Dezső Győző, a Kiskőrösi Bem József Általános Iskola Soltszentimrei Általános Iskolájának tagintézmény-igazgatójaként áll helyt immár második éve, közel harminc éves tanári pályával a háta mögött. Tősgyökeres soltszentimrei lakosként évtizedek óta ennek a kis helyi intézménynek, és az itt tanuló gyerekeknek az oktatására és nevelésére kötelezte el magát. Nem is csoda a személyes kötődés, hiszen egykor ő is ennek az iskolának a padjait koptatta. 
  • Milyen programok, események valósultak meg a 2023/2024-es tanév első felében intézményi szinten? Vezettek be újdonságokat az oktatásba?

Rendkívül színes volt az első félévünk. Az osztályok külön-külön is nagyon sok kirándulást, szabadidős programot, biciklitúrát, mozilátogatást, kiállítás látogatást szerveztek és a Lázár Ervin Programon is minden osztályunk részt vett.

-Hirdetés-

Márton-napot rendeztünk, szülők-nevelők bálját tartottunk, ami rekordokat döntögetett résztvevők, bevétel, hangulat tekintetében. Nagyon színvonalas volt a műsor is.
Szülők-nevelők bálja 2023-ban

A 2022 óta újdonságként működő néptáncoktatásunk nagyon jól bevált, ami minden osztályban kötelező. Heti egy alkalommal a testnevelés óra keretében jár az intézménybe Szegedről Számfira Máté, aki  egy nagyon jól képzett néptáncpedagógus. Hétről-hétre látszik a gyerekeken a fejlődés, a 8. osztályosok bemutatták megszerzett tudásukat a szülők-nevelők bálján, amivel nagy sikert arattak. 

Műsor keretében mutatták be néptánctudásukat a nagyobb diákok a szülők-nevelők bálján 2023-ban

Bevezettük 4. osztálytól az angolt választható idegen nyelvként. Ez nagy kívánsága volt a szülőknek, hogy ne csak a német nyelvoktatás legyen elérhető, hanem biztosítsunk angol oktatást a gyerekeknek, ami nagyobb népszerűségnek is örvend.

Természetesen adventi alkalmakkal, gyertyagyújtással hangolódtunk a karácsonyra, és a téli szünet előtt karácsonyi discót is rendeztünk.

Adventi alkalmak keretében, közösen gyújtották meg mind a négy adventi gyertyát az iskolában
  • A tanórákon kívül milyen szakkörökön, szabadidős tevékenységeken vehetnek részt a gyermekek?

Berei Zsolt testnevelő tanár leány tornát és focit tart.
Hálásak vagyunk érte, hogy van saját gyógypedagógusunk, logopédusunk az intézményen belül. Ennek köszönhetően el tudjuk látni teljesen az SNI-s tanulók igényeit a nekik előírt óraszámban. Gyógytestnevelés működik az intézményben, délután matematikából és magyarból korrepetálást tudunk biztosítani a gyerekeknek. Emellett felkészítő és tehetséggondozásra is van lehetőség, amit nagyon fontosnak tartunk. Szerencsére sok tehetséges diák jár az iskolába.
Kis iskolához képest maximális lehetőségeket tudunk biztosítani mindenkinek. Van egy iskolai alapítványunk, a Soltszentimrei Általános Iskoláért Közhasznú Alapítvány, akik anyagilag is jelentősen hozzájárulnak mind ehhez, ahogyan a Szülői Közösség is.

  • Hány diákkal kezdték a 2023/2024-es tanévet?

Nagyon nagy örömmel kezdtük a tanévet, mivel iskolánk tanulói létszáma az előző tanévhez képest ugrásszerűen megnőtt. Ez azt jelenti, hogy 83 tanulóval zártuk a 2022/2023-as tanévet és 103 diákkal kezdtük a 2023/2024-eset.

Hét osztályunk van. Alsó tagozaton a 2. és a 3. osztály össze van vonva, mert a 14 fő ott nincs meg. 

  • Intézményükbe érkeztek-e új tanárok a jelenlegi tanév első felében?

Három új pedagógussal bővül a kollektívánk, nem is akár milyenekkel. Gyenesné Miskolci Aranka, Nagyné Kürtösi Enikő és Rákócziné Szakál Katalin személyében. Rendkívül ügyesek, felkészültek, motiváltak, és elmondhatom, hogy nagyon megemelték az iskola oktatásának színvonalát. Ez kifejezetten érződik a szeptemberi iskolakezdés óta. Jelenleg 11 fő állású pedagógus dolgozik az intézményben.  A szakos ellátottságunk kis vidéki iskolához képest nagyon jó. 

Harcsás Sándor tanító úr 21 Soltszentimrei Általános Iskolában eltöltött év után vonult nyugdíjba 2023 novemberében. Ez úton is köszönöm a több, mint két évtizeden át nyújtott munkáját.  

  • Diákjaik milyen kiemelkedő sikereket értek el ez idáig, amiért büszkék rájuk? Esetleg milyen versenyekre készülnek?

Levelezős és személyes megjelenést igénylő versenyeken is részt vettek tanulóink, akik sok tapasztalattal és tudással lettek gazdagabbak ezáltal.

Iskolánk tanulói minden falusi rendezvényen szerepelnek, aktívan kiveszik a részüket a színvonalas műsorból, amit nyújtanak. Szerencsére rendkívül befogadó faluközösségben élünk, ami nagyban hozzásegíti a gyerekeket a fejlődésükhöz.

Ki kell emelnem egykori diákunkat Balog Martint, aki immár a Kígyósi Csárda vezető séfje, és a Séfek Séfe című tévéműsorban is bizonyította tudását és szorgalmát. Nemcsak szóban és tettekben, hanem anyagilag is rendszeresen támogatja iskolánkat, rendezvényeinket. Előző évben átvette a közel két évtizedes múltra visszatekintő Viczián Eszter Emlékdíj gondozását, illetve elkészítette az „Örök Diák Emlékérmet”.

A Viczián Eszter Emlékdíjat édesanyja, Vicziánné Gelencsér Mária hozta létre lánya emlékére. A legkiválóbb diáknak kijáró elismerést és anyagi támogatást, amit a legkiválóbb tanulmányi eredménnyel és példás magaviselettel lehetett kiérdemelni, éveken át az alapító személyesen adta át, ám a kezdeményezés, halála után úgy tűnt lezárul.

Kapcsolódó cikk
Nagy sikere volt a Séfek Séfe közönségtalálkozónak Soltszentimrén
Nagy sikere volt a Séfek Séfe közönségtalálkozónak Soltszentimrén
Egy különleges programmal készültek december 17-én vasárnap délután Soltszentimrén a Közösségi Házban, ugyanis a Séfek Séfe neves tévés gasztro műsor...
  • Az épületet, felszereltséget érintette-e fejlesztés, újítás a közelmúltban?

Nyáron a bejárati teraszunk szépen megújult. Erre már nagy szükség volt. Továbbá az alapvető tisztasági festéseket végeztük el még az idei tanév kezdetet előtt. Szülők jóvoltából két osztályterem parkettáját is felcsiszoltuk.  

Akármivel kapcsolatban fordulunk a Kiskőrösi Tankerületi Központhoz, nyitottak és partnerek benne, támogatnak minket mindenben, amiben tudnak -anyagilag vagy eszmei dolgokkal egyaránt-, amiért hálásak vagyunk és köszönöm.

  • Milyen terveik vannak az elkövetkezendő években?

Van egy óriási nagy álmunk, ami talán a éveken belül meg is tudunk valósítani. Ez nem más, mint egy tornaterem. Az intézménynek nincs saját tornaterme, így a faluban található közösségi házba járnak át a gyerekek testnevelés órára. A Kiskőrösi Tankerületi Központ nagyon mellénk áll ez ügyben, és keresik ennek a beruházásnak a megvalósítására fennálló lehetőségeket. Bízunk benne, hogy a 2024/2025-ös tanévben elkezdődik  mindennek a kivitelezési folyamata is. A hely adott, az önkormányzat biztosítja a telket az iskola mögött. A tervek szerint ez egy 500 millió forintos beruházás lesz. Ez most a legnagyobb tervünk.

A ,,kisiskola” épületén, amiben az alsó tagozat osztályai vannak már korábban megtörtént a nyílászárók cseréje és a fűtés korszerűsítés, azonban a külső szigetelés és a homlokzat színezése elmaradt. Ezt szeretnénk egy TOP Pluszos pályázat keretén belül folytatni és befejezni, napkollektorokkal felszerelni. Az említett épület egybe van építve egy szolgálati lakással és a bölcsődével is, ezért ez egy nagyobb és több mindenre kiterjedő projekt lenne.

A karácsonyi ünnepség végén Dezső Győző tagintézmény-igazgató kívánt áldott, békés ünnepeket, valamint élményekben és pihenésben gazdag téli szünetet a soltszentimrei diákoknak

Oktatás tekintetében legfőbb célunk, hogy megtartsuk a tanulókat, sőt ha lehet, növeljük a létszámot, hogy ne kelljen összevonni osztályokat. Ezért minden tőlünk telhetőt megteszünk az oktatás színvonalával, szakkörökkel, kiegészítő lehetőségekkel, jó és biztonságos környezettel. A kis iskolák erőssége ránk is jellemző, ami a családias légkör, mindenkire nagy figyelem jut, érzelmi biztonságot nyújtunk és a szülőkkel napi személyes kapcsolatban állunk, valamint helyben vagyunk.

Jó lenne drámapedagógiával foglalkozni, színjátszókört, valamint modern vagy klasszikus táncot indítani. Biztosan jót tenne a gyerekek egészséges fejlődésének.

Szeretnék köszönetet mondani Soltszentimre Önkormányzatának a sok támogatásért és segítségért, amit kapunk tőlük. Mindig mindenben számíthatunk rájuk. Továbbá kiemelném Pozsgainé Avramucz Erzsébet szociális segítőt, illetve Tóth Sándorné Ibolya néni családsegítőt, akik szintén nagyon sokat segítenek nekünk. Az ő munkájuk is nagyon fontos és sokat számít.

Képek: Kiskőrösi Bem József Általános Iskola Soltszentimrei Általános Iskolája Facebook oldal

  Fotógaléria:

  Fotók megtekintése (98 db kép)
MEGOSZTÁS