Az október 20-án megtartott soltvadkerti ünnepi testületi ülésen adta át Temerini Ferenc polgármester 2023-ban a város kitüntető elismeréseit, melyeket a Fodorné dr. Schiszler Terézia aljegyző által felolvasott méltatásokat követően vehettek át.

„Pro Scole” kitüntetést adományoztak és egyhavi bruttó illetményének megfelelő jutalomban részesítették Schmélné Szőrfi Gyöngyi soltvadkerti lakost az Önkormányzati Óvoda pedagógusaként hivatástudattal végzett oktató-nevelő munkája elismeréseként nyugdíjba vonulása alkalmából.
-Hirdetés-

Schmélné Szőrfi Gyöngyi

A Soltvadkerti Óvodák és Bölcsőde óvodapedagógusa tősgyökeres soltvadkerti, aki a pályán töltött, elhivatott és felelősségteljes négy évtized után köszön el attól a hivatástól, amiről már kislánykorában is álmodott.
Nem is emlékszem arra, hogy az óvónői pályán kívül más hivatás megfordult volna a fejemben fiatal koromban” – mondta több alkalommal is, ha a pályaválasztásról kérdezték.

A Kecskeméti Óvónőképző Intézetben szerzett óvodapedagógusi oklevelet 1983 júniusában. Soltvadkerten a Bocskai utcai Óvodában helyezkedett el, ahol 42 kiscsoportos délutános óvó nénije lett.
1984 szeptemberében Kiskunhalasra hívták dolgozni a Bajza utcai Óvodába, ahol 4 évet töltött. Ma is hálás az ott tanultakért, a barátságokért.  
1988-ban életének fontos állomása lett saját gyermekének nevelése, akivel két évet töltött otthon.

1990-ben az akkori soltvadkerti új óvoda vezető hívta őt vissza dolgozni. És bár jól érezte magát Kiskunhalason, a család mellett a bejárás nehézkes lett volna, ezért újra a Soltvadkerti Óvodák kötelékébe állt.
1994-2007-ig állandó délelőttösként dolgozott egy homogén csoportban.

2007-ben úgy tűnt, hogy kevés a gyermek, nincs szükség ennyi csoportra, viszont a bölcsődéket elkezdték újra nyitni.  Így jelentkezett Bajára az Eötvös József Tanítóképző Főiskola által szervezett Kisgyermeknevelő- és gondozó felsőfokú szakképzésre. 45 évesen újra tanulta a pszichológiát, neveléselméletet és sok újat, ami a bölcsődés korosztályhoz szükséges.

2007 szeptemberében váltó műszakban kezdett el dolgozni.
2012-ben átadták a felújított bölcsődét, ahova szükség volt szakmai vezetőre, így 2012 februárjától ott dolgozott. Új ötletekkel, új lendülettel felvértezve igyekezett élménygazdaggá és széppé tenni a legkisebbek napjait.
Például külön szolgáltatást indítottak Játszócsoport néven, ahová azok a szülők jöhettek kisgyermekükkel, akik még nem szerették volna bölcsődébe adni, viszont igényük volt időnként a közösségre. Ez a kezdeményezés egyedülálló volt Soltvadkerten, s rövid időn belül nagyon népszerű lett.

2014 újabb fordulópont lett az életében, hiszen egy óvónő távozását kihasználva, visszakérte magát az óvodába, de hálás a sorsnak, hogy vezetőként is kipróbálhatta magát. 

Az óvodában vezető helyettesként folytatta a munkát egészen ez év júniusáig. Pályafutása alatt a gyermekek szeretete, tisztelete, az életkoruknak megfelelő tapasztalatokhoz való hozzásegítése mellett különösen fontosnak tartotta a szülőkkel való jó kapcsolat kialakítását, a folyamatos képzést, és a közösségért való tenni akarást.  

Folyamatos partnerségben állt a szülőkkel, anyaként pedig kellő empátiával érezte át a mindennapok nehézségeit. Német nyelvből az alapfokú C típusú nyelvvizsgát is letette, majd elvégezte a német nyelv az óvodában című továbbképzést, amit jól hasznosít az óvodában, mint ahogyan az informatikai ismereteket is, amit időközben elsajátított. 
2012-ben angol nyelvi képzésbe kezdett. Folyamatosan tanul, képezi magát a minőségi munkavégzés érdekében. Vallja, hogy a gyermek, a szülő, a nevelő egysége a közös célokért való együttműködés alapja.  Igényes, magas színvonalú munkára törekedett mindvégig, amit kitartással, elszántsággal sikerült is megvalósítania. A szülők és már felnőtté vált óvodásai szeretettel üdvözlik minden találkozáskor.

Nyugdíj mellett délutános óvónőként dolgozik és játékos sakk foglalkozást tart a gyerekeknek.

Több éven keresztül részt vett a Közalkalmazotti Tanács munkájában, szavazatszámláló bizottsági tagként pedig segítette mind az országgyűlési, mind az önkormányzati választások lebonyolítását.

Schmélné Szőrfi Gyöngyi egy olyan életpályát tudhat maga mögött, mely példa és mintaértékű mindannyiunk, de különösen pályatársai előtt, melyet mi sem igazol jobban, mint az, hogy egykori óvodásai közül hárman is ezt a hivatást választották.  

Gratulálunk a kitüntetéséhez!

Soltvadkert, 2023. október 20.

Kapcsolódó cikk
Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére rendezett ünnepséget követően adták át a városi kitüntetéseket
Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére rendezett ünnepséget követően adták át a városi kitüntetéseket
Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére szervezett ünnepségen ismét kitett magáért a Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti...

Méltatás forrása: Soltvadkert Város Önkormányzata
Képek: Kovács Gyula/vira.hu

MEGOSZTÁS
Írta: vira