A 2019. október 13-i önkormányzati képviselők és polgármester választás eredményeképp, 2019. október 28-án megtartotta alakuló ülését az új izsáki önkormányzat. Az 1998 óta polgármesterként tevékenykedő Mondok Józsefet, a korábbi önkormányzati képviselő Kutas Tibor váltotta.

-Hirdetés-

Az alakuló ülés napirend szerinti munkájának megkezdése előtt, Lakatos Jenő, a Helyi Választási Bizottság elnöke adott részletes tájékoztatást az önkormányzati képviselők és polgármester-választás eredményéről. A névjegyzékbe felvett 4823 választópolgárból 2238 fő (46,4 %) vett részt a szavazáson. Polgármesterre, Mondok József (FIDESZ-KDNP-Nemzeti Fórum jelölt) a szavazatok 49,12 százalékát (1089 szavazat), Kutas Tibor (Független jelölt) pedig a szavazatok 50,88 százalékát (1128 szavazat) kapta. Így, viszonylag szoros versenyben (39 szavazattöbbséggel), Kutas Tibor lett a megválasztott polgármester.
Az önkormányzati képviselő választáson, az egyéni listán megszerezhető 8 képviselői helyért 18 jelölt indult. A szavazatok alakulásának megfelelően…

  1. Végh Tamás (1328 szavazattal) Független jelölt
  2. Rézműves Mihály (1225 szavazattal) Független jelölt
  3. Varga István (1077 szavazattal) Független jelölt
  4. 4. Dr. Bozóky Imre (1017 szavazattal) FIDESZ–KDNP Nemzeti Fórum jelölt
  5. Góhér Zoltán (994 szavazattal) Független jelölt
  6. Szabó József (906 szavazattal) FIDESZ-KDNP Nemzeti Fórum jelölt
  7. Rácz Sándor (904 szavazattal) Független jelölt
  8. Tetézi Attila (890 szavazattal) FIDESZ-KDNP Nemzeti Fórum jelölt

… lett az új képviselő testület tagja.

A Megyei Közgyűlés tagjainak megválasztása izsáki részeredményeiről általános tájékoztatás hangzott el. A Roma Nemzetiségi Önkormányzati választás eredményeképp, Radics Péter, Lakatos Antal Sándor és Patai Ottó Béla került be a nemzetiségi képviselő-testületbe.

Az alakuló ülés napirendjében először a megválasztott képviselők és a polgármester ünnepélyes eskütételére került sor. A megbízólevelek átvételét követő szünetben, a jelenlévők egy pezsgős koccintás mellett kívántak eredményes munkát az új testületnek. Az érdemi munka folytatásaként az ismertetett polgármesteri programban felsorolásra kerültek azok a célok, amelyek majd évente nevesítve a gazdasági programban és a tárgyévi költségvetésben jelennek meg. Jóváhagyták a Szervezeti és Működési Szabályzat szükségszerű módosítását, valamint személyi kérdésekben hoztak határozatot:
* A megválasztott alpolgármester: Végh Tamás képviselő
* A Jogi- Pénzügyi és Városfejlesztési bizottság elnöke: Góhér Zoltán képviselő; tagjai: Rácz Sándor és Varga István képviselők, valamint Frankó Barnabás és Rácz Csilla izsáki lakosok
* A Közművelődési- Oktatási és Sportbizottság elnöke: Szabó József képviselő; tagjai: Tetézi Attila és dr. Bozóky Imre képviselők, valamint Gréczi Gábor és Cséplő Zoltán izsáki lakosok
* Az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: Rézműves Mihály képviselő; tagjai: Tetézi Attila képviselő és dr. Csavajda Ádám izsáki lakos
* A Mezőgazdasági Bizottság elnöke: Varga István képviselő; tagjai Rácz Sándor képviselő és Mikus Anikó izsáki lakos

A most hivatalba lépett izsáki polgármester, Kutas Tibor, 53 éves középiskolai tanár, nagycsaládos szülő. Tizenöt éve önkormányzati képviselő, amelyből az utóbbi két ciklusban a Jogi- Pénzügyi és Városfejlesztési bizottságot vezette. Tizenhét éven keresztül volt a katolikus egyházközség világi elnöke. A polgármesterei teendők átvételéről és a tennivalók főbb vonatkozásairól kérdeztük:

 – Jó hangulatban, barátságosan zajlott a polgármesteri teendők átadása-átvétele. A dokumentumok részletes vizsgálata folyamatosan történik, ami azt jelenti, hogy bármikor, bármilyen kérdés felmerül, tudunk egyeztetni. Szeretnék novemberben a kardinális kérdéseknél egy részletes átvilágítást, hogy pontosan el tudjuk határolni a két ciklust egymástól, és ne folyjon össze a kettő. A volt polgármester tanácsaira, meglátásaira, észrevételeire, amennyiben ezzel élni kíván, figyelni fogunk.

 – A folyamatban lévő beruházásokat végig kell vinni, hisz nincs olyan, amire ne lenne szüksége a városnak. Ezeket be kell fejezni úgy, ahogy a célkitűzések voltak, illetve az azóta szükséges változtatásokkal. (Például, a piaccsarnoknál, a Bihari-úti parkoló közlekedési rendjének biztonságos kialakítása.) Az egészségügyi központ esetében a jelentős forráshiány nagy csúszást jelent. A bölcsődeépítés szándéknyilatkozati elkészültek. Itt arra kell figyelni, hogy többletigény ne keletkezzen, mert az említett két nagy beruházás jelentősen megterheli a város adósságállományát, mivel ezek nélkül nem valósulnának meg. 

 – Fogathajtó pálya egy érték, amit meg kell tartani és használni, adott esetben jövedelem termelésre fordítani. Az egyes versenyek rendezése esetén, részletes és világos költségvetés alapján, precízebb előkészítés és széleskörű konszenzus alapján tervezem megvalósítani.

 – A polgárok szélesebb körű bevonására a döntések előkészítésébe többféle szint van. Minden szintnek meg kell találni a maga kommunikációs formáját, ahol az üzenetek és észrevételek eljutnak egymáshoz. Lakossági fórumot évente kétszer tervezek tartani. A vállalkozásokkal is tervezek találkozásokat, hogy egyeztetni tudjuk, a város hogyan tudja segíteni az ő sikeres működésüket. Csak párbeszéd alapján tud kialakulni egy olyan döntés, amely mindenkinek jó. A leglényegesebb, hogy folyamatos legyen a párbeszéd és már az elképzelések szintjén kezdődjenek az egyeztetések. Egy helyi közösség gazdagságát a civil szervezeteinek a gazdagsága határozza meg. Hiába lehet egy város szép, ha az nincs élettel megtöltve. Élettel pedig a civil szervezetek tudják megtölteni. Azt szeretném, hogy a civilek is minél szélesebb körűen tudnának működni. Ne az egyedi ötletelés határozza meg a tevékenységet, hanem az adott közösség. A civil szervezetek támogatásában kapjon nagyobb szerepet a „társadalmi hasznosság és a városnak való megfelelőség”. A fontosság nemcsak a támogatásban van, hanem a kölcsönös érdeklődésben is. A folyamatos együttműködésben van lehetőség előre tervezni, így a megjelenésüket is sokkal hatékonyabbá lehet tenni.

 – Munkámban nem a pártállás mentén való politizálás, hanem minden tisztességes és jószándékú emberrel való együttműködésre törekszem. Úgy gondolom, hogy a testületben felmerülő esetleges vitás és egyet nem értések sem pártpolitikai indíttatásúak. A határon belüli stílus eltéréseket meg kell tanulnunk elfogadni.

Izsákon, az új ciklusban, a tisztesség és együttműködés alapján, a közösség erejével készülnek a város megújítására!

-Faragó Gábor-

  Fotógaléria:

  Fotók megtekintése (26 db kép)