2023. június 29.
Kiskőrös Város Önkormányzata
SAJTÓKÖZLEMÉNY

„Befejeződött az „Ipari terület fejlesztése Kiskőrösön” című projekt”
2023. június 30-án zárul a Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósult, TOP-1.1.1-16-BK1-2020-00029 azonosító számú, „Ipari terület fejlesztése Kiskőrösön” című projekt. Az ipari terület kialakítására Kiskőrös Város Önkormányzata 109,00 millió Ft támogatásban részesült.
-Hirdetés-

A projekt célja, hogy az új ipari terület, mint vonzó befektetési környezet létrehozásával hozzájáruljon a térség gazdaságának fejlődéséhez, település gazdasági versenyképességének növeléséhez. Az új munkahelyek teremtésével a település népességmegtartó ereje fokozódik, a fiatal szakképzett munkaerő helyben tartása a gazdaság minőségi fejlődésére is jelentős hatást gyakorol.

Az európai uniós támogatás segítségével új iparterület 5 ha-on került kialakításra a 14,58 ha nagyságú ingatlanon (Kiskőrös, 0560/128 hrsz), mely a későbbi esetleges bővítést segíti elő. A befektetők számára vállalkozás működtetésére alkalmas alapinfrastruktúrával ellátott ipari terület az 53. számú főút mentén helyezkedik el. A projekt eredményeként közműhálózat (szennyvíz- és ivóvíz- valamint tűzivízhálózat) és feltáró út kiépítése valósult meg. A települési ivóvízhálózatba történő bekapcsoláshoz 490 m-es vezetékhálózat kiépítésére volt szükség. A szennyvízhálózat összesen 820 m-en keresztül került kiépítésre
1 db szennyvízátemelő kialakításával egybekötve. A feltáró út építése mintegy 247 méter hosszban valósult meg az iparterületen.

A projekt megvalósítása nagymértékben kapcsolódik a megyei befektetésösztönző programhoz, melyhez hozzájárul a leendő betelepülni szándékozó vállalkozásokat megszólító marketing és kommunikációs tevékenység.

A projektről bővebb információt a https://kiskoros.hu/palyazatok oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:
Domonyi László – polgármester
Kiskőrösi Város Önkormányzata
6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.
78/513-120/202
E-mail: polgarmester@kiskoros.hu

MEGOSZTÁS
Írta: vira