Írta: vira

Kiskőrös város területén a regisztrált bűncselekmények száma jelentősen, közel 20 százalékkal csökkent az előző évhez képest, derült ki Csizovszki László alezredes beszámolójából, amelyet elfogadott a Kiskőrös Város Képviselő-testülete 2020. június 24-én.

A dokumentumból kiderül, hogy 2019-ben Kiskőrösön jellemzőek voltak az élet, a testi épség és az egészség elleni (testi sértés), a köznyugalom elleni (garázdaság) valamint a vagyon elleni (lopás) kategóriába tartozó bűncselekmények. A közterületen elkövetett bűncselekmények száma 2019-ben csökkent, de a közterületen elkövetett bűncselekmények köre a korábbi évekhez képest jelentősen nem változott. 

Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények

-Hirdetés-

E kategórián belül továbbra is a testi sértés volt a meghatározó, mely esetében a könnyű és súlyos sérülés is azonos arányban jelent meg 2019-ben. A vizsgált évben is leginkább a szórakozóhelyeken, illetve családon belüli – magánéleti vitákból kialakuló – heves, indulatos cselekmények voltak a jellemzőek, és szoros összefüggésben álltak az alkoholfogyasztással. Az előző évhez viszonyítva az ilyen bűnesetek miatti nyomozások száma jelentősen csökkent városunkban (24-ről 10-re).

Egészséget veszélyeztető bűncselekmények

2019-ben nagy hangsúlyt fektetett a Rendőrség a kábítószerrel kapcsolatos elkövetési magatartások feltárására, felderítésére.  A tavalyi évben Kiskőrösön 1 esetben került sor erre irányuló büntetőeljárás lefolytatására. Kiskőrös Város Rendőrkapitánysága nagy hangsúlyt fektet a bűnmegelőzési tevékenységre is, így a DADA program (A drog-alkohol-dohányzás-AIDS szavak kezdőbetűiből összeálló mozaikszó) oktatásával és a drogellenes propaganda kifejtésével is. A DADA program nem más, mint a Rendőrség Biztonságra Nevelő Iskolai Programja, amelynek a lényege, hogy – a rendőri munka során összegyűjtött tapasztalatokra építve – olyan élethelyzeteket dolgoz fel, amelyek a gyermekekkel bárhol és bármikor megtörténhetnek.

A tavalyi évben 3 kiskőrösi általános iskolában is tartottak DADA oktatást a 3-4. és részben a 7-8. évfolyamok minden osztályában, derül ki a beszámolóból.

Csizovszki László alezredes

A gyermekek érdekét sértő és a család elleni bűncselekmények

Ebben a kategóriában is csökkenés volt tapasztalható városunkban a 2018-as évhez képest, mivel tavaly 1 esetben került sor büntetőeljárás lefolytatására a beszámoló szerint.

A kiskorú veszélyeztetése

Kiskőrös Város Rendőrkapitánysága és a család és gyermekvédelmi szervek több évre visszamenő együttműködésének köszönhető e bűntett miatt indított büntetőeljárások számának változása.

Tanos Gábor

A köznyugalom elleni bűncselekmények

E kategórián belül a garázdaság volt a leginkább jellemző aspektus 2019-ben.

A zömében közterületen, nyílt utcán elkövetett garázdaságok száma emelkedett, melyek elkövetésében nagy szerepet játszott az alkoholfogyasztás.

Kiss Tamás
Képek: Kincses Szilvi

MEGOSZTÁS