A kérdés egyáltalán nem alaptalan. A halottkultusz, a temetkezési szokások és az eljárásmódok átalakulóban vannak. Amellett, hogy az ezelőtt húsz-harminc évvel divatozó „állítsunk magunknak sírkövet” őrület eltűnőben van, újabb tendenciák látnak napvilágot.  A hamvasztás, a síremlékek egyszerűsödése, a temetési szertartások átalakulása több szempontból is szokatlan, új elemeket vonultat fel. Ilyen a hamvak szétszórása, vagy a családi magánszertartás. Sokszor azonban nem tudjuk, mit szabad és mit nem.

-Hirdetés-

Külön problémát vet fel a külföldön elhunyt hozzátartozó szállítása. Induljunk ki egy egyszerű, hazai példából! Mint ismeretes, egyre több olyan külföldi állampolgár él Magyarországon, akik ezer szállal kötődnek ehhez a tájhoz. Főleg nyugdíjasok, akik ugyan némelykor visszatérnek anyaországukba — akár gyógykezelés céljából — de itt alapvetően itt élnek — és akár halnak is. A másik ügy a külföldön élő magyarok elhalálozása és hazahozatala. Bizony, ez sem egyszerű, különösen azért nem, mert külképviseleteink nem állnak mindig a helyzet magaslatán. Mi a teendő tehát, ha valaki külföldről akarja hazaszállíttatni a holttestet vagy a hamvakat? Erről kezdtem a beszélgetést Cebei András soltvadkerti temetkezési vállalkozóval.
A haláleset oka különböző lehet. Induljunk ki abból, hogy otthonában hal meg az illető! Ekkor a vizsgálatot végző orvos kiállít egy halott vizsgálati bizonyítványt. A külföldre szállítás engedélyeztetése úgy történik, hogy el kell menni a haláleset szerinti anyakönyvi osztályra, elvíve a halott igazolványait, anyakönyvi kivonatát.

Érdekesség, de fontos tudni, hogy ha Sopronban, egy kirándulás során áll meg pl. a szíve az illetőnek, akkor Sopronban kell anyakönyveztetni. De maradjunk egy normál esetnél, tehát itt hal meg, az otthonában. Ebben az esetben a Járási Egészségügyi Hatóságtól, magyarul az ÁNTSZ-től kell engedélyt kérni a külföldre szállítás engedélyezését. Ehhez ugyancsak szükséges a halott vizsgálati bizonyítvány. Ez egy hatpéldányos irat, melyből a hozzátartozó is kap egy példányt. Egyébként hamvasztás esetén is ugyanez az engedély kell. Külföldön természetesen a magyar szervek ottani megfelelőjét kell keresni.

A jogszabály előírja, hogy akár koporsós, akár urnás szállítás esetén az elhunyt állampolgársága szerinti állam engedélye szükséges. De ha a hamvak elszállítását a család végzi, akkor ez tárgytalan. Koporsósnál inkább mérvadó.

Ebben az esetben az ÁNTSZ kérelemnél kell a szállítandó halott neve, adatai, utolsó lakhelye, a halál oka és ideje, honnan és hova történik a szállítás, a szállító gépjármű tulajdonosa, típusa, rendszáma, a vállalkozó cég és személy neve. Erre állítják ki a szállítási engedélyt.

-Mik a koporsós szállítási szabályok?
– Kettős koporsó szükséges: kívül deszka, melybe egy fém betét illeszkedik. Ebbe az elhunytat légmentesen bezárják. Ez akár lehet az a koporsó, amelyben odahaza eltemetik. A külföldi eljárásban az ottani szabályok a mérvadók.

– Ki szállíthat koporsós halottat?
– A szállító lehet hazai és külföldi cég egyaránt. Lényeg, hogy a halottat koporsóban a család saját járművén nem szállíthatja. Más az urnás temetés. A temetkezési vállalkozó elintézi a hamvasztást, miután megvan a halott vizsgálati bizonyítvány. Ebben van olyan rovat, melybe az illetékes hatóság (adott esetben tehát a vizsgáló orvos) beleírja, hogy boncolás szükséges-e, vagy sem. Külföldi állampolgár esetén — ha csak nem bűnügyi eset, vagy a család kéri — nem szükséges ez. A kórházban a patológus illetékes megjelölni ezt a rovatot.

– Egyre többen kérik ki az elhunyt hozzátartozó hamvait. Ennek mi a módja?
– A család részére a temetkezési vállalkozó kiadhatja az urnát és akkor ők rendelkeznek vele. Mindenképpen kell egy nyilatkozatot tenniük, mely szerint méltó körülmények között helyezik el a hamvakat és lehetővé teszik a kegyelet lerovását. Így lehetőség nyílik arra, hogy akár a tanya udvarán elszórhatja a hamvakat. Itt azonban felmerül néhány etikai kérdés. Például csak olyan ingatlanon helyezhetik el a hamvakat, hogy ezzel másokat nem sért. Így nem engedhető meg a játszótéren vagy a városközpontban történő elszórás. 
Az elhunyt szállítása hamvasztó koporsóban történik, ami egy egyszerű farostlemez koporsó, benne a test cipzáros műanyag zsákban. A család meghatározhatja a ruhát és egyéb kellékeket. Ebben elhelyezik egy hűtőben, majd amikor sorra kerül, akkor koporsóstól behelyezik a hamvasztó kemencébe, a krematóriumba. 800-1.000 fok hőmérsékleten elég a test.  A csont, azaz a mész megmarad. Ezt az anyagot teszik bele a belső, műanyag urnabetétbe, amit egy díszes urnába tesznek bele. A hamvasztás ideje a testsúlytól függ:
1 – 1,5 óra. 
Maga a hamvasztás díja 30-40.000 Ft, melyhez járul még a szállítás és a különböző kellékek ára. Költség még a kórházi hűtés napidíja is.

-Mi a garancia arra, hogy nem keverik el a holttesteket, illetve nem hamvasztanak egyszerre több testet?
– Szigorúak a feltételek: az átvétel során az elhunytat azonosítják. Egy fémlemezkén rajta van a sorszáma és a koporsóra is ragasztanak egy vonalkódot. Ezt minden fázisnál ellenőrzik. A fémlemezke a hamvak kivételekor is belekerül az urnába.

– Mi történik a testben lévő fémekkel? Kiveszik előtte vagy kikotorják utána?
– Erről a hamvasztási megrendelő kitöltésekor kell gondoskodni. Az aranyfog az, ami értékes. A beépített alumínium ötvözeteket nem tudják újra felhasználni, a műanyag pedig megolvad.

– A család hogy lehet jelen a hamvasztási tevékenységnél?
– Van arra lehetőség, hogy a krematóriummal egyeztetett időpontban utoljára elbúcsúzhassanak, és végigkísérhessék a folyamatot. Megvárhatják a hamvasztást, a temetkezési vállalat átveszi a hamvakat és ott helyben át is adja az urnát. A külföldi eseteknél ez úgy történik, hogy általában a külföldi vállalkozó jön a hamvakért, ill. holttestét. Ez azért is jellemző, mert sok idős embernek olyan biztosítása van, mely ezt a szolgáltatást is magába foglalja. Ugyanakkor lényeges tudni, hogy a hazai temetkezési vállalkozók ugyanúgy segítik illetve elvégzik az egész folyamatot, kezdve a háztól való elszállítástól az ügyintézésen át koporsó vagy urna átadásáig.

K. L.

MEGOSZTÁS