Írta: vira

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (továbbiakban: NEAK) közreműködésüket kérve felhívja figyelmüket, hogy, rövidesen hatályba lép a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: új Tbj.).

-Hirdetés-

E rövid tájékoztató a társadalombiztosítási ellátásokat és ezen ellátások fedezetét szabályozó új jogszabály teremtette helyzet értelmezésében kíván információkat és segítséget adni.

A TÖRVÉNY CÉLJA ÉS ÜZENETE

2020. július 1-jén hatályba lépő új Tbj. egy egységes, törvényi szintű szabályozási keretet biztosít az Egészségbiztosítási Alap terhére igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások jogosultsági kérdéseiben is.

Az új Tbj. számos fontos és jelentős változást tartalmaz:

  • A járulékok összevonása – a biztosítottakat egységes, 18,5 %-os tb fizetési kötelezettség terheli.
  • A saját jogú nyugdíjasok járulékmentessége – általános járulékmentesség illeti meg őket, függetlenül a foglalkoztatás formájától.
  • A járulékfizetési alsóhatár meghatározása – a tb járulékot legalább a minimálbér 30%-a után kell megfizetni.
  • Az adóadminisztráció csökkentése,
  • A járulékfizetési hátralék miatt a TAJ kártya érvénytelenné válik. A TAJ érvénytelenítését kiváltó hátralék mértéke: a 2020. július 1-től felmerülő 6 havi járulékfizetési kötelezettség elmaradása.

A jogalkotó elsődleges szándéka az új jogszabállyal, hogy a járulékfizetési kötelezettséget a jelenleginél jóval nagyobb arányban teljesítsék az állampolgárok. Fontos hangsúlyozni ugyanakkor, hogy nem az a cél, hogy emberek rekedjenek ki az egészségügyi ellátásból.

A főbb szabályokban az egészségügyi ellátásra való jogosultságokban és a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatáshoz való hozzáférésben – a járulék fizetési kötelezettség teljesítése esetén – nem történt változás.

A legtöbb embert – akiknek rendezett a jogviszonya és jogkövető módon jár el – az intézkedés semmilyen formában nem érinti.

LEGFONTOSABB VÁLTOZÁSOK

Az egészségügyi ellátások igénybevételével kapcsolatban bekövetkező legfontosabb változás az, hogy ha egy magánszemély egészségbiztosítási szolgáltatási járulék hátraléka egy meghatározott szintet meghalad, akkor a magánszemély TAJ-a inaktiválásra kerül.

Továbbá 2020. július 1-jétől már nem lesz lehetőségük az elmaradt egészségbiztosítási szolgáltatási járulék utólagos befizetésével a jogviszony utólagos/visszamenőleges rendezésére, vagyis a betegeknek, ha ebben az időszakban látják el őket, ki kell fizetniük a szolgáltatás díját.

Az elmaradt egészségügyi szolgáltatási járulék, adók módjára behajtandó köztartozásnak, azaz az adóhatóság által végrehajtható tartozásnak minősül.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a járuléktartozás mértékéről havonta értesítést küld a járuléktartozással rendelkezők részére. Abban az esetben, ha a magánszemély járulék tartozása eléri a három havi mértéket, a NAV jelzése alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő érvényteleníti a TAJ számot.

Ez azt jelenti, hogy három havi járuléktartozás felhalmozása esetén nem lesznek jogosultak az egészségügyi ellátásokat térítésmentesen igénybe venni, a lámpaszínük BARNA színűre változik.

Az új jogszabály rendelkezései, 2020. július 1-jétől lépnek hatályba, tehát az első három havi elmaradás 2020. október 1-jét követően várható.

Ez azt is jelenti, hogy e személyek ellátását a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók finanszírozásra nem jelenthetik.

Tájékoztatjuk, hogy a járuléktartozás mértéke a Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló T/10856 törvényjavaslatban foglaltak elfogadása esetén hat havi mértékre módosul.

SŰRGŐSSÉGI ELLÁTÁS

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy sürgősségi ellátás esetén, továbbra is érvényesülnie kell azon alapelvnek, hogy a sürgősségi ellátás minden állampolgárnak jár.

Természetesen a sürgős szükség miatti ellátásokat – ahogyan eddig – a jogviszony előzetes vizsgálata nélkül is nyújtani kell, az ellátások nem tagadhatóak meg a jogviszony rendezetlensége/érvénytelensége okán.

Ugyanakkor az ellátás díját – a későbbiekben kihirdetésre kerülő egységes díjszabályzat alapján – a betegnek meg kell térítenie.

Részletesebb információkat a jogviszonyokkal, illetve a vonatkozó lámpaszínekkel kapcsolatosan a honlapunkon a következő útvonalon talál:

Főoldal – Felső menü – Lakosságnak- Ellátás Magyarországon- Jogosultság az ellátásra Ellátásra jogosultság igazolása – Jogviszony rendezési eljárás

Budapest, 2020. június 30.
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő

Forrás: Tájékoztató 
Kép: illusztráció