A Soltvadkert-Kiskőrös Petőfi Horgász Egyesület február 24-én tartotta meg szokásos éves közgyűlését. Az egyesület vezetői a soltvadkerti református közösségi házba várták a tagságot, ahol beszámoltak az elmúlt évben végzett munkáról és az idei tervekről.

A horgász egyesület tagságát Ungvári Ferenc elnök köszöntötte, aki elmondta, hogy az árak emelkedésével nagy kihívásokkal kellett megküzdeniük a tavalyi évben. Az elvihető hal mennyiségét korlátozták, a haltelepítéseket pedig jelentősen befolyásolták az anyagi lehetőségeik. A tavalyi évben 8.500 kg három nyaras pontyot, amelyek 2-3 kg-osak voltak. A vízbe 1.000 kg egy nyaras ponty került, az idei évben pedig tervezik keszeg és kárász telepítését is.
Beszámolt a kifogott halakról is, mely szerint a tavalyi évben a leadott 275 fogási napló alapján 4.337 kg pontyot fogtak ki, 140 kg amurt és 24 kg kárászt. A számadatok azt mutatják, hogy a telepített halállományból még jelentős mennyiség van a Vadkerti-tóban, amennyiben a fogási naplókat megfelelően vezeti a tagság.

-Hirdetés-

Elhangzott, hogy az idei évtől Molnár Károly személyében egy új halőr segíti az egyesület munkáját, amely során a csónakos horgászat ellenőrzése gyakoribb lesz.
Az elképzelések szerint a programok sorában szerepel majd, hogy még a tavaszi időszakban két alkalommal lesz haltelepítés, méretes, fogható pontyok vízbe helyezésével, tartanak környezetvédelmi napot és májusban rendezik meg a szezonnyitó horgászversenyt.

Az egyesület pályázaton nyert 1,4 millió forintot, melyből a nyári gyermektáborokat kívánják megrendezni. Felhívta a figyelmet arra, hogy a vízkészlet védelme érdekében tartsa be mindenki az etetéssel kapcsolatos szabályokat, mely szerint a horgászat előtt 5 kg egyszeri etetés lehetséges, melyet követően a kisebb mennyiségű folyamatos etetés etetőkosárral vagy egyéb módon már engedélyezett.

Ezt követően Marton György az egyesület gazdasági vezetője tartott pénzügyi beszámolót.

Elmondta, hogy az egyesület tavalyi bevétele 27,9 millió forint volt, amely 6,3 millió forint tagdíjból, 11,8 millió forint összegben területi engedélyek eladásából, 3,6 millió forintnyi napijegy értékesítésből, 555 ezer forintnyi részben az új belépők halasítási támogatásából, 890 ezer forint egyéb bevételekből (banki kamat, árfolyamnyereség), 3,2 millió forintnyi átfutó bevételekből – amelyeket átutaltak a vármegyei szövetségnek – 154 ezer forint NAV 1%-os adófelajánlásból és 1,2 millió forint NEA pályázaton nyert összegből tevődött össze, valamint 30 ezer forintot kaptak még adományként.

A kiadásokkal kapcsolatosan hangzott el, hogy a tavalyi évben 28,1 millió forint költsége volt az egyesületnek, ami a következőkből tevődött: 4,5 millió forint munkabérek, 1,3 millió forint járulékokra, 3,5 millió forint ügyviteli költség, 3,4 millió forint beruházási költség a fedett kiülőre, 485 ezer forint üzemanyag és kiküldetési költség, 1,5 millió forint vízpótlási hozzájárulás az önkormányzat részére, 289 ezer forint a tó haszonbérleti díja, 248 ezer forint banki költség, 9,5 millió forint haltelepítésre. Az egyesület folyószámláján így jelenleg 6,4 millió forintja van.

Elhangzott, hogy az elmúlt évben mindössze két kisebb fegyelmi ügy történt, mely nem kívánta meg a fegyelmi bizottság intézkedését, így ezekben az esetekben az elnökség döntött.

A vezetőség beszámolt arról, hogy Zsikla Róbert lemondott az alelnöki posztról, mely feladatokat most Balogh Kálmán látja és hozzá tartoznak a halőrök is.

A felügyelő bizottság részéről Deli János mondta el, hogy két esetben is ellenőrzést végeztek, de a működésben semmilyen szabályellenes dolgot nem tapasztaltak.

Az eseményen jelen volt a BÁCSHOSZ elnöke Kovács Gergely is, aki elmondta, hogy a felnőtt horgászok száma a megyében a tavalyi évben 1.178 fővel csökkent, így 24.961 lett ez a szám. Ezzel szemben a gyermek horgászok száma 271 fővel nőtt, így most ebben a korosztályban 5.766-an, az ifjúságiaknál pedig 597-en vannak. A 2023-as esztendőben a megyében 73 egyesület működött 33.952 horgásszal. A BÁCSHOSZ által kezelt vizeken a horgászjegyek árai átlagosan 5,5 %-al növekedtek, ami jóval az infláció alatti mértékű. A MOHOSZ által megadott halárak szerint a ponty 1.575 Ft/kg áron vásárolható most haltelepítésnél. Az elmúlt évben a BÁCSHOSZ által kezelt vizekbe összesen 58 alkalommal, 102 millió forint értékben, 43.994 kg halat telepítettek, melyből a ponty 43.694 kg volt. A pontyon kívül süllőt, csukát, compót, kecsegét, sügért és márnát is telepítettek. Halőrzésről megemlítette, hogy az elmúlt évben 6.313 esetben végeztek ellenőrzést, melyek után 174 feljelentést regisztráltak – a nagyobb vízterületekről elmondta, hogy a Kunsági-Főcsatornán 48, a DVCS-nél 35, a Duna paksi szakászánál 46, a Fűzvölgyi-csatornánál pedig 27 ilyen eset volt.

Az önkormányzat részéről Temerini Ferenc polgármester adott tájékoztatást a Vadkerti-tó vízkészletének helyzetéről.

Elmondta, hogy minden nyári fürdési szezon előtt a víz minden paraméterére kiterjedő mérést végeznek el és semmilyen probléma nem merült fel ezzel kapcsolatban. Kérte a horgászokat, hogy az etetőanyag használatakor a mennyiség tekintetében legyen önmérsékletük, amivel segítik a jó vízminőség megóvását.
A vízutánpótlásról megemlítette, hogy az önkormányzatnak van egy saját tulajdonú fúrt kútja, amelynél a korábbi éves 400.000-ről a tavalyi évben már 600.000 m3-re sikerült megemelni a vízhasználati jogot. Az elmúlt évben februártól folyamatosan működött az önkormányzati kút és október elejére fogyott el az éves vízhasználati jog kerete. A kút újraindítása már megtörtént és a csapadékos időjárásnak köszönhetően javul a Vadkerti-tó vízszintje. A polgármester kiemelte, hogy a vízjogi engedélyük most 5 évre szól és az önkormányzat részéről nincs annak anyagi akadálya, hogy a rendelkezésre álló keretet felhasználják. Megemlítette, hogy a Vadkerti-tó vízutánpótlásában hosszútávon megnyugtató helyzetet a homokhátság vízutánpótlásának megoldása jelenthet, melyben szerepel ez a térség is. Az egyik elképzelés szerint a Dunából szivattyúkkal emelnék ki a vizet és juttatnák el Kunfehértóra, ahonnan egy zárt rendszeren keresztül jönne a víz a Vadkerti-tóhoz. Egy másik elképzelés szerint a DVCS-ből nyernének ki vizet, de ehhez annak a medrét mélyíteni és szélesíteni is kellene, mert jelen állapotában a térség ellátáshoz kevés lenne a vízhozama. Mindezeken kívül van még egy olyan elképzelés, amely szerint a Paksi Atomerőmű nem radioaktív hűtővizét juttatnák el a térségbe egy zárt rendszeren keresztül, mert jelenleg ez a Dunába folyik és annak ökológiájára a meleg víz káros hatással van. A polgármester kiemelte, hogy mindhárom elképzelés tervei elkészültek, melyek hatalmas összegű beruházások és még nem tudni, hogy ezek közül milyen megoldásokra és mikor lesz állami fedezet.

A pályázatokról tartott beszámolót Molnár Elvira a Civil Információs Centrum részéről.

Elmondta, hogy az Állami Számvevőszék 2023 óta szúrópróbaszerűen ellenőrzi az egyesületek teljes gazdálkodását. A mindenre kiterjedő, átfogó vizsgálatok miatt az egyesületek gazdálkodásának naprakésznek kell lenniük, hogy semmilyen probléma ne merüljön fel a működésükben. Beszélt arról, hogy a Soltvadkert-Kiskőrös Petőfi Horgász Egyesület az elmúlt 9 év során 11 támogatási kérelmet nyújtott be, melyek közül 9 volt sikeres pályázat. Ezek működési kiadások fedezetére, valamint programok megvalósítására szolgáló pályázatok voltak, amelyekre átlagosan 1 millió forint körüli, összesen pedig 9,7 millió forintot nyert az egyesület. Kiemelte, hogy ezeknek a pályázatoknak köszönhetően tudott az egyesület fűnyíró traktort vásárolni a Vadkerti-tó partjának kezeléséhez, valamint a halőrök munkabérének kifizetésében is segítséget jelentett.

A közgyűlésen elhangzott, hogy az egyesületet most irányító vezetésének ez az esztendő a megbízatása utolsó éve. Ennek megfelelően a tagság egy jelölő bizottságot választott meg, amely feladata, hogy az új vezetőség tagjainak személyében az előkészítő munkálatokat elkezdje és a jelölteket majd a tagság elé terjessze. A tagság a jelölő bizottság tagjainak a következő személyeket fogadta el: Péntek András, Szegedi Tivadar, Gáspár Gábor, Tóth Zoltán, Tóth Mátyás.

A javaslatok, észrevételek során elhangzott, hogy lehessen napijegyet vásárolni a Vadkerti-tóra az internet segítségével is, és az egyesület regisztráljon a napijegy.hu oldalra. Kérték a horgászok, hogy a két csónakkikötőnél valamilyen módon rendezve legyen a környezet, hogy azokat megfelelően tudják használni. Kérték a horgászok, hogy a telepítések során legyen több méretes, fogható hal elhelyezése a vízbe, mert gyakran fognak kisebbeket.

  Fotógaléria:

  Fotók megtekintése (88 db kép)
MEGOSZTÁS