Hagyományosan felváltva, egyik évben az evangélikus, a rákövetkezőn pedig a katolikus templomban adnak hálát közösen, protestánsok és katolikusok, a magyar államalapítás ünnepén.

Idén a katolikus templom adott otthont az ökumenikus hálaadó és kenyérszentelő istentiszteletnek.
Az alkalom elején Szaniszló Tibor plébános köszöntése után, a bócsai Boróka Általános Iskola tanulóinak műsorát tekinthették meg az egybegyűltek.

-Hirdetés-

Ezt követően László Lajos, evangélikus lelkipásztor igehirdetése következett a 9. Zsoltár 8-19 alapján.
Hangsúlyozta, van ok a hálaadásra, de legfőképp arra van szükség, hogy felismerjük Isten akaratát, mind a személyes, mind pedig közös életünkben, legyen az a család, a település, vagy a nemzet.

László Lajos evangélikus lelkipásztor

Két út áll előttünk, Isten útja, mely az életbe visz, a másik azonban nélkülözi Isten igazságát, s nem is vezet sehova, csupa hiábavalóság. Tanulnia kell minden népnek, s azon belül minden generációnak az őseik döntéseiből. Jó példa lehet Izrael népének felismerése a fogság idején, vagy épp Szent István királyunké: bizony, Isten igéje nélkül elveszünk.

Jézus Krisztusban megvan az útmutatónk: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam.” (Jn 14, 6)
Sípos Ajtony Levente református lelkipásztor

Hálaadó imádságot Sípos Ajtony Levente – Soltvadkertről – református lelkipásztor mondott, megköszönve az eső áldását, s Isten szeretetét, melyre bizony nem mindig vagyunk méltók.

Ünnepi beszédet mondott Szőke-Tóth Mihály Bócsa község polgármestere, aki méltatta a bócsai emberek állhatatosságát, szorgalmát, hogy a nehéz, aszályos körülmények ellenére is helytálltak, s állnak.

A polgármesteri beszéd után következett a kenyér megáldása, kérve az aratás Urát, hogy áldása legyen munkánkon, életünkön.

 

 

Az alkalom végén pedig mindenki kaphatott egy kis darabot az ünnepi kenyérből.

Szőke-Tóth Mihály Bócsa község polgármestere

A IV. Négykézláb Emlékbulit és a Tűzijátékot a kiszámíthatatlan időjárás miatt – a résztvevők személyi biztonságát szem előtt tartva – elhalasztották, azt egy szeptemberi időpontot kilátásba helyezve tervezik újra megtartani, de a friss tájékoztatás szerint, az elmaradt IV. Négykézláb Emlékbulit és a Tűzijátékot 2022.08.26-án (pénteken) tartják meg!

  Fotógaléria:

  Fotók megtekintése (66 db kép)
MEGOSZTÁS