Szabados Anna, a kiskőrösi Petőfi Sándor Városi Könyvtár igazgatója köszöntötte a jelenlévőket Dr. Fél Edit halálának 35. évfordulója alkalmából tartott kiállításmegnyitóval egybekötött megemlékezésen. Elmondta, hogy hagyományteremtő céllal emlékeznek meg a kiskőrösi származású néprajztudósra, aki halálakor szülővárosa könyvtárára hagyta könyvgyűjteményét.
Szabados Anna, a kiskőrösi Petőfi Sándor Városi Könyvtár igazgatója

Ritterné Rohoska Zsuzsanna részletesen ismertette Fél Edit életét, munkásságát, kiemelkedő szerepét a néprajztudomány területén.

Több nyelven megjelentek könyvei, publikálásai
-Hirdetés-

A hagyatékkönyvekből összeállított kiállítás Tétiné Jónás Aranka könyvtáros munkáját dicséri, amit a könyvtár bejáratánál vehetnek szemügyre az érdeklődők.

Tétiné Jónás Arankát magával ragadták Fél Edit írásai a gyűjtőmunka során
A kiskőrösi könyvtár épületén koszorút helyeztek el az intézmény munkatársai Dr. Fél Edit 2010-ben elhelyezett emléktáblájánál, majd a kiskőrösi Evangélikus temetőben a helyi származású néprajztudós sírjánál tették le a megemlékezés virágait.

Az eseményen kiskőrösi városvezetés képviseletében megtisztelte jelenlétével Szedmák Tamás alpolgármester. Jelen volt a Heves vármegyei Átány község három fős delegációja is, köztük a polgármesterrel, Jámbor Dénessel. Átány település neve a világ néprajzában jól ismert, köszönhetően a Fél Edit által kezdeményezett, és világszerte ismertté vált kutatási programnak.

Fél Edit néprajztudós, a történettudomány (néprajz) kandidátusa (1957) Kiskőrösön született 1910. szept. 16-án, és 1988. június 28-án hunyt el Budapesten. Ügyvéd édesapja, Fél Boldizsár Kiskőrös elitjéhez tartozott, édesanyja Tolnay Piroska. Testvére, Fél Ella a pedagóguspályát választotta.

A szegedi tudományegyetemen szerzett bölcsészdoktori oklevelet 1946-ban. „A néphagyomány társadalomtani szemlélete” c. tárgykör magántanára lett a budapesti tudományegyetemen. 1935-től nyugalomba vonulásáig (1970) a budapesti Néprajzi Múzeum tudományos munkatársa, igazgatóhelyettese, osztályvezetője, majd tudományos főmunkatársa volt.

Fő kutatási területe a magyar paraszti társadalom (családszervezet, rokonsági intézmények, a munkában való együttműködés, a falusi társadalom rétegződése). Ezen kívül foglalkozott a népi hímzéssel, népviselettel, a népművészet problémáival, a múzeumi tárgygyűjtés elvi kérdéseivel.
Tudományos pályafutását a többségben sváb lakosságú Harta település néprajzi vizsgálatával kezdte, későbbi munkásságát jelentősen befolyásolták Györffy István és Bátky István kutatásai. Az 1948-ban megjelent „A magyar népi társadalom életének kutatása” című kötete alapvető tudománytörténeti jelentőségű.  
Hoffer Tamással közösen írt, 1972-ben megjelent „Átány” című monográfiáját ma is korszakalkotónak tartja a néprajztudomány, mivel a szerzők egy önálló világ átfogó képét rajzolták meg: részletesen leírták egy magyar falu struktúráját, problémáját és eseményeit.

Módszertana ötvözte az európai kultúrákra irányuló néprajz és az Európán kívüli kultúrákat kutató antropológia megfigyelési metódusait. Ennek eredményeképp jött létre az előbb etnoszociológiának, majd társadalomnéprajznak nevezett tudományág, amelyet élete utolsó éveiben ,,A saját kultúrájában kutató etnológus” címmel tartott előadása foglalt össze. Pályatársai és tanítványai több ízben is megemlékeztek személyéről, tudományos eredményeiről.

– F. m. Harta néprajza (Karcag, 1935); Kocs 1936-ban (Bp., 1941); A nagycsalád és jogszokásai a komárommegyei Martoson (Bp., 1944): Egy kisalföldi nagycsalád társadalom-gazdásági vázlata (Érsekújvár, 1944); A magyar népi társadalom életének kutatása (Bp., 1948); Ungarische Bauernkunst (Hofer Tamással és K. Csilléry Klárával, Bp., 1958, magyarul: A magyar népművészet Bp., 1969); Hungarian peasant embroidery (London-Bp., 1961, németül is); Népviselet (Bp., 1962); Parasztok, pásztorok, betyárok (Hofer Tamással, Bp., 1966); Proper peasants (Chicago-Bp., 1969); Bäuerliche Denkweise in Wirtschaft und Haushalt (Göttingen, 1972); Geräte der Átányer Bauern (Hofer Tamással, Bp., 1974); Magyar népművészet (Hofer Tamással, Bp., 1975, 1976); Magyar népi vászonhímzések (Bp., 1976). – Irod. Rajeczky Benjámin: F. E. emlékezete (Magy. Nemzet, 1988 szept. 1.); Fügedi Márta: Búcsú F. E.-től (Matyóföld, 1989. 1. sz.).

Tudományos tevékenységét 1986-ban Györffy István-emlékérem kitüntetéssel jutalmazták.

Fél Edit életéről forrás: arcanum.com, Nők a magyar tudományban

Dr. Fél Edit életéről, munkásságáról születésének 110 éves évfordulóján emlékeztek meg az ELTE Néprajz Blog-on.

  Fotógaléria:

  Fotók megtekintése (47 db kép)
MEGOSZTÁS