A ballagás különleges és kiemelt eseménye az iskolai életnek, amely nemcsak az osztálytársaktól és tanároktól való búcsút jelenti, hanem magától az iskolától, a helytől, ahol a tanulóéveket töltötték a diákok. Az Izsáki Táncsics Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola most ballagó nyolcadikosainak vajon melyik hely marad meg „az iskolának”, a Gorkij utcai (kis) iskolaépület, ahol az alsó tagozatosként tanultak? Vagy a régi iskola, amelybe két évet jártak, majd látták lebontani? Esetleg a sportcsarnok melletti konténer-iskola, ahol az utóbbi két évet töltötték? A 2017. június 10-i ballagás alkalmával ezt a kérdést úgy oldották meg, hogy először elbúcsúztak a kis-iskolától, majd elhaladva az épülő új iskola mellet átvonultak a sportcsarnokhoz, ahol a konténer iskola működött.

-Hirdetés-

A sportcsarnokba való bevonulás előtt, a hagyományos lufi eregetéssel indult a jelképes elköszönés. Maga a ballagási ünnepség a sportcsarnokban a Himnusz közös eléneklésével vette kezdetét. Balogh Rita intézményvezető-helyettes, az ünnepség levezetője üdvözölte a megjelenteket.

Mondok József polgármester köszöntőjében köszönetét és elismerését fejezte ki a pedagógusoknak, akik az új iskola építése miatti sajátos viszonyok ellenére zökkenőmentesen szervezték meg a tanítást. Bár a konténeres tantermek jó szolgálatot tettek, a reményei szerint őszre elkészülő, 4,5 milliárd forint értékű beruházással épülő, korszerű technikai háttérrel rendelkező 24 tantermes iskola már minden igényt ki fog elégíteni.

Az ünnepség további részében a hetedikes osztályos tanulók nevében két diák búcsúztatta a ballagó diákokat, majd a ballagók képviselői köszöntek el tanáraiktól és a diáktársaktól. A megszólalások között hegedű és furulya előadás színesítette az ünnepséget. Megható és felemelő érzés volt hallani és látni, Puskás Gyula, a kecskeméti Katona József színház művésze énekével, a nyolcadikosok jelnyelvi tolmácsolásával kísért, Honfoglalás című film ismert betétdalának előadását.

Gera Árpád Zoltánné intézményvezető búcsúbeszédében útravalóként kiemelte, hogy a boldog élet titka a pozitív, alkotó, éltető szeretet, és ha a mi boldogságunk mások örömére is szolgál. Csak a boldog ember képes új dolgokat alkotni, és nem rombolni, szeretni és nem gyűlölni. Zavarodott világunkban, a most elballagó diákoknak még nagyobb szüksége lesz a családi „hátországra”, ahová visszatérhetnek útmutatásért, bíztatásért, szeretetért. Ezt követően a búcsúzó nyolcadikosok ünnepélyesen átadták az iskola zászlaját a hetedikesek képviselőinek.

Ballagási ünnepség elismerések átadásával folytatódott. Az iskola tantestülete a tanulmányi versenyeken elért eredményekért, a sportban nyújtott kiváló teljesítményért, és néptánc csoportban való szereplésért jutalmazott. Az iskola Intézményi Tanácsa kiemelkedő munkát értékelte díjjal és emlékplakettel. A Kovács Gyula Kiművelt Emberfők Alapítvány évfolyamonként egy-egy diákja és két pedagógus kapott értékes ajándékot. A Szülői Munkaközösség az ének-zenében nyújtott kiemelkedő teljesítményt ismerte el könyvjutalommal. Ballagási ünnep a Szózat hangjaival zárult.

A ballagás ideje alatt is dolgoztak az építők az új iskolán. Ígéretük szerint, az új tanévben már ott kezdődhet a tanítás.

-fg-

MEGOSZTÁS