December közepén jelent meg a Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Technikum jubileumi (2022/2023) tanévének kiadványa a Luther Kiadó gondozásában, 1800 példányban. A kiadvány segítségével felidézhetjük a három, egykor külön intézmény – Árpád úti Óvoda, Petőfi Sándor Általános Iskola, Petőfi Sándor Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskola – közös éveinek legfontosabb pillanatait. A kötet a 2012-ben alapított intézmény első évtizedének, legfontosabb eseményeinek kíván emléket állítani. Az Emlékkönyv bárki számára elérhető, melynek megvásárlásával az iskola alapítványát, ezáltal a diákokat támogatják.

-Hirdetés-

 

Szentgyörgyiné Szlovák Mária intézményvezetővel beszélgettünk a kötet megjelenése kapcsán.
Igazgató asszony kezében az Emlékkönyvvel
Hogyan jött az ötlet, mi adta az apropóját?

A gimnázium 40, illetve 50 éves évfordulóján is jelent meg hasonló kiadvány. 1952-ben indult a gimnáziumi oktatás és e két évfordulót így tették még emlékezetesebbé. A 60. évforduló a 2012-2013-as tanévben lett volna, azonban akkor kerültünk át egyházi fenntartásba és vontuk össze a három intézményegységet. Akkor is felmerült az ötlet és el is kezdtünk foglalkozni ezzel, azonban a KEVI megalapításával járó elfoglaltságok miatt végül nem készült el az emlékkönyv. Azonban a 2022/2023-as tanév jubileumi volt több szempontból is. 200 évvel ezelőtt városunkban, Kiskőrösön született intézményünk névadója: Petőfi Sándor; a gimnáziumi képzés 70 éve indult iskolánk jogelődjében; végezetül pedig 10 évvel ezelőtt kezdte meg működését a Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartása alá került, azóta közös igazgatású, többcélú nevelési-oktatási intézményünk, a Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Technikum. Ezért gondoltuk azt, hogy jelentessünk meg egy emlékkönyvet, hogy ne szakadjon meg az a hagyomány, ami 30 évvel ezelőtt elindult.

Az 50 éves jubileumi kiadvány csak a gimnáziumról szólt
Kik segítettek a kiadvány szerkesztésében, összeállításában? Hogyan épül fel a kötet?

Ez most egy kicsit más kiadvány, mint a korábbiak voltak. Más lett a koncepció, hiszen több képet terveztünk bele. Mivel itt most az óvodáról, általános iskoláról, gimnáziumról együtt beszélünk, így azokat a csoportokat, osztályokat tettük bele fényképpel, névsorral, akik a jubileumi tanévben a KEVI tagjai voltak. A kötettel 2023 februárjában kezdtünk el foglalkozni. Először is ki kellett találni, hogyan épüljön fel a könyv, illetve körülbelül hány oldalasra tervezzük, így első lépésként a könyv vázlata – tartalomjegyzéke – készült el, melybe áprilistól kezdtük el gyűjteni a fotókat, információkat. Az anyaggyűjtésben nagy segítségemre volt Benéné Mihalkó Valéria az általános iskolából, illetve Horváth Kinga a középiskolában. Az elmúlt évek alatt nagyon sok fénykép készült intézményünk eseményeiről, tanulóiról, óvodásairól, így azzal is rengeteg idő elment, hogy közülük kiválogassuk azokat, melyek szerintünk a „legbeszédesebbek”. A cél itt is az volt, hogy egy picit visszatekintsünk a múltra is, mindhárom intézményegység kapcsán. Majd a hétköznapjainkkal és az ünnepeinkkel folytatódik a kötet, ahol munkaközösségenként mutatjuk be, hogy milyen az élet a KEVI-ben. Összegyűjtöttük diákjaink megyei és országos versenyeredményeit is, egészen 2012-től 2023 nyaráig. Névsorba rendeztük valamennyi jelenlegi és volt munkatársunkat, akik akár hosszabb, akár rövidebb ideig dolgoztak a már evangélikus fenntartású óvodában, iskolákban. Továbbá a KEVI időszakában rendezett országos rendezvényeinkről és sikeres pályázatainkról, sőt intézményünk szervezeteiről – DÖK, Igazgatótanács, SZMK – is olvashatnak az érdeklődők, akárcsak kiemelt programjainkról vagy néhány iskolánkban érettségizett egykori diákunk szakmai útjáról, sikereiről.

S amit még kiemelnék: több mint 500 fotó került a könyvbe, melyet a Luther Kiadó jelentetett meg. A tipográfiai munkát Török Andrea végezte, akivel gyakorlatilag napi kapcsolatban voltam ezen időszak alatt, míg a szöveggondozás Jung Eszter nevéhez fűződik.

Rengeteg fotó kapott helyet az Emlékkönyvben
A belső íveken idézeteket, ajánlókat, gratulációkat is olvashatunk.

Igen. Elsősorban olyan egykori és jelenlegi vezetőket szólítottam meg akár a fenntartó, akár városunk részéről, akiknek fontos szerepük van/volt intézményünk életében; így például a gimnázium régebbi igazgatóit is megkértem, hogy néhány mondatban fogalmazzák meg ők is a jubileummal kapcsolatos gondolataikat.

A belső ívek is tartalmasak
Kiknek ajánlaná az Emlékkönyvet?

Szerintem nagyon szép emlék lesz ez akár már 5 év múlva is azoknak, akik a jubileumi tanévben intézményi közösségünkhöz tartoztak – akár diákként, óvodásként, akár szülőként, dolgozóként. Azonban azok számára is érdekes lehet, akik már korábban érettségiztek nálunk, hiszen a munkaközösségek bemutatkozásakor az adott szakmai csoporthoz köthető díjazottak  – például a reál munkaközösségnél a dr. Petrás József-díjjal kitüntetett egykori diákok – névsora is megtalálható benne. Úgy gondolom, hogy aki ezt a kötetet a kezébe veszi, először valószínűleg főleg a képeket fogja megnézni, de minél többször beleolvas, annál inkább rájön, hogy nemcsak a könyv rendkívül tartalmas, színes, hanem a nálunk folyó munka, diákélet is.

Nagyon szép emlék lesz ez akár már 5 év múlva is azoknak, akik a jubileumi tanévben intézményi közösségükhöz tartoztak
Az érdeklődők hogyan, hol tudnak hozzájutni?

Az általános iskolások a titkárságon, a gimnáziumban a pénztárnál, illetve az óvodások az óvó néniken keresztül. Kereskedelmi forgalomba nem hozzuk, ugyanakkor 2000 forintos önköltségi árával intézményegységeink alapítványait támogatják, akik kérik, vagyis az így befolyt összeget is óvodásaink, diákjaink javára fordítjuk.  

  Fotógaléria:

  Fotók megtekintése (13 db kép)
MEGOSZTÁS