Korunk egyik legfőbb feladata a Földünk megóvására, a környezetünk értékeire, a természet kincseire, erőforrásaira való odafigyelés. Az óvodás korú gyermekek a környezeti nevelés fő célközönsége, hiszen a későbbiekben ők fognak gazdálkodni a természeti erőforrásokkal, és ők teremtik meg az egyensúlyt a Föld javainak használata és pótlása terén. Felnőttként közös felelősségünk, hogy gyerekeinknek ne csak a problémáinkat, a félelmeinket adjuk át, hanem tudásunkat, hitünket és a tudatos cselekvés művészetét. Együttes feladatunk a helyes irányt mutatva rávezetni Földünk örököseit, a környezettudatos jelenlét kialakítására.

A jelen társadalmunk egyik legnagyobb kihívásának nevezhető energiaválság szintén érezhető, kézzelfogható közvetlen környezetünkben is. A probléma kezelésére, az energiafelhasználás csökkentésére irányuló törekvések együtt gondolkodást, nagy fokú alkalmazkodást, tudatos összefogást, és egyfajta szemléletváltozás kialakítását igénylik a dolgozóink, a gyermekek és a szülők körében egyaránt. Ennek okán tartja fontosnak az Kiskőrösi Óvodák vezetése a jövőre vonatkozó szakmai célkitűzései között kiemelten kezelni a fenntarthatóság pedagógiai értékeinek további erősítését, amelynek egyik állomása egy ilyen irányú továbbképzés megszervezése volt. 

-Hirdetés-

A 30 órás akkreditált képzés keretében a nevelőtestület tagjai többek között, olyan témaköröket dolgoztak fel, mint az ősi egyetemes tudás és a fenntarthatóság céljainak párhuzamba állítása, az energiahordozókkal kapcsolatos ismeretek újszerű módjainak feldolgozása, a növény –és állatvilág védelmének kiemelt feladatairól való gondolkodás, a globális felmelegedés elleni tenni akarás és az ahhoz való alkalmazkodás lehetőségei, mindezt az óvodai élet során alkalmazható természetközeli tartalmakra fókuszálva. A fenntarthatóság pedagógiájában jártas szaktekintély, Szentesné Nagy Éva tréner, korszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazásával vezette be a témába a részvevőket, akik aktív, cselekvő, jó hangulatú munkában dolgozták fel a fenntarthatóságra nevelés lehetőségeit, praktikáit az óvodás korosztály körében.

A nevelési évre való ráhangolást segítő képzés olyan tudástartalmakat hozott a felszínre, és olyan ismereteket mélyített el, amelyek segíteni tudják az óvodapedagógusokat a környezeti nevelés során alkalmazható innovatív megoldások közvetítésében.

Szöveg: Kiskőrösi Óvodák 
Képek: vira.hu és a Kiskőrösi Óvodák

  Fotógaléria:

  Fotók megtekintése (36 db kép)
MEGOSZTÁS
Írta: vira