Az elmúlt szerda este az előző évekhez hasonlóan idén is olyan, legtöbb adót fizető cégek, vállalkozók, őstermelők kaptak meghívást ezen ünnepélyre, akikre az egész falu méltán büszke lehet. Hiszen olyan tevékenységet végeznek, amely megélhetést, munkát, és biztonságot jelentenek az ott élők számára. Adóbefizetéseik a település működését segítik, támogatják és rész vállalnak Tázlár építésének mindennapjaiban.Bánné Égető Zsuzsannát kértük meséljen az esten történtekről.

-Hirdetés-

– A tavalyi mintára idén is olyan civil szervezetek és csoportok vezetői is jelen voltak ezen alkalmon, akik szervezetük, vagy tagjaik tevékenységével viszik a település jó hírét akár regionális, akár országos rendezvényekre, versenyekre.

Tázláron 2017-ben 385  (2016-ban 258, 2015-ben 188) cég, egyéni vállalkozás és őstermelő volt bejelentkezve iparűzési adó alá – ez 127-tel több, mint előző évben. Ebből 1 vállalkozás fizetett 2,5 millió, 4 pedig 1millió feletti adót az önkormányzat kasszájába.Bán Róbert polgármester köszöntő beszédében hangsúlyozta, hogy jövőre nézve reménykedik abban, hogy mind több vállalkozás fog tudni olyan tevékenységet végezni, amivel nem csak munkahelyet teremt saját maga és más tázlári emberek –esetleg vidékiek számára -, hanem a település adóforintjait is gazdagítani tudja.

Kérte, hogy a meghívottak segítsék abban is a település fejlődését, hogy az itt levő kedvező adólehetőségekről továbbra is mesélnek üzletfeleiknek, partnereiknek, barátaiknak, ismerőseiknek. Ha tehetik, bővítsék vállalkozásaikat, használják ki a most elérhető pályázati lehetőségeket, Tázlár kedvező adottságait. Vegyenek részt – amivel csak tudnak – településük fejlesztésében ötleteikkel, tanácsaikkal, felajánlásaikkal.Segítsék önkormányzatunkat a szemléletformálás megvalósításában, annak a népszerűsítésében, hogy a szorgalmas, kitartó munkának nem csak országosan, hanem itt Tázláron is van eredménye. Segítsék azt tudatosítani az itt élőkben, hogy az eredményekért minden nap keményen meg kell dolgozni, mert ennek gyümölcseként tudnak majd itt családok élni hosszútávon. Ennek eredményeként szeretnénk segíteni majd bölcsődénkkel is, hogy növekedjen azon munkavállalók száma, akiknek a megbízható munkájára tudnak építeni a vállalkozóink.

Legyen elég munkavállaló a gazdaság felpörgő motorjának tázlári területén is!

Legtöbb iparűzési adót fizető tázlári őstermelők: – a 2017-es év befizetései alapján

  1. Szél Dóra
  2. Prímusz Terézia Izabella
  3. Kószó Gábor

Legtöbb iparűzési adót fizető tázlári egyéni vállalkozók: – a 2017-es év befizetései alapján

  1. Pomázi József
  2. Dr Kléh Zsolt
  3. Herke György

Legtöbb iparűzési adót fizető tázlári cégek: – a 2017-es év befizetései alapján

  1. HE-PO Kacsa Kft.
  2. F&F Pack Kft.
  3. Tázlári Műanyagüzem Kft.

-K.Gy.-