Gazda estékre várták az érdeklődőket március hónapban Kecelen, amely során két alkalommal tartottak előadásokat. A Városi Könyvtár és Művelődési Házban az első összejövetel március 1-jén volt. A megjelenteket Bányászi Gábor köszöntötte, aki elmondta, hogy a mezőgazdasági termelőknek kívánnak szakmai segítséget nyújtani a program által.

-Hirdetés-

Az első gazda est során a Páhi Gazdakör elnöke, Pecznyik Béla a jövedelmező szőlő termesztéshez kapcsolódó szakmai tanácsokat mondott el. Beszélt a tápanyag utánpótlás módjairól, annak fontosságáról és a hatóanyagok kijuttatásának lehetőségeiről, amellyel a hatásfokot jelentősen lehet javítani. Elmondta, hogy a termelőknek több nehézséggel is meg kell küzdeniük, mint a melegebb és szélsőséges időjárási viszonyokkal, az inputanyagok drágulásával, a felvásárlási árakkal, az egyre kevesebb kézi munkaerővel, a piac, a jogi környezet változásaival. Úgy fogalmazott, hogy négy területen célszerű megvizsgálni, milyen eszközeink és lehetőségeink vannak a technológiánk javítása érdekében. Elmondta, hogy ilyen tekintetben közvetlen ráhatása a termelőknek az agrotechnikára, a növényvédelemre, a tápanyag utánpótlásra és az élettani támogatásra van, ami jól összehangolt munkával teheti gazdaságossá a termelést. Megemlítette, hogy a növényvédelmet nehezítő tényezőknél számolni kell a hatóanyag kivonásokkal, ami által egyre kevesebb az igazán hatékony védekezési lehetőség. Számolni kell a minőségi elvárásoknak való megfeleléssel, így az áruházlánci elvárások, vásárlói igényekkel. Nehezíti továbbá a helyzetet a tápanyag utánpótlás piaci kiszámíthatatlansága. Felhívta a figyelmet a vízgazdálkodás feladataira, ami jelentős szerepet játszik a termelésben, így tervezés során optimalizálni kell a csapadékvíz és az öntözővíz felhasználását.

A program alkalmával dr. Torgyik Tímea ügyvéd, agrárjogi-vidékfejlesztési szakjogász a vidékfejlesztési támogatások, beruházások aktualitásairól beszélt. Elmondta, hogy a Közös Agrárpolitikai (KAP) Stratégiai Terv 2023. január 1-jén lépett hatályba. Elhangzott, hogy a Közös Agrárpolitika Stratégiai Terve 2023-tól 2027-ig szabályozza a támogatások feltételrendszerét. A következő ciklus ez eddigiektől eltérően nem 7 évre szól, hanem 5 évre. Az I. (közvetlen támogatások) és II. pillér (vidékfejlesztés) egyben működik.
A II. pillér esetében támogatható marad valamennyi jelen alkalmazott és kialakított intézkedés, valamint a tagállamoknak sokkal erőteljesebb éghajlati és környezeti célkitűzéseket kell vállalniuk. A forrás 5%-át LEADER, 35% környezetvédelmi célkitűzések, 3% fiatal gazdák irányában határozták meg és az új támogatási rendszer végrehajtásához szükséges intézményi, végrehajtási, informatikai felkészülés már elkezdődött. Megemlítette, hogy az I. pillér esetében a támogatások között szerepel az alap jövedelem támogatás (BISS), az Agro-Ökológiai Alapprogram (AÖP), a fiatal gazdák támogatása, a kisgazdaságok egyszerűsített támogatása, a termeléshez kötött támogatások, a redisztributív kifizetés és az ágazati programok, mint a méhészet, zöldség-gyümölcs, valamint szőlő-bor ágazat.
Az új KAP Stratégiai Terv beavatkozás típusai a II. pillérnél az agrár-környezetgazdálkodás, az ökológiai gazdálkodás, a Natura 2000 kompenzáció, az erdészeti intézkedések, beruházások, együttműködések, kockázatkezelés, fiatal gazdák támogatása, valamint a tudásátadás és információcsere. Új dolgokként említette meg, hogy szerepel a rendszerben az élelmiszeripari fejlesztések körében a ,,post harvest” – termékfeldolgozás. Arra kell törekedni, hogy a lehető legtöbb termék feldolgozott formában kerüljön értékesítésre – növekvő versenyképesség. A termelői csoportok támogatása kibővül, új típusú lehetőségek is megjelennek, így az eddig minimálisan 5 szereplőnek kellett részt vennie egy termelői együttműködésben, az új felhívásokban azonban már csak 2 együttműködő partner szerepel kötelezettségként. 15 millió euró is lehet a beruházási támogatások maximuma, az intenzitás pedig 40-70 %. A mezőgazdasági üzemek fejlesztésénél támogatható lesz az állattartó telep korszerűsítése, új állattartó telep, kertészeti üzem létesítése (ültetvénytelepítés, üvegház, fóliaház, kertészeti gép beruházás). Lehetőség lesz a mezőgazdasági üzemek fejlesztésére az ammónia-kibocsátás csökkentés érdekében. lehetőség lesz az állattartó telepek járványvédelmi beruházásainak, a mezőgazdasági üzemek zöld beruházásainak támogatására, a nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja terén a vidéki turizmus fejlesztésére (szálláshely építés). Az élip- mezőgazdasági termékek értéknövelése tekintetében a cél a mezőgazdasági termékek értéknövelését és a piacra jutást elősegítő, technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása az élelmiszer- feldolgozás hatékonyságának növelése, technológiafejlesztés, valamint a zöld megoldások támogatása.
A támogatási lehetőségek között hangzott el, a generációs megújulás fiatal mezőgazdasági termelők induló támogatásának lehetősége: legalább 18 és legfeljebb 40 éves természetes személy, aki államilag elismert mezőgazdasági jellegű szakismerettel rendelkezik, legfeljebb 5 éve alapított mezőgazdasági üzemet vezet, legalább 10.000 STÉ értékű, de legfeljebb 50.000 STÉ értékű mezőgazdasági üzemmérettel rendelkezik.

Forrai Ákos okleveles agrármérnök, növényvédelmi szakmérnök a fontosabb növényvédelmi problémák és az ellenük való védekezés lehetőségei tartott beszámolót. Kitért a feketerothadás, a pajzstetvek és az ESCA – tőke elhalás elleni védekezés módjaira.
Ismertette a feketerothadás tüneteit és a védekezést három részre bontotta.
Az agrotechnika technika tekintetében felhívta a figyelmet a sorok irányára a telepítésnél, a körültekintő gépi szüretre, a szellős vékony lombfalra, ne késsünk a zöldmunkák elvégzésével, tünetes levelek eltávolítására és beforgatására a hajtásválogatás során, télen a metszés során pedig távolítsuk el a tőkén maradt mumifikálódott fürtöket.
Kémiai védekezés kiemelte a lemosó permetezés fontosságát, a felszívőódó szerek korai alkalmazását és a kontakt készítmények rendszeres kijuttatását a növényekre megelőzés jelleggel.
Az ÖKO gazdálkodásnál megemlítette, hogy nincs engedélyezett készítmény, az agrotechnika eszközeivel lehet jól védekezni és a virágzás utáni 4-6 hetes időszakban elvégzett rezes permetezésekkel.
Beszélt arról, hogy a feketerothadás elleni növényvédő szeres kezeléseket a teljes virágzástól az azt követő 6-7 (10) hétig szükséges elvégezni és amennyiben a feketerothadás ellen nem védekezünk megfelelően, akár 80 %-os termésveszteséget is okozhat!

A pajzstetvekről elmondta, hogy a három leggyakoribb a gyapjas pajzstetű, a közönséges teknőspajzstetű és a juharpajzstetű – viaszos pajzstetvek. A pajzstetvek elleni védekezésről elmondta, hogy nyugalmi időszakban olajtartalmú lemosó szerrel lehet. Fontos a fertőzött vesszők eltávolítása, beforgatása. Nyáron az amerikai szőlőkabóca vagy a szőlőmolyok ellen is engedélyezett széles hatásspektrumú készítményekkel (pl. Mospilan 20 SG) csökkenthető a táplálkozó lárvák száma. Fontos az egészséges szaporítóanyag telepítése, mert a fiatal szőlőtőkék fokozottan érzékenyek a károsításra! Az ÖKO védekezés tekintetében a káliszappanos lemosást említette jó megoldásnak.

A korai tőkeelhalás a szőlőültetvényekben (ESCA) úgy fogalmazott, hogy több gombás eredetű, fás részeket károsító betegség is okozhatja, melyeknek életciklusa, tünetei és jellemzőik igen hasonlóak. A krónikus betegségek miatt a tőkék nem gyógyíthatóak. Gyakori a komplex fertőzés, azaz egyszerre több kórokozó váltja ki a tüneteket. A metszési sebeken keresztül fertőznek, hosszú a lappangási idejük, így nehéz időben felismerni őket. A betegség kialakulásában a szélsőséges környezeti tényezők is közrejátszanak és a szőlő tőke tápanyag- és vízháztartását akadályozzák, ezért vezet a fertőzés minden esetben tőkepusztuláshoz. Amennyiben már megjelent a tünet, fontos a tünetes tőkék korai beazonosítása, melyeket a vegetáció során érdemes megjelölni. Megoldást jelenthet a törzsmegújítás, amikor a fertőzött tőkék törzsét a metszés során az egészséges részig vissza kell vágni. Ezt követően a tőkealapi részéből (nemes) növekvő vadhajtásból új törzset nevelünk. Minél hamarabb történik meg a törzsmegújítás, annál hatékonyabb ez az eljárás a betegség terjedésének megakadályozásában.

A második gazda est március 7-én 18 órai kezdettel volt a Városi Könyvtár és Művelődési Házban.

  Fotógaléria:

  Fotók megtekintése (32 db kép)
MEGOSZTÁS