Rendkívüli testületi ülést tartott Kecel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete.

-Hirdetés-

Az ülés elején elfogadták a város 2020. évi költségvetését, mely hitel-és kötvénytartozás nélküli, tette hozzá Haszilló Ferenc polgármester. A stabil pénzügyi tervezet tartalmazza a város fejlesztéseit, mely jól szolgálja az itt élőket és a vállalkozásokat egyaránt.

A polgármester kifejtette: köszönet jár a rendelet elkészítésében részt vevő intézményvezetőknek, képviselőknek, a támogató lakosságnak és a vállalkozóknak is. A költségvetésből kiderül: kiemelt finanszírozást kap a helyi kultúra, a közművelődés, az óvodai oktatás és a városgazdálkodási feladatok is. A fejlesztések közül 36 kisebb-nagyobb fejlesztési cél szerepel, példának okáért megemlítendő többek között az iskolai étkező kialakítása vagy éppen a bölcsődei csoportszoba létrehozása.

Ugyancsak elfogadásra került a bölcsőde nyári nyitvatartási rendje is. Eszerint a Kalocsai utca 4-6. szám alatti bölcsőde

2020. augusztus 17. és 2020. augusztus 28. között zárva tart.

A 9 munkanapot igénybe vevő bölcsődei szünet idejére a szülő, a törvényes képviselő kérésére gondoskodnak a gyermek intézményi gondozásának, nevelésének a megszervezéséről.  

Módosította a testület temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendeletet is. Mint ismeretes, 2018. január 9-e óta az önkormányzat 50 évre térítésmentesen használatba kapta az urnafal fenntartása, működtetése, üzemeltetése, kezelése céljából az urnafal által érintett területet. Az ebből származó bevétel az önkormányzatot illeti meg. Kecel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017-ben megszavazta a 4db urnafal megépítését, mely 12 darab urnafülkét jelent. Majd ezt követően még 4-4 darab urnafal épült, de a lakossági igények még mindig nincsenek teljes mértékben kielégítve. A magas kivitelezési költségek és az elmúlt évek inflációja miatt indokolt volt a megváltási ár emelése. Így az alsó sor 90.000, a középső sor 100.000 míg a felső sor 110.000 forintra emelkedett. Ez közel 10.000 forintos díjemelést jelent.

Kiss Tamás