Csengőd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) 2017. december 12-én tartotta az idei utolsó rendes ülését.  

-Hirdetés-

Csengőd Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) által tervezett, nyertes pályázati támogatásból megvalósítandó beruházások elérik, illetőleg meghaladják a közbeszerzésekről szóló törvény  értékhatárt, emiatt azokban közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, illetőleg ezeket a beruházásokat a közbeszerzési tervben fel kell tüntetni.
A jogszabályi előírásoknak eleget téve módosította, illetőleg jóváhagyta az önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervét.  

Sikeresen pályázott az önkormányzat a TOP-3.2.1-15 pályázati felhívásra, melynek keretében az  önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére 106.671.086.- Ft támogatást nyert. A  beruházás költsége meghaladja a közbeszerzési  értékhatárt, így a megvalósítás előtt közbeszerzési eljárást kell kiírni. A közbeszerzési eljárásra beérkezett pályázatokról a testület a bíráló bizottság javaslata alapján dönt, melynek tagjait ülésen a  Képviselő-testület  megválasztotta.

Az önkormányzat gazdálkodása során történt változások, a bevételi és kiadási előirányzatok helyretétele érdekében módosította a Képviselő-testület a község 2017. évi költségvetését.

A Képviselő-testület az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának módosításával pontosította az önkormányzat alapfeladatait, illetőleg a bizottságok között feltüntette az előző ülésen megválasztott Környezetvédelmi Bizottság tagjait.

Két, a Magyar Kultúráért és Oktatásért, valamint a Testvér-települési programok és együttműködések című pályázat benyújtásáról döntött a Képviselő-testület. Nyertes pályázat esetén előbbiből a történelmi és kulturális örökség védelmét, utóbbiból a testvér településsel való kapcsolatot erősítenék a képviselők.

Minden évben az év utolsó testületi ülésén határozza meg a Képviselő-testület a következő évi munkatervét. Így történt ez idén is. Az elfogadott munkatervben a kötelezően előírt témák szerepelnek, melyek a tapasztalat szerint év közben bővülhetnek.

A polgármester a szociális bizottság és ügyrendi bizottság elnökeinek méltató szavai után a Képviselő-testületnek megköszönte az egész évi munkát, a jelenlévőknek és a település lakóinak Békés, Boldog Ünnepet kívánva berekesztette az ülést.

MEGOSZTÁS