A Richter Gedeon Nyrt. Centenáriumi Alapítvány Kuratóriumának döntése alapján Szabó Róbert, a Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Technikum fizika szakos tanára elnyerte a 2022. évi Fiatal Természettudományos Tanár (FITT) Alkotói Díjat. Az átadóra Budapesten a Richter Gedeon Nyrt. épületében, 2022. augusztus 24-én került sor. A díjat a Centenáriumi Alapítvány kuratóriumának tagjaitól, személyesen Prof. Dr. Szántay Csabától, a kuratórium elnökétől, illetve Dr. Pellioniszné Dr. Paróczai Margittól vehette át.

-Hirdetés-

 

Milyen korábbi tanulmányaid, iskolai eredményeid “alapozták meg” számodra ezt a díjat? 

A Kalocsai Szent István Gimnáziumba jártam, ahol 2014-ben érettségiztem. Ugyanebben az évben az Eötvös Loránd Tudományegyetem fizika-történelem tanárszakos hallgatójaként folytattam tanulmányaim, majd 2020-ban diplomáztam. 2020–2021 között gyakorló pedagógusként tagja voltam az MTA-ELTE Fizika Tanítása Kutatócsoportnak, amely együttműködésből többek között egy újszerű megközelítésű, történeti példatár is napvilágot látott. Jelenleg doktoranduszként folytatok tudományos kutatásokat a tanítás mellett: az ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola, Társadalom- és gazdaságtörténet harmadéves hallgatója vagyok.

Szabó Róbert 2020 szeptembere óta oktat a KEVI-ben fizikát és természetismeretet 
Mióta oktatsz a KEVI-ben fizikát, mely osztályokban?

2020 szeptembere óta a Kiskőrösi Evangélikus Petőfi Sándor Gimnáziumban fizikát és természetismeretet tanítok. Számos évfolyamon tanítottam, idén új kihívásként egy 7. osztályt is vállaltam fizikából.

Hogyan kerültél be a díjra jelölt tíz pedagógus közé?

A Richter Gedeon Nyrt. ún. FITT (Fiatal Természettudományos Tanár) pályázatára egy rövid videóval lehetett jelentkezni. Ebben számot kellett adnom természettudományos pedagógusi pályafutásomról, az abban eddig elért eredményekről, illetve pedagógusi hitvallásomról is. Az alapítvány olyan pedagógusokat támogat pályázatával, akik tanári tevékenységükben különlegeset alkottak, szenvedélyükkel képesek a diákokat megragadni, s ezt a tevékenységet a jövőben is folytatni kívánják. A pedagógusi pálya iránti elhivatottságot jelzi, hogy a tíz díjazott között számos, egykori saját évfolyamomhoz tartozó tanárszakos hallgató is jelen volt; nemcsak fizika, hanem kémia, biológia, sőt a földrajz vonatkozásában is.

A Richter Gedeon pályázatában a következő felhívás olvasható:

„A díj olyan harmincöt év alatti tanárok támogatását, illetve pályán maradását szolgálja, akik kellő szakmai jártasság birtokában a természettudományos tananyag magas szintű, innovatív, a tanulók aktív részvételén alapuló átadását végzik, továbbá személyes kisugárzásukkal, „pedagógiai varázserejükkel” nevelő, inspiráló, személyiségformáló hatást gyakorolnak diákjaikra.”

A díjat a Centenáriumi Alapítvány kuratóriumának tagjaitól, személyesen Prof. Dr. Szántay Csabától, a kuratórium elnökétől, illetve Dr. Pellioniszné Dr. Paróczai Margittól vehette át
Hogy érzed, a Te pedagógiai „varázserőd” miben rejlik?

Úgy vélem, hogy nem rendelkezem pedagógiai „varázserővel”, sokkal inkább azt érzem, hogy diákjaim is magukévá tudják tenni a természettudományok iránti elhivatottságomat. Igyekszem számukra rámutatni, hogy a fizika (és más természettudományok) nem önmagában egy tantárgy, hanem sokkal inkább művészet: a szűkebb és tágabb értelemben vett világegyetem felfedezésének lehetősége, szépségeinek és jelentőségének feltárása, megértése. Azt gondolom, ha ezt az iskolapadban el tudjuk érni, úgy formálni és alakítani is tudjuk tanulóink világképét egy, a természettudományokhoz közelebb álló és a tévhitektől-áltudományoktól elhatárolódó gondolkodás kialakításával. E szellemiségben, az említett célt szem előtt tartva várom tanulóimat az iskolában.

Az elismerést még augusztusban vehette át
Mit jelent számodra ez az elismerés?

A Richter Gedeon Nyrt. által kiírt díj számomra egyet jelent pedagógiai munkám elismerésével. Segítségével pozitív visszacsatolást szerezhettem arról, hogy megéri természettudományokat tanítani, s abban valami újszerű megközelítéssel is élni.

Ezúton is szeretném megköszönni a Richter Gedeon Zrt. Centenáriumi Alapítvány kuratóriumának, hogy pedagógusi pályafutásomat díjával támogatja ezen társadalom iránt érzett felelőségvállalásból adódóan.

MEGOSZTÁS