út TOP forrásból. A fejlesztések által szebb és rendezettebb lesz a települések és az 53-as út környezete, bár ez plusz feladatokat ró az érintett önkormányzatokra, de ezt örömmel vállalják, hiszen ezentúl biztonságosan közlekedhetnek gyermekek és természetesen a térség kerékpáros társadalma. A polgármester megemlítette, hogy az Akasztó és Solt közötti főútvonalon naponta 12 ezer jármű halad el, ahol a kerékpáros közlekedés igen balesetveszélyes volt korábban.

Köszönetét fejezte ki a beruházás megvalósításáért nyújtott segítségért a Magyar Kormánynak, a BKKM-i közgyűlésnek, a BKMFÜ-nek, a BÁCSTENDER Kft-nek, Font Sándor országgyűlési képviselőnek, a tervező Rónai Jánosnak, a kivitelező Soltút Kft-nek, a műszaki ellenőr Vékony Bélának, Akasztó Község képviselő-testületének, a Polgármesteri Hivatal munkatársainak és a jegyző asszony hat éves munkáját is kiemelte.

Némethné Nagy Nóra Akasztó jegyzője, Suhajda Antal Akasztó polgármestere és Pálfi Mihályné Dunatetétlen polgármestere

Az elhangzottak után a kerékpárút akasztói szakaszának kiindulópontjánál ünnepélyes szalagvágás történt. Az Akasztói Halászcsárda bejáratánál kezdődik az újonnan megépített kerékpárút, ahol Némethné Nagy Nóra Akasztó jegyzője, Suhajda Antal Akasztó polgármestere és Pálfi Mihályné Dunatetétlen polgármestere vágta át a nemzeti színű szalagot.

Tóth Imre, Suhajda Antal és a Strubl család tagjai
Az 53-as számú főútvonal Akasztó és Solt közötti részén létesült adakozásból egy pihenőhely.

A volt útkaparó ház helyén emléktábla került felállításra, pad és asztal, valamint napelemes világítás lett elhelyezve Tóth Imre, volt önkormányzati képviselő magánszemély adományaként és munkájával, a megvalósításhoz szükséges terültet pedig a Strubl család ajánlotta fel. A helyszínen Suhajda Antal polgármester köszönetét fejezte ki a az adományozóknak a terület és az emlékhely kialakításért. A polgármester elmondta, hogy a transzverzális utak mentén, azok fenntartására azonos távolságokban úgynevezett útkaparó házak épültek a régmúlt időkben. Ezek jellemzően ikerházak voltak, bennük két útkaparó lakott, általában népes családjával. Az útkaparók feladatai közé tartozott a makadámutak 4-8 kilométeres szakaszának karbantartása, az útszél kaszálása, belógó bokrok, fák gallyazása. Az utak mentén 50 méterenként zúzott kőhalmok álltak, javításkor az útkaparó innen talicskával hordta szét a kőzúzalékot és azt elterítette az úton. Útkaparónak az útépítés során felfogadott zsellérek (szerződés) közül választották ki a megfelelőt, és vették állami alkalmazásba.

  Fotógaléria:

  Fotók megtekintése (32 db kép)
MEGOSZTÁS