A reformáció és Luther Márton évforduló jegyében, október 14-én, a kiskunhalasi Szilády Áron Gimnázium Öregdiákjai Baráti Köre előadást szervezett.
A rendezvény a Thúry József Könyvtár olvasótermében került megrendezésre, ahol dr. Bognárné Nagy Éva egyesületi elnök köszöntötte az ország több tájékáról érkező összegyűlteket.

-Hirdetés-

Az előadást megelőzően a gimnázium énekkara adott elő egyházi- és gyermekdalokat. Varga Judit igazgató és Bödecs Pál főigazgató, lelkész beszámoltak az eddigi évben megvalósult iskolai fejlesztésekről és a közeljövő terveiről.
Honti Irén evangélikus lelkész az 1517-es évre emlékezve összefoglalta azokat a fontos tudnivalókat, amik jellemezték Luther korát. Az akkori római katolikus egyházban elburjánzott korrupció, a világiasság, a pénzsóvárság és a hatalomvágy miatt. Emiatt sokan most már, a mai pápák is elismerik, hogy Luther joggal háborodott fel. Mint mondta: „Most kezdtem megérteni, hogy ennek az igének: az evangéliumban Isten igazsága jelentetik ki, az az értelme, hogy ez az igazság elfogadott igazság, mellyel minket a kegyelmes Isten igazzá tesz a hit által, amint megíratott: Az igaz ember hitből él.” A Luther által megfogalmazott öt sola kifejezi a protestáns reformáció öt alapvető hittételét, azokat az alapokat, amelyek a reformátorok hite szerint a keresztyén élet és hit gyakorlásában alapvetőek: egyedül a Szentírás, egyedül hit által, egyedül kegyelemből, egyedül Krisztus, egyedül Istené a dicsőség.

Az érdeklődők hozzászólásai mellett megállapítást nyert, hogy a kereszténység, keresztyénség megújulásra vár, mivel a mai kor problémáira adott válaszai sokszor nem elegendőek az elvilágiasodás, a globalizáció, a multikulturalizmus, a terror, a migráció stb. kapcsán.

V.I. 

MEGOSZTÁS