Közgyűlést tartott az Akasztói Sporthorgász Egyesület

Éves közgyűlését tartotta meg február 12-én az Akasztói Sporthorgász Egyesület az Akasztói Faluházban. Az eseményre a reggeli órákban a tagság közül 55-en jöttek el.

-Hirdetés-

A megjelenteket az egyesület részéről Hrk János köszöntötte. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Nagy József, a Bács-Kiskun Megyei Horgász Szövetség elnöke is. Az egyesület elnöke Suhajda Antal beszámolt az elmúlt évben végzett munkáról és vázolta az idei terveket. Az éves beszámoló megkezdése előtt egy perc néma csenddel áldoztak azon elhunyt horgásztársaik emlékének, akik már nem lehetnek közöttük: Gacs János, Derla János, Haskó Imre (aki ifjúsági felelősük is volt). A horgászlétszám alakulását tekintve megemlítette, hogy összesen 660-an vannak: ifjúsági tag 8 fő, felnőtt tag 652 fő. Emellett gyermek állami horgászjegyet 129 fő váltott ki. Örömmel említette meg az elnök, hogy horgászvízük továbbra is népszerű a térségben, A horgász létszám a felnőtt horgászok tekintetében nőtt 14 fővel, az ifjúsági horgász létszám változatlan, a gyermek létszám pedig 44 fővel nőtt, a tavalyi 85 főről 129 főre. Ez több, mint 50 %-os növekedés. Vélhetően a jól szervezett ifjúsági munka eredményeként. Továbbra is a megye 67 egyesületéből a taglétszámot tekintve a legnagyobbak között tartják számon az akasztói egyesületet.

Az utóbbi évek adatait ismertetjük: (táblázat)

                                              HORGÁSZLÉTSZÁM ALAKULÁSA  (Fő)   

 

ÉV                        FELNŐTT                         IFJÚSÁGI                           ÖSSZ:

2003                      550                                     33                                     583

 

2004                        617                                     23                                      640  

 

2005                        623                                     29                                      652

 

2006                        629                                     26                                      655

 

2007                        675                                     23                                      698

 

2008                        731                                     21                                      752

 

2009                        734                                     26                                      760

 

2010                        704                                     25                                      729

 

2011                        697                                    30                                       727

 

2012                        686                                    18                                       704  

 

2013                        694                                    18                                       712

 

2014                        644                                      8                                       652  

 

2015                        638                                      8                                       646

 

2016                        652                                      8                                       660   

Fogási eredmények:

A fogási eredmények tekintetében csak a 2015-ös adatok álltak rendelkezésre, ugyanis a fogási naplók leadási határideje február 28-ra változott, az összesítéseket pedig március 15-ig kell elvégezni. Az elmúlt évben 583 fogási eredménynaplót tudtak összesíteni. Az ez évi fogásokról az egyesület honlapján majd tájékoztatják a tagságot.

Az elmúlt év során – eddigi adatok szerint – 11 955 kg halat zsákmányoltak a horgászok. Az egy leadott fogási naplóra eső fogás 20,51 kg/fő volt (583 napló adata). Az elmúlt évben ez a mutató egyébként 23,62 kg/fő volt (370 napló adata), amely az eredmény 4,36 kg-al alacsonyabb, mint az egy főre eső előző évi fogás.                                                

                                       

FOGÁSOK ISMERTETÉSE (táblázat)

Először saját vizünkkel kezdeném:

 

HALFOGÁS ALAKULÁSA  AZ EGYESÜLET SAJÁT VIZEIN

 

ÉV          PONTY  CSUKA  SÜLLŐ  HARCSA  Márna      BALIN  AMÚR  EGYÉB ÖSSZ:

 

2003        1211        418         119           23                       89        1272      1732     4866

 

2004         1953        491         230           26                       78        1631      1569     5998

 

2005        2077        374         150           34                       85         964       1727     5411

 

2006         1906        870         170         136                     140        1217       2031    6470

 

2007         1868        757         364           89                      149        1937       1541    6705

2008       2495        496         248           58                        93        2509       1048    6947

 

2009         4036        530         118           12                        77         3152 !    1513    9441

 

2010        3286        369         271            37                       50         1438        845    6301

 

2011        3823        935           86             8         6             29           866        712    6465

 

2012         5026        649         224           27         3             72         1885        949    8835  

 

2013         3937        421         226           41         –              51          2603       559    7838

 

2014         3084        389         204 +9      11         6             34         1804        827    6368


2015         4405        444         271+6         5         2             82         2399        681    8295  

 

Ha a táblázatban szereplő 13 év adatait megnézzük, látható, hogy a fogások mennyiségének tekintetében egy jó évet tudhattak maguk mögött. 13 év alatt a 3. legnagyobb fogásuk volt.

HALFOGÁS ALAKULÁSA KUNSÁGI-Öntözőcsatorna (Kg-ban)

 

ÉV          PONTY  CSUKA  SÜLLŐ  HARCSA        BALIN  AMÚR  EGYÉB  ÖSSZ:

 

2003         2677        202         16             9                23          51         695     3673

 

2004         3232        457         48           12                27        130       1210     5116

 

2005         2572        422       118           34                18        181       1064     4409

 

2006          2874        529         38           24                13        290        1406    5174

 

2007          3042        591         25           19                23        720        1185    5607

 

2008          1676        474       154             7                18        504        1211    4044  

 

2009          2261        452       102           17                 16       774        1559    5181  

 

2010         2470        363       100           24                 18       851        1213    5039

                                                                                                     

2011         1649        514       151           18                 24       700         916     3972

                                                     Kősüllő                                                            

2012          1529        287       131+2       24                 10       676        1074    3733

 

2013           854          91         45            21                  9       382          473    1875!!!!!!!!!!!!  

 

2014           705         46          29              8                  4        130          389   1320!!!!!!!!!!!!!!!      

   

2015            730        252         86            31                 17       383          656   2155!!!

 

Ha a táblázatban szereplő 13 év adatait megnézzük, látható, hogy a fogások tekintetében szintén gyenge évet zártak, hasonlóan az előző két évhez. (Nem tudják, hogy mennyien váltottak engedélyt a Kunságira.)

Az biztos, hogy mennyiségileg, közel négyszer több hal került kifogásra a saját vizükből (DVCS, Panyi-tó).

                        
HALFOGÁS ALAKULÁSA  ÖSSZESEN  (Kg-ban)

 

Napló db   ÉV     PONTY  CSUKA  SÜLLŐ  HARCSA MÁRNA  BALIN  AMÚR  EGYÉB ÖSSZ:

                                             kősüllő

576           2004         5462      1001        283          40                     108      1803      2985     11 712

 

578            2005         5100       858         295        137                     113      1171      3351     11 031

 

558            2006          5194      1490        219        160                     156      1533      3687     12 443  

 

552            2007          5197      1389        393        112                     172      2796      3176     13 256

 

512            2008          4578      1078        463        104                      113      3127      2763     12 253       

 

622            2009          6837      1001        232          41                        97     4064      3484      15 811

 

577            2010          6206        797        382          73                        70      2449      2235     12 217

 

585            2011          5808      1571        254          30         30          55       1773      1799      11 320

                                                                      kősüllő

592            2012          6826      1004        359    2    66         20          82       2629      2317      13 305

 

495            2013          5795        623        307          62         17           62      3212      1615      11 693

                                                                       kősüllő

370            2014         4219        607        274   9      51                                  2000     1958         9 203   

 

583            2015         5741         735        410+6       94       107         102      2973      1783     11 955          

 

Az egy főre eső fogások évenkénti bontásban:  

 

Napló db      ÉV       össz.fogás        egy főre eső fogás kg        

 

576           2004      11 712                 20,33

 

578            2005      11 031                 19,08

 

558            2006       12 443                 22,30    

 

552            2007       13 256                 24,01

 

512            2008       12 253                 23,93

 

622            2009       15 811                 25,42

 

577            2010       12 217                 21,17

 

585            2011       11 320                 19,35

                                                                                                             

592            2012       13 305                 22,47

 

495            2013      11 693                 23,62

 

370            2014        9 203                 24,87

 

583            2015       11 955                 20,51          

Rangsorolták az 5 legkedveltebb horgászvizet, ill amelyeken a legtöbb halat fogták.

  1. DVCS               8295
  2. Kunsági            2155
  3. Egyéb                 437
  4. Balaton               293
  5. Fűzvölgyi            134

Amit még a fogások tekintetében el lehet mondani – és a halőrök adatai is ezt mutatják – hogy többen fognak rekordlistás méretű halakat.  ( www.akasztoish.hu

Az elmúlt év haltelepítései

Még 2007- ben a közgyűlés a DVCS bevételek 75 %- át szavazta meg halasításra, a többi a halőrzés, bérlet, útjavítás és egyéb kiadások költségeinek fedezetét képezte. Mindösszesen 4 012 430 Ft-ot fordítottunk halasításra.  Köszönhetően bevételeink nagy arányú növekedésének és a stagnáló haláraknak ez 6000 kg pontyot, 690 kg keszegfélét, mindösszesen 6690 kg fogható, méretes halat, valamint 8000 db en. süllő  ivadék telepítését  jelenti. Látva egyesületünk bérelt területének méretét (11,1 Ha ) ez Ha-onként az ivadékokon túl jelentős mennyiségű telepített halat jelent: 603 kg halat telepítettünk hektáronként mindösszesen a 2016- os évben. Azt tudni kell, hogy hektáronként 30 kg halat kötelező telepíteni. Ez több, mint 20-szor annyi, mint amit előírtak számukra.

A DVCS partján működő 10 egyesület haltelepítésének közel 50 %-át az akasztóiak telepítik. Nem ok nélkül jönnek más területekről is horgászni erre a részre…

A telepítést, – melyet kimondottan horgászidényben végeztek – a vásárlás helyén történő mérlegeléstől a többszakaszos letelepítésig folyamatosan végigkísértek az egyesület társadalmi megbízású halőrei ill. a vezetőség tagjai jelenlétével. Minden telepítésnél jelen van a BÁCSHOSZ hivatásos halőri csoportjának képviselete is – e nélkül telepítés nem történhet.

2016 évi halasítási jelentés + visszamenőlegesen (táblázat)

                                           

 

 

HALTELEPÍTÉS  (Kg-ban) DVCS

 

ÉV             PONTY         CSUKA         SÜLLŐ         EGYÉB        ÖSSZ:           FT

 

2003         1789             3000 db         5000db                –                  1789        925 200

 

2004         4086                 –                 5000 db              –                     4086     2 314 990

 

2005           3513                 –                 4500 db          4810                8323     2 628 867

 

2006            3500 ?              –                 5000 db          4000 ?

                                am                

2007            3847     326                       5000 db            2000                      6173      2 563 248

                                               
2008            3700                                   5000 db         5783                         9483      3 525 850

                       En.:33 300 db   

2009           4634   am                          5000 db         2500                         8102      3.759.774

                        En 20 000 db     968

2010          3685       905                       5000 db         4005                        8595     4 029.350

                                                 amúr

2011           4567       229                       5000 db           800                        5596    3 338 050

 2012           5626                                    5000 db                                          5626    3 659 685

 

 2013            6511       5000 db               5000 db                                         6511    4 351 195

 

2014            6000+ 600                           5000 db                                        6600   4 196 250

 

 2015            6800           5000 db            8400 db                                       6800   4 420 288

 

 2016            6000                                    8000 db         690             6000   4 012 430   

 

                              2016. ÉVI DVCS HALASÍTÁSA
         
         
Telepítés Telepített   Vásárlás
ideje hal fajta mennyisége Értéke végösszege
2016.03.09 Ponty (3 nyaras) 1000 610 Ft 610 000 Ft
2016.03.24 Ponty (3 nyaras) 1000 610 Ft 610 000 Ft
2016.04.07 Ponty tenyészet 1000 686 Ft 685 800 Ft
2016.05.18 Ponty (3 nyaras) 1000 610 Ft 610 000 Ft
2016.05.19 Süllő ivadék 8000 19 Ft 152 400 Ft
2016.06.08 Keszeg félék 690 107 Ft 73 830 Ft
2016.08.17 Ponty (3nyaras) 1000 610 Ft 610 000 Ft
2016.10.20 Ponty (3 nyaras) 1000 660 Ft 660 400 Ft
         
  Ponty (3nyaras) összesen: 5000 kg.      
  Ponty (tenyészet) összesen: 1000 kg.      
  Keszeg félék összesen: 690 kg.      
  Sűllő ivadék (db.) összesen: 8000      
    Mindösszesen   4 012 430 Ft

 

                                  
         
         
       
         
     

 

Mint ahogy a táblázatból is látszik, lényegesen több halat telepítettek – a tagdíjakból is hozzá tettek – mint a DVCS területi engedély befizetések voltak. Nem csak az előírt kötelező 70 %-ot, hanem a bevételek több, mint 100 %-át halasításra fordítottuk.

Az utolsó telepítés a rossz időjárás végett elmaradt – ennyivel is többet tudak idén telepíteni.

Hamarosan kezdik az idei telepítéseket.

Panyi-szigeti horgásztó: 60-an váltottak engedélyt

 

Fogások: 1148 kg ponty

                   62 kg amúr

                   58 kg egyéb

 

 HALTELEPÍTÉS  (Kg-ban)

 

ÉV             PONTY         CSUKA         SÜLLŐ         EGYÉB        ÖSSZ:           FT

 2008           540                  —                1000 db         1000           1540        307 800

                                                      32-en váltottak engedélyt, 185 kg pontyot fogtak
2009            550   am          —                ?                      647           1326         586 295

                            En:2000     am: 129
2010           752     100                                                  620           1472         681 200

                                              
2011           965     242       43                                       300            1550        754 015
2012        651                                                               95             746         435 640

 

2013          624                  –                      –                     –               624         399 360

                

2014          830                                                                                 830         498 000

 

2015         1206                 –                      –                     –               1206        711 540                                                               
 2016           1050                   –                        –                       705              1755         889 570

 
2016. ÉVI PANYI SZIGETI HORGÁSZTÓ HALASÍTÁSA
         
         
Telepítés Telepített   Vásárlás
ideje hal fajta mennyisége Értéke végösszege
2016.03.09 Ponty (3 nyaras) 205 590 Ft 120 950 Ft
2016.03.23 Keszeg félék 505 408 Ft 205 870 Ft
2016.03.24 Ponty (3 nyaras) 207 590 Ft 122 130 Ft
2016.05.11 Ponty (3 nyaras) 250 590 Ft 147 500 Ft
2016.06.08 Keszeg félék 200 321 Ft 64 200 Ft
2016.08.18 Ponty (3 nyaras) 50 590 Ft 29 500 Ft
2016.09.06 Ponty (3 nyaras) 107 590 Ft 63 130 Ft
2016.09.13 Ponty (3 nyaras) 100 590 Ft 59 000 Ft
2016.11.14 Ponty (3 nyaras) 131 590 Ft 77 290 Ft
    Mindösszesen   889 570 Ft
         

Az elnöki beszámolót követően Orbán Gábor ismertette az egyesület gazdasági működését. Mindezekből kiderült, hogy az egyesület működése stabil és nyugodt anyagi háttérrel tudnak nekivágni az idei esztendőnek. A felügyelő bizottság munkájáról Borsik Zsolt számolt be, aki jónak és a törvényi előírásoknak mindenben megfelelőnek találta az elnökség és az egyesület tevékenységét. A fegyelmi ügyekről Gottfried Béla adott tájékoztatást, aki elmondta, hogy egyetlen ügyben kellett eljárniuk az év során. A szabálysértő 3 bottal horgászott a megengedett 2-vel szemben, amiért 3 hónapra bevonták a horgász engedélyét és 10.000 forint pénzbüntetéssel sújtották.

Fotó, szöveg: Filus Tibor

MEGOSZTÁS