„Őrültség semmit sem tennünk, ha mindent nem is tehetünk…”

 

Az 1940-es évek kiskőrösi eseményeivel kapcsolatos ismeretei gyarapodhattak annak a néhány érdeklődőnek, akik október 8-án délután részt vettek az Országos Könyvtári Napok keretében megtartott ismeretterjesztő előadáson a Zsinagógában.

Fuchs György, az MNL Országos Levéltár munkatársa

Fuchs György, az MNL Országos Levéltár munkatársa imponáló felkészültséggel ismertette dr. Benedek János, járásunk utolsó főszolgabírájának és első főjegyzőjének kiskőrösi éveiről szóló visszaemlékezését.

-Hirdetés-

„Beszédes évszám és beszédes tematika. Internálások, gettósítás, deportálás, szovjet megszállás, koalíciós időszak, majd kommunista hatalomátvétel. Bizony az 1940-es évek Kiskőrösi eseményeivel, visszásságaival kapcsolatban még sok adósságunk van, akár az 1945 előtti világra, akár az utána következőre tekintünk. Sajnos a járási hivatal forrásanyaga az 1945-46-ban itt tartózkodó szovjet csapatok miatt szinte teljesen megsemmisült (a tél folyamán eltüzelték), mégis az utóbbi években, szinte véletlenül előkerült egy igen terjedelmes visszaemlékezés egy olyan embertől, aki a fent felsoroltak idején az egyik legjelentősebb közigazgatási pozíciót töltötte be a Kiskőrösi Járásban, ő volt dr. Benedek János.

dr. Benedek János
 
Benedek járásunk utolsó főszolgabírája és első főjegyzője sajátos, és kétségkívül érdekes szereplője az akkori időknek, semmiképpen sem jellemezhető pusztán fekete-fehér fogalmakkal. 1942-ben került pozícióba mintegy véletlenül, hiszen a vármegye főispánja és alispánja összekülönböztek egymás jelöltjei miatt, így harmadikként végül Benedek János örülhetett. Mindazonáltal származása miatt kapásból konfliktusokkal volt kénytelen szembenézni, ő ugyanis egy galgahévízi parasztcsalád sarjaként kitartó tanulással küzdötte fel magát eddig a pozícióig, ahol addig elődei leginkább kisnemesi, polgári, tehát „úri” vonalról érkeztek. A kiskőrösi elit a kezdetektől fogva elutasítóan bánt vele, amelyet ő legfelsőbb közigazgatási hatóságként mégis kezelni tudott.
 
A háború és a holokauszt alatti tevékenysége szintén vizsgálatra érdemes, ez az időszak fogja adni rendezvényünk elsődleges tematikáját is. Bár nem tudja megakadályozni a zsidók elleni visszásságokat, de adminisztratív eszközökkel lassítja őket. A felelősséggel teljesen tisztában van, ezért „zsidóügyi” szolgabírót nevez ki a hivatalban, aki az intézkedéseket helyette végrehajtja. A gettósítás alatt folyamatosan kapcsolatban van az ún. zsidó tanács tagjaival, amíg a helyi gettó megmarad a befolyása alatt, a zsidók számára kedvező „kiskapukat” nyit. Más kérdés, és erre visszaemlékezéseiben utal is, már 1942-től nem hisz a német győzelemben, 1944-ben már a tengelyhatalmak veresége utáni új világra készül.

Intézkedései ennek ellenére nagyon is figyelemre méltók, hiszen a magyar közigazgatás szereplői közül a legtöbben még ennyit sem voltak hajlandók tenni. A kritikus pillanatban meglepő és bátor döntést hoz: amikor a kiskőrösi nyilas vezetők megpróbálják befolyásolni hivatalának munkáját, lefogatja és internáltatja őket. Mindezt az akkor már erősen radikalizálódott Magyarországon!” – emlékszik vissza Turán István, helytörténész. 

Fuchs György, az MNL Országos Levéltár munkatársa és Turán István, helytörténész
 

Tanulságos és elgondolkodtató alkalom volt. Köszönjük, hogy megosztotta velünk kutatásainak eredményét – zárta a sorokat Turán Istvánné Margó, könyvtárigazgató. 

Kapcsolódó cikk
Könyvtárak az emberekért – Ünnepeljünk együtt!
Könyvtárak az emberekért – Ünnepeljünk együtt!
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség szervezésében 2020-ban is megrendezik a magyar könyvtárak több évtizedes múltra visszatekintő programsorozatát, az Országos Könyvtári...

Forrás:Városi Könyvtár Kiskőrös
Szerk. Kutyifa Icu

MEGOSZTÁS