FELHÍVÁS KISKŐRÖS VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN VALÓ EBÖSSZEÍRÁSRA

TISZTELT EBTARTÓ, EBTULAJDONOS!

-Hirdetés-

Kiskőrös Város Közigazgatási területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 42/B. § (1) bekezdésére tekintettel 
2024. MÁRCIUS 18. ÉS 2024. MÁJUS 31. NAPJA KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN EBÖSSZEÍRÁSRA KERÜL SOR.

Az ebösszeírás önbevallással és kérdezőbiztosok bevonásával történik.
Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy, a Törvényben meghatározott adattartalmú adatlapot kell kitölteni és azokat az önkormányzat rendelkezésre bocsátani.
Kiskőrös Város Önkormányzata nem tervezi az ebrendészeti hozzájárulás bevezetését, az ebösszeírás célja kizárólag a törvényi előírásoknak való megfelelés.
Az ebösszeíráshoz szükséges adatokat a fent említett nyomtatvány kitöltésével adhatja meg, ezzel eleget téve törvényi kötelezettségének.
Felhívom szíves figyelmét, hogy egy nyomtatvány csak egyetlen eb adatainak bejelentésére szolgál, így amennyiben több eb tulajdonosa, úgy az állatok számának megfelelő számú nyomtatvány kitöltése szükséges.
A nyomtatvány letölthető a www.kiskoros.hu oldalról, beszerezhető a Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal aulájában elhelyezett gyűjtőládánál lévő tárolórekeszből, illetőleg az 1. em. 2. iroda 1. ajtónál Csiborné Varga Anikó gazdaság-igazgatási referenstől, valamint a kérdezőbiztosoktól.

A nyomtatványt a Kiskőrösi Polgármesteri Hivatalba kérjük legkésőbb 2024. május 31. napjáig visszajuttatni az alábbi elérhetőségek egyikén:

  • Postai úton: Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal 6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.
  • Személyesen leadható a Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal 1. em. 2. iroda 1. ajtónál Csiborné Varga Anikó gazdaság-igazgatási referens részére, vagy a Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal aulájában elhelyezett gyűjtőládába dobva;
  • Ügyfélkapun keresztül az Önkormányzati Hivatali Portálon található Ebösszeíró Adatlap online kitöltésével (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap
  • az igazgatas@kiskoros.hu e-mail címre;
  • a kérdezőbiztosokon keresztül.

Felhívják az ebtartók figyelmét, hogy

  • 2013. január 1. napjától a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése alapján a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (mikrochip) megjelölve tartható, 
  • a Törvény 42/B. § (5) bekezdése alapján az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles az ebre vonatkozó adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani,
  • aki a kötelező adatszolgáltatást nem teljesíti a Törvény 43. § (1) bekezdése alapján állatvédelmi bírságot köteles fizetni, melynek mértéke a Törvény 43. § (1a) bekezdése és az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és a 3. melléklet d) pontja alapján 30.000,- forint.
  • a korábbi összeírás során bejelentett ebeket ismét be kell jelenteni!

Együttműködését köszönik!

Forrás: kiskoros.hu
Kiemelt kép: illusztráció

MEGOSZTÁS
Írta: vira