Az éves közgyűlésnek a dunapataji Kodály Zoltán Művelődési Központ adott otthont, ahol Rideg László a megyei közgyűlés elnöke köszöntötte a résztvevőket, majd Dusnoki Csaba polgármester beszélt a település életéről, múltjáról, arról a Kodály örökségről, ami a megyei értéktárnak is része lett.

A polgármester tájékoztatójából egy kiválóan prosperáló, fejlett infrastruktúrával rendelkező, aktív közösségi élettel teli község képe bontakozott ki. A Dél-Alföld Kis-Balatonjának is minősített, Szelidi-tóról, hazánk ötödik legnagyobb természetes taváról is szót ejtett, ahol jelentős beruházásokat hajtottak végre.  

-Hirdetés-

Rideg László elnök tájékoztatta a jelenlévőket a két testületi ülés közötti ügyekről.

A napirendek között módosították az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletét. Erre harmadik alkalommal volt szükség, és a működés szempontjából fontos előirányzat rendezések indokolják.

A megyei közgyűlés elfogadta a 2022.évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletet.

Megtárgyalták és támogatták a közgyűlési tagok „Megyei identitás erősítése” című felhívást. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a helyiek szülőföldjükhöz való kötődésének megszilárdítására, amely érdekében jelenleg három identitástudat erősítő célú projektet valósít meg a benyújtott sikeres pályázatoknak köszönhetően.

2023. január 1. napján ünnepeljük hazánk legnagyobb költőjének és nemzetünk egyik legjelentősebb alakjának, Petőfi Sándor születésének 200. évfordulóját. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, mint konzorcium vezető, Kiskunfélegyháza, Kunszentmiklós és Szabadszállás Önkormányzatával, valamint Kiskőrös részéről a KŐRÖSSZOLG Kiskőrösi Önkormányzat Településüzemeltetési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kíván konzorciumi partnerséget létrehozni. Az identitás pályázat elemeiben szerepelnek többek között ismeretterjesztő előadások, játékok, programok, vetélkedők, pályázatok, marketing kampányok, színielőadások, fesztiválok, általános iskolásokat célzó egyéb programok, túrák és sportesemények, zenés, táncos elemek, szavalóversenyek és kiadványok.

A „Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” című pályázati felhívásokat is megtárgyalta a közgyűlés. Fő célkitűzése, hogy a megyei önkormányzatok vezetésével, az egész megyére kiterjedően létrejövő és/vagy már működő foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések, partnerségek hozzájussanak azon forrásokhoz, melyek segítségével – kialakított stratégiájuk mentén – képzési és foglalkoztatási programjaikat megvalósíthatják és koordinálhatják a megye gazdaság- és foglalkoztatás fejlesztéseit.

Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke előterjesztése a Bács-Kiskun megyében megvalósuló 4 és 5 számjegyű utak felújításáról szóló határozat módosítását tartalmazta, ehhez kapcsolódóan a Ballószögi bekötő út felújítása került napirendre.

A közgyűlés tájékoztatókat hallhatott a Magyar Közút Zrt., a Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye, Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság működéséről, tevékenységeiről.

Dr. Sztana Zoltán, a Magyar Közút Zrt. Bács-Kiskun megyei igazgatója megyénk országos közúthálózatának fejlesztéséről tájékoztatta a jelenlévőket. Az igazgatóság által kezelt megyei közúthálózat is a legnagyobbak között van az országban, hossza mintegy 2200 km. A megye felvázolt országos közúthálózatához több, szám szerint hat jelentős folyami híd is tartozik.

Bács-Kiskun megyében 2019 – 2021 évben közel 245 kilométernyi út felújítása, korszerűsítése valósult meg, a megye területén közel egyenletes területi eloszlásban. 2022. évre a tervezett felújítási hossz 280 kilométernyi és a területi elosztás is hasonlít az előző évi végrehajtott fejlesztésekhez.
A forgalomsűrűségi térképen jól kitűnik, hogy megyénk tranzit megyének számít. Kiemelte az 52-es út kiemelt forgalmi terheltségét. 2020-ban mintegy 330 km útszakaszt újítottak fel, a Magyar Falu Program keretében pedig az elmúlt három évben több mint száz kilométer útszakasz újult meg, és tavasszal is tovább folytatódnak a munkálatok.

A kiemelt társadalmi igények programban 231 km útszakasz felújításán dolgoznak majd. Az 54-es és az 52-es utakat is tartalmazza ez a rész, Jakabszállástól Bócsa határáig egy kritikus szakasz válik biztonságossá tavaszi kezdéssel. Az 52-es út három szakaszban újul meg, szintén tavasszal indul a beruházás. Az ágasegyházi leágazónál, a kerekegyházi, szabadszállási csomópontoknál és a dunatetétleni leágazásnál körforgalmi csomópontok is épülnek. Összegezve: idén és a jövő évben közel 853 km útszakasz újul meg. 

Bán Béla, a Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye esperese tájékoztatta a közgyűlést a Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye életéről, működéséről, melynek 40 egyházközösség a tagja. Jelenlegi helyzet sajnos azt mutatja, hogy a vidéki településeken a református gyülekezetek létszáma csökken. Egyházi fenntartásban több iskola, kulturális intézmény, idősek és fogyatékosok otthona is működik megyénkben. Egy lelkipásztor teljes, egy pedig mellékállásban lát el szolgálatot egészségügyi intézményekben. Az esperes hangsúlyozta, hogy a más felekezetekkel jó kapcsolatot működtetnek, a felsőbb egyházi vezetőket együttműködés, együtt gondolkodás jellemzi.

A tájékoztatók sorát a dr. Farkasinszki Lóránt tű. ezredes, a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójának beszámolója zárta. A tűzoltóság 150 éves történetének ünnepét a járvány ugyan felülírta, de ez a mindennapi munkát nem befolyásolta és országos szinten kiemelkedő a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelem feladatellátása. Az elsődleges céljuk 2020-ban is a káresemények megelőzése volt, de az elmúlt évi tevékenységüket alapvetően meghatározta a koronavírus járvány elleni küzdelem. Ezzel összefüggésben új feladatként jelentkezett a járvány megelőzéséhez kapcsolódó közegészségügyi, járványügyi intézkedések bevezetése, a személyi állomány egészségének megőrzése.

Az Igazgatóság alárendeltségében három katasztrófavédelmi kirendeltség (Kecskemét, Kiskunhalas, Baja) működik. A megyében működő 6 hivatásos tűzoltó-parancsnokság (HTP) és 3 katasztrófavédelmi őrs (KVÖ) a szükséges személyi és eszközállománnyal rendelkezik. A 9 önkormányzati tűzoltó-parancsnokság (ÖTP), az 3 önállóan beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesülettel (ÖT) együtt képes jó szakmai színvonalon biztosítani a mentő-tűzvédelmi feladatok szakszerű ellátását. A megyében 39 önkéntes tűzoltó egyesület (ÖTE) működik. A káreseti számok összesen 4045 eseményt tettek ki megyénkben az elmúlt évben. A tűzesetek száma (1805) jelentős, de a riasztások nagyobb részét műszaki mentések (2240 esetszám) tették ki.

Megható és felemelő volt az a kisfilm, amit az ezredes megosztott a jelenlévőkkel és amelyben az emberfeletti helytállásról kaphattak tanúbizonyságot a képviselők.

Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés a megye fájának elültetésével zárult, amitől még az eső sem tántorította el Rideg László elnököt és Dusnoki Csaba polgármestert. Dunapatajon egy kőrisfa állít emléket annak, hogy novemberben itt ülésezett a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés. Az alkalom tiszteletére Váradi Andor szavalta el Petőfi Sándor: Szülőföldemen c. versét.

A közgyűlés tagjai egy-egy karácsonyi ajándékot is átvehettek, mellyel a munkájukat is megköszönte Rideg László, a közgyűlés elnöke, valamint dr. Mák Kornél és Vedelek Norbert alelnökök az év utolsó ülésén. 

MEGOSZTÁS