Megjelent az agrárminiszter 24/2023. (VI. 5.) AM rendelete az Imrehegy-kiskunhalasi homokbuckák természetvédelmi terület létesítéséről. A védetté nyilvánítás célja a Duna-Tisza közén az Illancs jellegzetes, természeteshez közeli állapotban fennmaradt tájrészletének.

Nagy István agrárminiszter a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 3. és 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelte el: védetté nyilvánították az Imrehegy-kiskunhalasi homokbuckák természetvédelmi terület elnevezéssel az 1. mellékletben meghatározott, összesen 225,93 hektár kiterjedésű területet.

A védetté nyilvánítás célja a Duna–Tisza közén az Illancs jellegzetes, természeteshez közeli állapotban fennmaradt tájrészletének és azon belül elsősorban
-Hirdetés-

a) a futóhomok és a lösz természetes felszínformáinak mint tájképi szempontból is jelentős földtudományi természeti értékeknek,

b) a természetes homokiélőhely-együtteseket reprezentáló élőhelyek, különösen a zárt homoki sztyepprétek, az évelő nyílt homoki gyepek és a borókás-nyárasok maradványainak,

c) a védett és fokozottan védett fajok, különösen a tavaszi hérics (Adonis vernalis), közönséges csikófark (Ephedra distachya), homoki kikerics (Colchicum arenarium), homoki nőszirom (Iris humilis ssp. arenaria) állományainak hosszú távú megőrzése, fenntartása.

Az Imrehegy-kiskunhalasi homokbuckák természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervét a 2. melléklet tartalmazza. Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Ezeket nem árt tudni

Fokozottan védett természeti területen lévő erdőben erdőgazdálkodási beavatkozás csak a természetvédelmi kezelés részeként végezhető. Védett természeti területen lévő erdőben kerülni kell a teljes talaj-előkészítést és a vágásterületen az égetést. Védett természeti területen erdőtelepítés kizárólag őshonos fafajokkal, természetkímélő módon és a termőhely típusra jellemző elegyarányoknak megfelelően végezhető! A területen mező- és erdőgazdasági géppel történő munkavégzés csak napkeltétől napnyugtáig lehetséges.

A rendelet teljes terjedelmében itt érhető el.

Forrás: agrarszektor.hu
Kiemelt kép: knp.hu

MEGOSZTÁS
Írta: vira