A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat az EFOP-1.6.3-17-2017-00002 kódszámú
„A felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan Bács-Kiskun megyében” című projekt keretében 64.99 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a megyei szintű együttműködések kialakítása, a hátrányos helyzetű célcsoportokat érintő beavatkozások összehangolása érdekében.

-Hirdetés-

A projekt keretében megalakul a Bács-Kiskun Megyei Felzárkózási Fórum (továbbiakban: Fórum). A Fórum létrehozásának célja, hogy a megyében működő felzárkózás politikában érintett szervezetek részére létrejöjjön egy megyei szintű koordinációs és konzultációs rendszer, szakmai közösségi színtér, mely lehetőséget biztosít arra, hogy a Fórum tagjai között olyan együttműködések jöhessenek létre, amelyek a jelenlegi szolgáltatáshiányok kiküszöbölését szolgálják. A Fórum feladata, hogy a közös munka eredményeként elkészüljön a megye Szolgáltatási Út Térképe, továbbá a Bács-Kiskun Megyei Esélyteremtő Paktum, amelyben megfogalmazásra kerülnek a megyei szintű fejlesztési javaslatok a szolgáltatáshiányok megszüntetésének érdekében. A 3 éves projektidőtartam alatt a Fórum évente 2 alkalommal ülésezik, majd újabb 3 évig tartja fent munkáját legalább évi egy üléssel.

A Fórumnak 5 civil szervezet is tagja lesz, amelyek kiválasztása ezen pályázat keretében történik.

A pályázók köre:
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó olyan civil szervezetek, amelyek:

  • a Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia (továbbiakban MNTFS) célcsoportjával és/vagy a hátrányos helyzetű célcsoportokkal foglalkoznak, különösen az oktatás-képzés területén, illetve fogyatékos személyekkel, nők egyenjogúságával foglalkozó szervezetek,
  • legalább két éve működnek,  
  • Bács-Kiskun megyében bejegyzett székhellyel rendelkeznek.  

A civil szervezet kiválasztásának szempontjai a professzionális szakmai tevékenység, a szakmai múlt, az ellátottak száma, és a minél szélesebb körű területi lefedettség a megyében.

Előnyben részesülnek azon szervezetek, amelyek az MNTFS beavatkozási területeihez kapcsolódó programok lebonyolításában részt vettek, és/vagy nemzetiségekkel, kiemelten romákkal kapcsolatos tevékenységet végeznek.

A pályázat benyújtásának módja:  

  • A pályázat elektronikus úton nyújtható be, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzati Hivatal, 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. címre.
  • A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat a Megyei Felzárkózási Fórum munkájában való részvételre civil szervezetek részére”.
  • A pályázat beérkezési határideje: 2018. március 2., 14:00 óra.

Benyújtandó dokumentumok:
Pályázati adatlap
Alapító okirat másolata
Utolsó kettő éves beszámoló

 

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
2018.02.22.