A tegnapi napon tartotta soron következő ülését Kiskőrös Város Képviselő Testülete, amelyen 23 napirendi pontot tárgyaltak meg a képviselők. Az ülésen beüzemelték az új digitális kezelőfelületet, amelyen keresztül szót kérhetnek, és leadhatják a szavazatukat a képviselők. A régi „szavazógépek” már közel két évtizeddel ezelőtt lettek használatba véve, és igencsak elavulttá váltak az évek során. Emiatt vált szükségesség egy új rendszer beszerzése és használatba vétele.

-Hirdetés-

Első napirendi pont volt a kiskőrösi Rendőrkapitányság éves beszámolója, amelyen az eltelt év bűnügyi és felderítési statisztikai adatait mutatta be a kiskőrösi rendőrkapitány, Csizovszki László rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos. A statisztikai adatokat látva az előző évekhez hasonló bűnelkövetési és közlekedési szabálysértési adatok figyelhetők meg, amely Bács-Kiskun megyében a három legalacsonyabb körbe tartozik, így Kiskőrös nem tartozik a bűnelkövetés és szabálysértések terén a „legfertőzöttebb” térségek közé.

Beszámolt a Kiskőrösi Települési Értéktár Bizottság is az előző időszakban elvégzett munkájáról. A Bizottság a 2016. december 07. napján tartott ülésén az alábbi értékeket vette fel a Települési Értéktárba:

  • Kiskőrösi Szent József Római Katolikus Templom” megnevezésű nemzeti értéket a kulturális örökség szakterület szerinti kategóriában
  • Kiskőrös második Petőfi-szobra” megnevezésű nemzeti értéket a kulturális örökség szakterület szerinti kategóriában
  • Rónaszéki Gyógyvíz” megnevezésű nemzeti értéket az egészség és életmód szakterület szerinti kategóriában
  • Középső bronzkori központ” megnevezésű nemzeti értéket a kulturális örökség szakterület szerinti kategóriában
  • Szivárvány Folklór Egyesület – Néptáncegyüttes” megnevezésű nemzeti értéket a kulturális örökség szakterület szerinti kategóriában

Illetőleg az alábbi értékeket javasolta a Bizottság felvételre a Bács-Kiskun Megyei Értéktárba:

  • Kiskőrös második Petőfi-szobra” megnevezésű nemzeti értéket a kulturális örökség szakterület szerinti kategóriában
  • „Középső bronzkori központ” megnevezésű nemzeti értéket a kulturális örökség szakterület szerinti kategóriában

Az elmúlt fél évben az Értéktárba eddig felvett nemzeti értékek felkerültek Kiskőrös Város honlapjára (http://kiskoros.hu/kiskorosi-telepulesi-ertektar) fotókkal és leírással.

Az ezt követő napirendek során valóságos pályázat beadási dömpingre került sor, hiszen számos pályázati kiírás jelent meg az elmúlt hetekben, amelyek közül több,  települési önkormányzatok számára is fejlesztési lehetőségeket kínál siker esetén.

Beadásra kerülhet az EFOP- 1.5.3-16 konstrukció, amelynek egyik legfőbb célja a társadalmi felzárkózás érdekében, a területi különbségek csökkentése, a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása. A pályázati konstrukció kiemelt célcsoportjai a hátrányos helyzetű, az aktív-, – idős és fiatalkorú lakosság, a helyi közszolgáltatásban dolgozók, a potenciális alkalmazottak, továbbá a nemzetiségek és etnikumok. A célok eléréséhez nyújt segítséget a fent említett pályázati lehetőség, amelyet minimum 5 települési önkormányzat részvételével, konzorciumi formában

A projekt támogatás intenzitása: 100%, a  támogatás maximális mértéke: 500.000.000,- Ft lehet.

Jóváhagyta a testület az TOP- 2.1.3-16 pályázat beadása is, mivel a projekt felhívás tartalmával összhangban Kiskőrös Város 2015-2019. évekre szóló Gazdasági programja tartalmazza Kiskőrös Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) azon szándékát, hogy a csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítése, felújítása, ill. további bővítése megtörténjen.

A térségünkben jellemzővé vált esetenként nagymennyiségű csapadék megjelenése, mely káros belvíz megjelenését eredményezte és eredményezi, mely a belvízvédelmi létesítmények hiánya vagy a meglévőek nem elégséges működése esetén fokozott belvízkárokat okoz. Kiskőrös Város Önkormányzata a városból lefolyó csapadékvizek tárolására, illetve helyben tartására a város déli, mélyfekvésű területén csapadékvíz tározót kíván létesíteni. A tározó célja a város déli részén összegyűlt csapadékvíz helyben tartása és károkozás mentes levezetése a Sáhor csatornán keresztül. A záportározó kialakítása mellett a Dózsa György, Hrúz Mária és Tompa Mihály utcában elhelyezkedő csapadékvíz elvezető rendszereinek rekonstrukciója is szükséges, mivel az érintett utcákban a már meglévő, de funkcióját nem teljesítő zárt csapadékcsatorna, nyílt vízelvezető árok, átereszekkel, illetve szikkasztó árkok találhatók, amelyek nincsenek összekötve.

Az EFOP-3.3.4-17 kódszámú pályázat is beadásra kerülhet. A projekt keretében 1 db NépmesePont kialakítása, 30 db informális és nem formális tanulási program megvalósítása és 1 db NépmesePont tevékenységét bemutató népszerűsítő kiadvány elkészítése kötelező. A NépmesePont a Művelődési Központban kerülhet kialakításra, sikeres pályázat esetén. A projekt keretében együtt kell működni a Hagyományok Házával. Az együttműködés keretében a Hagyományok Háza a NépmesePont végleges belső installációs kialakítását jóváhagyja, a NépmesePont éves munkatervét és beszámolóját véleményezi. A projekt keretében évente legalább 500 fő, 7-24 éves korú gyermeket és fiatalt kell informális, nem formális tanulási programba bevonni. Kiskőrös Város Önkormányzata a pályázati kiírás tartalmi és formai követelményeit figyelembe véve maximum 50.000.000 Ft összegű támogatás elnyerése érdekében nyújtja be a pályázatot, mely összeg elnyeréséhez évente 10-12 db tanulási programot kíván megvalósítani.

Egy EFOP pályázat keretében részbeni célok értelmében önkormányzati bérlakás felújításokra is sor kerülhet. A projekt során 15 db lakás felújítását, fiatalok életpálya-tervezését segítő helyi szolgáltatások nyújtását; helyi lehetőségeket, értékeket, adottságokat feltáró, erre épülő gazdasági együttműködéseket generáló tevékenységek szervezését; a fejlesztési célterületen megvalósuló, hazai és uniós pályázati programokban való részvételre vonatkozó személyes felkészítést; valamint a fiatalok helyben maradását támogató, saját jó gyakorlatok folytatását, illetve más településeken alkalmazott jó gyakorlatok adaptálását szeretnék megvalósítani, nyertes pályázat esetén.

További EFOP pályázati források felhasználásával, pályázati siker esetén a Művelődési Központ és a Könyvtár épületében is fejlesztések, eszközbeszerzések valósulhatnak meg.

Hosszabb előkészítést és a pályázat megjelenését követően a testület jóváhagyta a termelői piac fejlesztésére vonatkozó pályázat beadását is. A TOP- 2.1.3-16 kódszámú pályázat beadása is megtörténhet. Kedvező pályázati bírálat esetén a megvásárolt, egykori Kínai bolt helyén egy nagyméretű, új piaccsarnok kerül kialakításra, valamint a mostani „zsibvásár” területen is korszerűbb körülmények között lehet piacot tartani.

A következő napirendi pontok megtárgyalását követően módosították a közbeszerzési szabályzatot, amellyel magasabb szintű jogszabályokhoz igazították hozzá a korábbi szabályozást, majd a beruházások likviditásához szükséges beruházási hitel felvételéről is döntöttek.

Új gépjármű beszerzése vált szükségessé a kistérségi társulásban működtetett ebtelep munkatársainak, hiszen a korábban használt 2002-es évjáratú OPEL Combo igencsak elhasználódott. Ennek pótlására egy új Dacia gyártmányú Dokker Van 1.5 dCi 90LE Ambiance típusú gépjármű szereznek be bruttó 3.849.300 Ft vételár összegben.

Átadásra kerül a János Vitéz Látogatóközpont üzemeltetése a Kőrösszolg Kft-nek, az üzemeltetés hatékonyságának növelése érdekében. E célból került módosításra a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum feladat ellátási rendje.  Az ott dolgozókat átveszi az új üzemeltető.

Értékesítésre kerül a Luther téri Gyógyszertár ingatlanrésze és a Petrovics utca 4. szám 1. emelet 5. lakás is. Mindkettő ingatlan önkormányzati tulajdonú.

Ezt követően lakás és ingatlan bérbeadásokról döntött a képviselő testület, majd az „egyebek” következtek, ahol szerveződő események, rendezvények kerültek felsorolásra és bemutatásra, a polgármester és a képviselők által.

MEGOSZTÁS