Szülői tájékoztatás egy kisgyermekes logopédus tollából 

Valószínűleg valamennyi olvasó tudja, hogy a gyermekek beszédfejlődése különböző lehet: van, aki korán elkezd beszélni, másoknak több időre van szükségük. Fontos azonban, ha a beszédfejlődés sajátos képet mutat, azt időben észre vegyük. Erről szól a logopédiai szűrés. Lássuk, mit érdemes erről tudni! A logopédiai terápia és a gyermekek megfelelő kezelése elengedhetetlen a beszéd és nyelvi problémákkal küzdő gyermekek megfelelő kommunikációs szintjének eléréséhez, később a sikeres iskolai beváláshoz. Ehhez először is helyesen kell látnunk a gyermek beszédállapotát. A kötelező logopédiai szűrőeljárással megállapítjuk, van-e valamely területen elmaradás; ezt követően – ha szükséges – logopédiai vizsgálóeljárásokkal térképezzük fel az elmaradások mértékét, súlyosságát.

-Hirdetés-

A 15/2013-as EMMI rendelet 25.§ (2) alapján minden ötéves gyermek beszéd- és nyelvi fejlődését vizsgáljuk az óvodákban, mivel ők a következő nevelési évet követően vélhetőleg iskolába lépnek majd. A kiskőrösi járás óvodáiban a SZÓL-E nevű szűrőeljárást alkalmazzuk logopédusként. Kiemeljük, hogy ez a szűrés nem egy teljes körű vizsgálat, csak irányt mutat a további intézkedések felé. Az eredmények alapján a logopédusok részletes profilt készítenek a gyermek beszéd- és nyelvi teljesítményéről, ami alapján terápiás tervet állítanak össze, amennyiben ez szükséges. A vizsgálatokat csak a szülő beleegyezésével és együttműködésével végezzük. A szűrések előtt legalább egy héttel értesítjük az óvodákat, és szülőket. A szűrés eredményeiről, további vizsgálat szükségességéről a törvényes képviselők és az intézményvezető írásbeli tájékoztatást kap. Szülőként lehetősége van részt venni a logopédiai vizsgálaton annak zavarása nélkül. Felmerülő kérdéseikkel a szűrést végző logopédushoz – egyeztetett időpontban- bátran fordulhatnak.

Szűrőeljárásunk 3 nagy egységből épül fel: artikuláció (hangok helyes ejtése); nyelvi képesség (például szóemlékezet, mondatismétlés) valamint az olvasás és írás előkészültség (például figurasor másolás).

A pontos artikuláció (a gyermek helyesen ejti a magyar beszédhangokat), a jól érthető beszéd mellett elengedhetetlen fontosságú az írás, olvasás tanulásához is. A szóemlékezet, a verbális memória megfelelősége is kulcsfontosságú a szókincsgyarapodás, az önkifejezés megkönnyítése érdekében, valamint majd a szövegértés pontosságában, a sikeres tantárgyi felkészülésben. A mondatismétlés az egyik legkönnyebben felvehető, mégis igen informatív feladattípus. Alkalmat ad az emlékezet, grammatikai fejlettség és a beszéd megfigyelésére is. A formaegyeztetés feladata a gyermek vizuális észlelését figyeli meg, hiszen a betűtanulás során meg kell különböztetni a hasonló alakú betűket, illetve a figurasor-másolás a gyermek mozgáskoordinációján túl a sorrendiség tartását is szem előtt tartja. Nyilván majd a betűk megfelelő sorrendben való írása illetve olvasása meghatározza az érthetőséget, az írás, olvasás készségszintű használatát.

10 különböző feladat segít egy átfogó kép kialakításában a gyermek beszéd és nyelvi teljesítményéről. Szükség esetén logopédiai véleményünk alapján terápiát biztosítunk a gyermek számára óvodájában.

Kapitányné Petrekanics Zsófia logopédus
BÁCS PSZ Kiskőrös

Kiemelt kép: illusztráció / VIRA.HU archív fotó 

MEGOSZTÁS
Írta: vira