2024. március 20-án szerdán újra összeült Kiskőrös Város Képviselő testülete, akik a meghívóban szereplő napirendtől csak két pontban tértek. Ungvári Ferenc és Pohankovics András jelezte távollétét az ülésről.

 

-Hirdetés-

Sürgősséggel tárgyalták a „Tisztítsuk meg az országot II. hulladékfelszámolási pályázati”  projekthez való csatlakozást, továbbá a 2024. évi testvértelepülési programok és együttműködések támagotására szolgáló pályázati kiírást.

Az első napirendi pont a Petőfi Sándor Városi Könyvtár tevékenységéről szóló beszámoló volt. A határozat tervezetet Szabados Anna igazgató készítette el, aki szóbeli kiegészítést is tett (00:03:30 perctől). Céljuk, hogy vissza tudjanak térni a covid előtti mutatókhoz, ezért a 2023-as évről szóló beszámolóját és rövid bemutatóját is ennek szellemében állította össze – hangzott el.

Előadása végén Filus Tibor önkormányzati képviselő köszönetet mondott a beszámolóért, illetve elismerését fejezte ki közösségi oldaluk naprakész üzemeltetéséért. Aki szorgalmazta a könyvtár weboldalának fejlesztését, továbbá városi szinten is egy olyan weboldal létrehozását, ami átjárást biztosít a város intézményei között.
Majd Szedmák Tamás alpolgármester is köszönetét fejezte ki a könyvtár dolgozóinak helytállásáért, a Petőfi 200 Emlékév során (is).

Filus Tibor és Szabados Anna még váltott néhány szót az ülés előtt

A következő napirendi pont a Kiskőrösi Rónaszéki Fürdő üzemeltetéséről szólt, melyet a KŐRÖSSZOLG Nonprofit Kft. közfeladatellátási szerződés alapján üzemeltet. Schäffer Tamás ügyvezető elkészítette a határozat-tervezet mellékletét képező beszámolót, mely tartalmazta a 2023. évi működést, gazdasági eredményeket, továbbá a zavartalan működtetéshez elengedhetetlen karbantartások, felújítások szükségszerűségét, melyet a testület el is fogadott.

Filus Tibor az újításokról és a fejlesztésekről is kérdezte az ügyvezetőt, aki elmondta (00:27:53) hogy elsősorban az üzemeltetésben vannak újítások, hogy a szolgáltatási színvonalat biztosítani tudják. De tavaly szaunákat és vizesblokkot újítottak, továbbá megújult a büfé terasz is. Mind a komfortra, mind az esztétikumra próbáltak figyelmet fordítani. A fürdő vízgépészeti és elektromos hálózatát érintő fejlesztései is fontosak voltak, míg a téli időszak legfontosabb fejlesztési iránya a kemping vizesblokk felújítása volt. Elmondta, hogy maguk is szeretnének sportrendezvényeket megvalósítani. Az idei évben a strandbirkózást is szeretnék bevonzani a fürdőbe. Családi rendezvényeket több alkalommal is terveznek, míg a Strandok Éjszakájához idén is szeretnének csatlakozni.

Domonyi László elmondta, hogy van mit tenni a fürdő környékén, melynek üzemeltetése az önkormányzatnak is sok pénzbe kerül. Arra kérte az ügyvezető urat és a dolgozókat is, hogy úgy fogadják a vendégeket, hogy azok jó érzéssel érkezzenek és távozzanak.

Domonyi László (középen) kérést fogalmazott meg a fürdő ügyvezetője és dolgozói felé

Majd az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet módosításáról is döntöttek (00:42:45 perctől).

A képviselő-testület a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjáról szóló 8/2015. (III. 26.) önkormányzati rendeletben határozta meg az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény szervezeti keretén belül működő bölcsődei ellátás és az idősek otthoni ellátás intézményi térítési díját, valamint a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait, melyek így alakulnak:

A bölcsődei számított intézményi gondozási díj 2024. évben 396 Ft/nap/fő.

Jelenleg az idősek otthoni ellátás intézményi térítési díja 4.100,- Ft/fő/nap.
Az önkormányzat az idősek otthoni ellátásnál az intézményi térítési díjat 5.100,- Ft/fő/nap összegben ( ez az önköltségszámítással meghatározott összeg 41 %-a) határozza meg.

Aztán szavaztak Kiskőrös Város Helyi Építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 18/2015. (IX.10.) önkormányzati rendelet módosításáról (00:48:30).

Pályázat kiírásról is döntöttek a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum igazgatói munkaköre kapcsán. (00:50:38). A képviselő-testület a megbízást 5 év határozott időre 2024. július 06. napjától 2029. július 05. napjáig határozza meg.

Majd a sürgősségi anyagok tárgyalása következett (00:53:33)

Két hiányzó is volt a márciusi ülésen

Filus Tibor képviselő a szemeteléssel kapcsolatos ügyekkel való tájékoztatásra tett javaslatokat, melyre elsőként dr. Turán Csaba jegyző reagált (00:56:38), aki a HulladékRadar programot említette lehetőségként, míg Szedmák Tamás azt kérte a lakosoktól, hogy minden esetet jelentsenek, hiszen erre már van törvényi szabályozás is.

Majd a vagyongazdálkodási referens által ismertetett, a város 2024-2028 között megvalósítandó környezetvédelmi programját fogadták el (01:02:40).

Ezt követően vagyont- és ingatlant érintő kérdésekben döntöttek.

A képviselő-testületi ülés visszanézhető IDE kattintva. 

Kapcsolódó cikk
Átadták a városi kitüntető díjakat
Átadták a városi kitüntető díjakat
Kiskőrösön több évtizedes hagyományra nyúlik vissza, hogy március 15-én, nemzeti ünnepünkön a képviselő-testület önkormányzati elismeréseket adományoz az arra méltóknak. Az...

A térségünket érintő programokról honlapunkon is tájékozódhatnak: https://vira.hu/programajanlo/

A fotók a képviselő-testületi ülés előtt készültek. 

  Fotógaléria:

  Fotók megtekintése (20 db kép)
MEGOSZTÁS
Írta: vira