Kiskőrösi Tankerületi Központ a nemzeti köznevelésről szóló 2011, évi CXC. törvény 50.§ (7) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22.§ (1) bekezdése alapján az általános iskolai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és jogorvoslat benyújtásának határidejéről az alábbi fenntartói közleményt adja ki:

-Hirdetés-

Az Nkt. 50.§ (7) bekezdése alapján a 2023/2024. tanév rendjéről szóló 30/2023. (VIII.22.) BM rendelet 7.§-a értelmében:

ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁS IDŐPONTJA
2024. április 18. (csütörtök) – 2024. április 19. (péntek)
8:00 órától 19:00 óráig

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (2) bekezdése értelmében a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A szülő köteles beíratni 2017. szeptember 1. és 2018. augusztus 31. között született tankötelessé váló gyermekét a lakóhelye / tartózkodási helye szerint illetékes  vagy a  választott iskola első évfolyamára, amennyiben nem rendelkezik felmentéssel.

A Kiskőrösi Tankerületi Központ a TK/026/00003-22/2024 számú Közleményben meghatározta az illetékességi területén lévő iskolák felvételi körzetét.

A KRÉTA beiratkozás szülői felületén (BÁI), amellyel a szülő/törvényes képviselő előzetesen beküldheti a gyermek adatait az adott iskolába.

A beiratkozáskor be kell mutatni az alábbi dokumentumokat:
•    a gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolványok;
•    a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló (3 hónapnál régebbi) hatósági igazolvány.

Az általános iskolai felvételről az intézmény vezetője döntést hoz, és írásban értesíti a szülőt.
A felvételi kérelem elutasítása esetén a szülő felülbírálati kérelmet nyújthat be a felvételt elutasító intézmény igazgatójához az intézmény fenntartójának címezve az értesítés kézhezvételét követően 15 napon belül.

Amennyiben a választott iskola a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a döntés véglegessé válását követő öt napon belül a szülő köteles beíratni gyermekét a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

Kiskőrös, 2024. február 21.

Vágó Ferencné
tankerületi igazgató

 

Forrás: kiskoros.hu 
Kiemelt kép: illusztráció/canva.com 

MEGOSZTÁS
Írta: vira