A családdal való együttérző szomorúsággal tudatjuk, hogy 101. életévében elhunyt Kováts Györgyné nyugdíjas pedagógus, Kiskőrös Város Díszpolgára, mindannyiunk kedvelt és szeretett Ilus nénije.

 
Ilus néni sok évtizeden át fáradhatatlan lelkesedéssel volt elhivatott pedagógusa a helyi szlovák oktatásnak, lokálpatriótaként a közéletnek. Életművét és munkásságát a városvezetés 2003-ban a díszpolgári cím odaítélésével is elismerte, de emellett számos kitüntetés birtokosa volt. Egykori tanítványai ma is jó szívvel emlékeznek rá. Tudása, lendülete és humora is legendás személyiséggé tette.
 
Kosztra Ilona 1920. augusztus 18-án született Bócsán. Felmenői felvidéki szlovákok voltak ezért már gyermekként elsajátította a magyar mellett a szlovák nyelvet is. Iskolái befejeztével evangélikus tanítói és kántortanítói oklevelet szerzett, tanított Ősagárdon, majd Rozsnyón, az ottani polgári iskolában. A második világháborút követően kiutasították Csehszlovákia területéről, előbb Tótkomlósra, majd 1957-től Kiskőrösre került. 1949-ben férjhez ment Kováts György katonaemberhez, aki később, ludovikás múltja miatt, számos megpróbáltatást volt kénytelen elszenvedni az ötvenes évek Magyarországán. Ilus néni előbb az erdőtelki iskolában, majd pár évre rá a régi Bem József Általános Iskolában oktatta az ifjúságot. (Gmoser Györgyné: Bátorság kell a Hűséghez)
 
A szlovák nyelv oktatója (PSVK HGY)
 
Ő volt a motorja az 1972-ben újraindult helyi szlovák nyelvoktatásnak. Erről így írt a korszak sajtója: „[…] A kis statisztikából, melyet az iskola igazgatója, Csefkó Mátyás elém tett, megtudtam, hogy a 474 tanulóból 161 tanulja az anyanyelvét. A szlovák nyelv oktatása az iskolánkban november 1-jén kezdődött – tájékoztat az igazgató. – Nyolc csoportban, vagyis osztályban tanítjuk a nyelvet heti 3 órában. A személyi feltételek biztosítottak, Kováts Györgyné, aki szlovák nyelv és irodalom szakos, a gyerekeket az anyanyelvén tanítja. – Soha nem gondoltam volna, hogy itt Kiskőrösön valamikor szlovák nyelvet fognak tanítani – veszi át a szót Kováts tanárnő. – Szerencsés vagyok, hogy annyi év után újból a saját szakomat taníthatom. Amióta bevezettük ennek a nyelvnek a tanítását az iskolában, természetesen sokkal több a dolgom. Csak a szlovák nyelvet tanítom 24 órában, de tanítok más tantárgyat is. De örömmel teszem ezt azért, mert a gyerekek megszerették a szlovák órákat.” (Forrás: PSVK HGY)
 

Temetésének időpontját a családdal való végleges egyeztetés után közzétesszük, de előreláthatólag május 23-án 15 órakor kísérik utolsó útjára az evangélikus temetőben.

-Hirdetés-
Ebben a cikkben a téma tartalma miatt nem tartjuk etikusnak fizetett hirdetések megjelenítését, ezért a hozzátartozók érzéseit tiszteletben tartva nem jelenítünk meg hirdetéseket.

 

Nyugodjon békében! Őszinte részvétünk a családnak!

Forrás: Kiskőrös város 

MEGOSZTÁS