A soltvadkerti Evangélikus Egyházi Óvodába járó gyermekek nem unatkoznak egy percre sem. Az intézmény mindennapjairól, kiemelt eseményeiről és az elmúlt hónapok történéseiről Csesznegi Evelin és Szarka Rita mesélt.
Milyen programok, események valósultak meg a 2022/2023-as nevelési év első felében?

Az intézményünkben már hagyománynak számító Befogadó Ünnepség október közepén került megrendezésre, amelynek az óvoda szomszédságában magasló Evangélikus Templom adott otthont. Ezen az ünnepségen az óvodát újonnan kezdő gyermekeket avatjuk be szerető közösségünkbe, amelynek során az óvodások közös szolgálattal, énekkel, verssel örvendeztetik meg az összegyűlteket.

-Hirdetés-

Templomunk 185. évfordulója alkalmából ünnepi Istentisztelet keretén belül nagycsoportos óvodásaink különleges szolgálattal készültek. Az Istentiszteletet követően templomunk újonnan elkészült kupoláját Kondor Péter püspök úr ünnepélyes keretek között áldotta meg.

A szeptemberi óvoda kezdéskor megrendezésre került a Szüreti Kavalkádunk, amely során egy héten keresztül szereztünk új ismeretet, tudást, tapasztalatot a minket körülvevő zöld környezetről, ennek védelméről, és a hagyományőrzés jegyében a szüreti szokásokról egyaránt. Csoportszinten történt a tematikus hét témájának a feldolgozása nagyrészt, viszont szerveztünk közös programokat is, illetve óvodán kívüli sétát a szelektív hulladékgyűjtőhöz. A nagycsoportosok az idén a Lehőcz birtokon ismerkedhettek meg a szürethez kapcsolódó eszközökkel, munkálatokkal, amely újdonságnak számított az idei évben.

Októberben egy egész héten keresztül az Állatok világnapja alkalmából ezt a témát dolgozták fel a csoportok, amely során az állatokhoz való pozitív érzelmi viszony alakítása volt elsődleges feladat, illetve az, hogy felhívjuk a figyelmet az állatvédelem fontosságára és felelősségére.

Márton nap alkalmából részletesen dolgoztuk fel a gyermekekkel közösen ezt a témát, amelynek hagyományőrzés szempontjából is nagy jelentősége van. Az óvónők előadással is készültek a gyermekeknek a témahét lezárásaként, illetve a Márton-napi menet remek lehetőséget biztosított arra, hogy a családok közösen eltölthessenek együtt egy jó hangulatú, mozgalmas estét sok finomsággal, forró teával az óvoda udvarán. Az idei évben meghívót küldtünk az önkormányzati óvodák és munkaközösségek részére, aminek eredményeként soha nem látott tömeg jött össz ezen az estén.

Az Adventi időszakban több héten keresztül hangolódunk az ünnepre különböző ismeretbővítő tevékenységen keresztül, közös sütéssel, barkácsolással, adventi műsorra való készülődéssel, Mikulás várással. Ilyenkor óvodánk folyosója és a csoportszobák is ünnepi díszben pompáznak, a csoportokból pedig ünnepi énekek, verselések hallatszódnak, amely jelzi, hogy hamarosan itt a karácsony.

A karácsonyt megelőző időszakban a gyermekek csoportszinten Adventi műsorral készültek vasárnaponként a Gyülekezeti Házunkban, amelyre nagy számban érkeztek családtagok, ismerősök, barátok, akikkel együtt hangolódhattunk a közelgő szeretetteljes ünnepre.

Hány gyermekkel kezdték a 2022/2023-as nevelési évet?

Szerencsére ebben nevelési évben, amikor a gyermekek születésének száma a legalacsonyabb a városban, meg tudtuk tartani, sőt növelni is tudtuk a beiratkozók számát. Fontos feladatnak tartjuk megszólítani a családokat és a gyermekeket, amelyre egy újszerű ötlettel, az „óvodai kopogtató” szerkesztésével és házhoz szállításával kerítettünk alkalmat személyre szólóan minden egyes óvodakezdés előtt álló kisgyermekeknek, akiket szeretettel várunk óvodánk falai közé. Fontos feladatunk továbbra is a gyermeklétszám megtartása, lehetőség szerinti növelése. Ezért is volt nagy öröm számunkra, hogy az idei nevelési évben 26 gyermek jelentkezett óvodai felvételre, amely az előző évekhez mérten növekedést jelent a beiratkozók számát illetően. Az idei nevelési évet 78 kisgyermekkel kezdtük meg.

Intézményükbe érkeztek-e új dolgozók az elmúlt hónapokban?

Két új óvodapedagógus kezdte meg a gyermekek nevelését intézményünkben ebben a nevelési évben. Egyikőjük nálunk töltötte a gyakorlati idejét is korábban, a másik új társunk pedig ajánlásra kereste meg intézményünket. Fontos feladatnak tartottuk, hogy segítsük őket a beilleszkedésben, az óvodai szokások és hagyományok megismerésében.

Milyen pályázatokat nyertek, és mik valósultak meg annak köszönhetően?

A játszóudvar újítása a tanév elejére az MEE (Magyar Evangélikus Egyház) eszközpályázatán nyert összegből, szülői adományból, valamint saját forrásból valósult meg. Például ütéscsillapító talaj kialakítása, kréta fal és kupakgyűjtő elhelyezése, kismotorok, futóbiciklik, óvónői laptopok beszerzése valósult meg.
Közművelődési pályázatnak köszönhetően mind a nevelőközösség, mind az óvodai gyermekközösség szervezhetett kirándulást kulturális programmal egybekötve.
Továbbá a DIOO fejlesztőeszköz beszerelése is megtörtént december hónapban, amelyhez intézményünk dolgozóinak lehetősége volt továbbképzésen bővíteni tudásukat.

Az épületet, felszereltséget érintette-e fejlesztés, újítás?

A nyár folyamán kisebb javítások, karbantartási munkák folytak. A szülők segítségével megtörtént a nagytakarítás, a közösségi munkaszolgálatban résztvevő diákok (volt tanítványaink) segítségével tempósabban megoldódott a teremrendezés és a dekorálás, így esztétikus, gyermekbarát külső és belső környezetben fogadhattuk óvodásainkat.

Milyen terveik vannak a jövő évre (a nevelési év második felére)?

Mesenapunkat az előző években sajnos csak online térben tudtuk megrendezni, de ebben az évben szeretnénk ezt már személyes részvétel formájában megvalósítani.

A családokat továbbra is szeretnénk bevonni óvodai és egyházi programjainkba. A pünkösdi családi napunk, ami a gyülekezettel közösen került megszervezésre nagyon sok pozitív visszhanggal zárult, és szintén a szülőkkel való jó partneri együttműködés eredményeként jött létre. Ezek a közös alkalmak remek lehetőséget nyújtanak a generációk közötti szakadék áthidalására, amikor is az idősebbek és a kisebbek közös programozás közepette kerülhetnek közelebb egymáshoz, amely úgy gondoljuk a mai világban kiemelt figyelmet kell kapjon.
Két év kihagyás után, egy megújult SZMK vezetéssel egy színvonalas családi estét szerveztünk az elmúlt évben, amelynek során nagyon sok segítséget és adományt kaptunk a szülőktől és helyi vállalkozóktól egyaránt. Ezt az eseményt az idei nevelési évben is szeretnénk megtartani.
Az óvodai ballagást, a ballagási műsor liturgiáját, meghitt eseményét is igyekeztünk újragondolni, megújítani. A gyermekek egyházi óvoda lévén a templomban adhatnak hálát az óvodában eltöltött évekért, búcsúzhatnak el nevelőiktől, társaiktól és az intézménytől.

Képek forrása: Evangélikus Egyházi Óvoda – Soltvadkert Facebook-oldal

  Fotógaléria:

  Fotók megtekintése (37 db kép)
MEGOSZTÁS