A gyermekek óvodai nevelése során fokozott jelentősége van a célzott szűréseknek, melyek a gyermek fejlettségi színvonalát térképezik fel, hiszen a megelőzés (prevenció) az oktatás, nevelés területén a legeredményesebb módszer. A részképességek egyenetlen fejlődésének korai felismerésével és az időben megkezdett terápiával megelőzhető, a tanulási problémák, a tanulási nehézségek kialakulása, csökkenthető azok mértéke.

A jogszabályi háttér lehetővé teszi a pedagógiai szakszolgálatoknak a 4 éves korú gyermekek kiscsoportos, preventív szűrését a szülők beleegyezése mellett (szülők aláírása). (15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről, 24. §.)

-Hirdetés-

Azoknak a kisgyermekeknek a szűrése történik, akik még nem vettek részt intézményünkben komplex állapotfelmérésen; Beilleszkedési, Tanulási, Magatartási Nehézség (BTMN), vagy Sajátos Nevelési Igény (SNI) ellátási kategóriában nem szerepelnek, fejlesztőpedagógiai megsegítésben nem részesülnek.

A Bács-Kiskun Vármegyei Pedagógia Szakszolgálat Kiskőrösi Tagintézménye 2017/18-as tanévtől végzi a 4 éves korosztály kiscsoportos preventív szűrését. Jelen tanévben 14 óvodából 343 fő szűrésére érkezett megkeresés. Ebből 296 fő szűrése valósult meg. A hiányzásokat minden esetben a kisgyermek betegsége indokolta.

A vizsgálatokat 3 fős gyógypedagógusi team végezte (Majoros Aliz Edit, Gyóniné Jónás Réka, Csóvics Tünde).

A szűrés kiemelt területei:

– nagymozgás, finommotorika (eszközhasználat)
– téri és síkbeli tájékozódás
– kognitív (megismerésen alapuló) gondolkodás
– szociális készség (társas lét, motiválhatóság, kapcsolódások)

A szűrés lehetséges eredményei:
  • életkori teljesítmény
  • egy területen figyelemfelhívó jel mutatkozik
  • egy területen elmaradást tapasztaltunk
  • több területen is nehézséget jelentett a feladatmegoldás
Az esetleges eltérések észlelését követően javaslatokat teszünk:

Figyelemfelhívó jel esetén óvodapedagógus általi nyomonkövetést javaslunk. Csoporton belüli megsegítés, differenciált foglalkozás keretében feltételezzük a javulást.

Célzott megsegítést javasolunk, ha egy területen jelentkezik elmaradás. Intézményünkben térítésmentesen is igénybe vehetők különböző jellegű fejlődést segítő foglalkozások pl: iskolába léptető, mozgásfejlesztés, pszichológiai terápia. Több területen jelentkező elmaradás esetében Szakértői Bizottság általi vizsgálat iránti kérelem benyújtását javasoljuk.

Megfigyeléseink alapján szakorvosi vizsgálat szükségességét is jelezzük, mint gyermekszemészeti kivizsgálás, orr- fül-gégészet, audiológia.

Az elvégzett vizsgálatok eredményéről az óvodapedagógusokat tájékoztatjuk, a szülők írásos visszajelzést kapnak, illetve igény szerint szóbeli visszajelzésre is lehetőség nyílik, amennyiben a szülő ezt intézményünkben valamilyen módon jelzi (telefonszám: 78/511-993, e-mail: bacs.psz.kiskoros@gmail.com).

Minél korábbi életszakaszban történik a gyermekek célzott fejlesztése, kezelése, annál sikeresebb, eredményesebb, pozitív elmozdulás érhető el a gyermekek fejlődése során.

A sikeres felzárkóztatást követően az iskolába kerülő nebulók számára zökkenőmentesebb az iskolai életbe való beilleszkedés, valamint sikeresebben teljesítik az iskolai követelményeket.

Nincs hatalmasabb erő, mint a tudás: a tudással felfegyverzett ember – legyőzhetetlen.”
(M. Gorkij)

Írta: Csóvics Tünde, szakvizsgázott gyógypedagógus
Kiemelt kép: illusztráció/freepik.com

MEGOSZTÁS
Írta: vira