Az Országgyűlés 2020. július 1-jén – az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció módosításával – létrehozta a 99 települést magába foglaló Közép-Duna Menti Kiemelt Térséget (KDMKT). A térségi együttműködés megteremtését segíti elő a 2020. augusztus 4-én megalakított Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács (KDMFT), és a 2020. november 23-án bejegyzett, operatív feladatokat ellátó munkaszervezete, a KDMFÜ Közép-Duna Menti Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (KDMFÜ Nonprofit Kft.).

-Hirdetés-

KDMFÜ Nonprofit Kft. célja, hogy a térségi gazdasági növekedést minél több (és sokszínűbb) eszközzel támogassa, valamint – a Térség adottságait és igényeit figyelembe véve – pályázati források elérését, innovatív projektek megvalósítását, illetve a működő vállalkozások további fejlődési lehetőségeit biztosítsa.

Az Ügynökség 191,176 EUR támogatásban részesült az INTERREG EUROPE program által támogatott, „DEcarbonising the TOurism Industry Post Covid-19 Support” (DETOCS) program keretében, amelynek megvalósításában a szervezet konzorciumi partnerként vesz részt.

A projekt elsődleges magyarországi célterülete tehát a Közép-Duna Menti Kiemelt Térség (KDMKT), amelynek lehatárolásáról az Országgyűlés 12/2020. (V.5.) határozata döntött. Az így definiált térség 3 vármegye (Bács-Kiskun, Fejér, Tolna) 99 településének közigazgatási területét érinti. Ezen településekbe Kiskőrös is beletartozik, így városunk büszkén vesz részt ebben az úttörő projektben.

DETOCS egy olyan interregionális együttműködés – a résztvevő országok Magyarország mellett: Bulgária, Finnország, Görögország Hollandia, Málta, Olaszország, Szlovénia –, amelynek célja a turisztikai szektor energiahatékonyságának növelése, olyan szakpolitikai eszközök és irányelvek mentén, amelyek jogi keretet, valamint új – innovatív – finanszírozási rendszereket, eszközöket, módszereket és egyéb pénzügyi ösztönzőket biztosítsanak a turizmus szén dioxid-kibocsátásának csökkentéséhez. A projekt nemzetközi együttműködésre épül, és jó gyakorlatok megosztása, regionális szakpolitikák javítása, más régiókban sikeresen alkalmazott szakpolitikák átvétele révén járul hozzá a turisztikai szektor energiafogyasztásának csökkentéséhez, ezen keresztül pedig a jelenlegi energiaválság kezeléséhez.

Ehhez szükséges az aktuális helyzet minél pontosabb megismerése, a szabályozási környezet ellentmondásainak, problémáinak feltárása, a fejlesztési igények, kihívások azonosítása, jó példák bemutatása, különösen a szállodák, fürdőhelyek és a műemléképületek vonatkozásában.

A DETOCS projekt keretében a résztvevő szakmai szervezetek segítségével:

 • beazonosításra kerülnek a turisztikai szektor dekarbonizációját hátráltató szakpolitikai, gazdasági, jogi, társadalmi, természeti és technológiai jellegű kihívások, problémák;
 • megismerhetővé válnak a térségben, Magyarországon és a projektben résztvevő európai partnerországokban fellelhető jó példák;
 • a hazai és nemzetközi példák, valamint a szakmai és egyéb, a Térségben működő partnerek bevonásával megvalósuló konzultációk tapasztalatai alapján szakpolitikai javaslatok kerülnek kidolgozásra a működtetés fenntarthatóságának javítására, alkalmasnak bizonyulva arra, hogy később átadhatóak legyenek az illetékes döntéselőkészítő szervezeteknek, intézményeknek.

A projekt szakmai vezetését Magyarországon a KDMFÜ Nonprofit Kft. látja el, érintett félként (stakeholder) pedig a Kiemelt Térségben működő és a Térség turizmusának szempontjából meghatározó turisztikai szervezetek, településvezetők, illetve turisztikai infrastruktúrát üzemeltető szervezetek vesznek részt a megvalósításban. A szakmai háttér biztosítása érdekében hazai állami intézmények, valamint szakmai érdekvédelmi és civil szervezetek is aktív részesei a projektnek.

2023. augusztus 30-án a KDMFÜ Nonprofit Kft. megszervezte első stakeholder találkozóját, ahol a szakmát képviselő és térségi szinten jelentős befolyással bíró Partnerekkel közösen tervezték meg a DETOCS projekt magyarországi megvalósítását, amelyre 2023-2027 között kerül sor.

A 2023 augusztusában létrejövő stakeholder csoport megalakításában az alábbi szereplők vettek részt:

 • Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége
 • Magyar Fürdőszövetség
 • Fejér Vármegye
 • Bács-Kiskun Vármegye
 • Tolna Vármegye
 • Tamási Város Önkormányzata
 • Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
 • Kalocsa Város Önkormányzata
 • Kiskőrös Város Önkormányzata képviseletében a Kőrösszolg Nonprofit Kft.
 • Szekszárdi Családbarát Strand- és Élményfürdő
 • Jankovich Hotel

2023. november 7-8. között került megrendezésre a DETOCS projekt kétnapos interregionális találkozója, a finnországi Seinäjokiban.

Az első napon a résztvevő országok bemutatták egymásnak az elkészült SWOT-analízisüket a projekt témájához kapcsolódóan, ezt követően finnországi jógyakorlatokat ismerhettek meg.

A rendezvényen a DETOCS programban résztvevő stakeholderek közül Schäffer Tamás, a Kőrösszolg Nonprofit Kft. ügyvezetője és Dajka Adrienne, a Kőrösszolg Nonprofit Kft. építész munkatársa volt jelen.

A második napon a helyszíni bejáráson túl a résztvevők megbeszélték a várható jövőbeni lépéseket és feladatokat, továbbá előkészítették a következő DETOCS találkozót, amelyre 2024. május 15-16-án, Máltán kerül sor.

További információ:
www.kdmfu.hu
www.facebook.com/kdmfu
www.linkedin.com/company/central-danube-development-agency-nonprofit-ltd
https://www.interregeurope.eu/detocs
https://www.facebook.com/people/Interreg-Europe-Detocs-Project/100092609522906/ 

  Fotógaléria:

  Fotók megtekintése (4 db kép)
MEGOSZTÁS
Írta: vira