Az idei ballagási eseménynek kedvezett az időjárás, hiszen június elsején verőfényes napra ébredtünk.
A családok ünneplőben, a gyermekek egyenruhában érkeztek az utolsó óvodai alkalomra. Meghitt hangulat töltötte be az óvoda, a Találkozás Háza és a gyülekezeti ház termeit. Mindenhol a tavasz virágai mindenféle színben pompázva.

-Hirdetés-

Soltvadkerten az Evangélikus Egyházi Óvodából két nagycsoport ballagott most el. A 32 gyermeknek két tablókép őrzi mosolyát.

„Csak reméljük, hogy őriznek majd számtalan kedves emléket az Óvodáról, melyek meghatározói voltak mindennapjaiknak és életüknek.
4 évvel ezelőtt szavaztak nekünk bizalmat a Családok, s léptek be hozzánk óvodai fészkünk kapuján. Az itt kapott, és a szülői házból hozott tanítások egy életre meghatározók lehetnek.
Pedagógusként jól éreztük magunkat közöttük, mert képesek voltak szeretni, mosolyogni és átölelni. Sosem feledjük az őszinte szót, a mosolyt, arcuk ragyogását, szemük csillogását. ŐRIZZÜK EGYENKÉNT MINDENKIÉT!…

…Lezárult egy fontos korszak mindannyiunk életében. Örülünk, hogy az óvodás évek alatt a szülők munkatársak voltak a gyermekek nevelésében. Köszönöm a bizalmat, a bátorító és köszönő szavakat, a könnyes szemeket, melyekből megértettük azt, hogy hittel érdemes nevelni és oktatni.
Útjaink, hamarosan elválnak, de hiszünk benne, hogy hamarosan valahol ismét keresztezni fogják egymást.
Kassák Lajost idézve:
Aki elment, az elment, de aki egyszer nálunk volt, az többé sohasem mehet el tőlünk egészen “ kezdte beszámolóját Hachbold Éva intézményvezető.

Az évzárók végén a gyermekek szüleikkel együtt verssel és énekkel köszönték meg az óvodai Team-nek nevelő-oktató munkáját, majd egy rövid – a 4 éves óvodai életutat bemutató – diavetítést tekinthettünk meg az szülői közösség jóvoltából.
Vállukon a kis tarisznyával – melyben a MEE ajándéka volt, Az imádkozás ABC-je című könyv – vonultak be a gyermekek harangszóra az evangélikus templomba, a csoportvezető, a német nyelvoktató óvónőkkel és a dajka nénikkel.

Homoki Pál fenntartó lelkész útravalója után Dr. Lacziné Ritter Andrea édesanya köszönt el az óvodától, a nevelő-oktató munkát végzőktől és a szülői közösségtől.
Rendhagyó módon – a köszöntések után – Hachbold Éva intézményvezető minden ballagónak átadott egy bibliai igével ellátott emléklapot. Ezek a bibliai gondolatok meghatározóak lehetnek számukra, melyek elkísérik a gyermekeket életük útján.

Dr. Lacziné Ritter Andrea édesanya

A templomból kijövet rózsasziromeső fogadta a búcsúzó nagyokat, majd az álomlufikat közösen eregették a magasba. (Ezek olyan ÖKO lufik voltak, melyek lebomlási ideje a tölgyfa lebomlási idejével egyezik meg.)
Ajándékba kaptak a ballagók egy mogyoró cserjét is, melyet otthon elültethetnek, így emlékezve az óvodára majd 20 év múltán is. A lufi és a cserje adományozása illeszkedik az intézmény „ZÖLD ÓVODA” címéhez.

„Kívánom, hogy a jövőkép tervezésénél a szeretet, a becsületesség, a tisztelet útját járjátok mindannyian, mert a becsület és a szorgalom olyan, mint a jó szél, előre hajtja az embert. Isten áldja útjaitokat, és váljék valóra mindaz, amit megálmodtatok! Érezzétek magatokat jól az iskolában, a Tanító néni tárt és ölelő karjaiban! KÖSZÖNÖM külső munkatársainknak egész évi szolgálatát, mellyel színvonalat hoztak mindennapjainkba és gazdagították óvodánk arculatát.
Dr. Fodor Katalin és Dr. Pethő István tanároknak a zenei oktatást, mellyel tehetségeket neveltek. Szálas Márta logopédusnak beszédfejlesztő munkáját, Tóthné Keresztes Anikó TSMT mozgás fejlesztőnek a foglakozásait, Újvári Gábor, Bischof Ádám testnevelő tanároknak és Egervári László edzőnek mozgalmas tornaóráit, Nagy János sakkoktatónak logikai gondolkodást fejlesztő foglalkozásait, valamint Nagyné Tanács Adrienn munkáját is.
Köszönet a ballagtató óvónőknek a 4 év szakmai munkájáért és a lelkiségért:
Szekeres Tímea, Köhlerné Schiszler Ágnes, Májerné Müller Edit, Fejesné Szarka Rita.”e szavakkal zárta gondolatait Éva.

-K.Gy.-

  Fotógaléria:

  Fotók megtekintése (36 db kép)