A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00010 keretén belül kerékpárforgalmi fejlesztések kezdődhetnek meg Császártöltésen a lakosság védelmében, mely munkálatok vége 2019. május 31-re várható. 

-Hirdetés-

A projekt célja: Egy fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedés valósuljon meg Császártöltésen, ezzel elősegítve a település lakosainál a társadalmi szempontból hasznosabb és hatékonyabb közlekedési módok alkalmazását.A projekt tartalma: „ A” szakasz: Kétirányú kerékpárút kiépítése az 54. sz. út mentén a településközpontból, a Kossuth Lajos utcától a Bajcsy-Zsilinszky utcáig. A templom előtt a baloldalon, majd átvezetés után a jobb oldalon vezetett kétirányú kerékpárút lesz,az 54. sz. főútnál sárga villogós kerékpáros átvezetés létesítése tervezett. A 290 m hosszú kerékpárút szakasz meglehetősen szűk helyen vezet, emiatt a templomtól a Bajcsy-Zsilinszky utcáig csak a meglévő, nyílt csapadékárkok lefedésével lehet kialakítani. A megépülő szakasz elhelyezése érdekében több fakivágásra és villanyoszlop áthelyezésre is szükség lesz, amelyet természetesen a zöldfelületek rendezése és a fák pótlása is kísér a beruházás után.

„B” szakasz: Két irányban kerékpáros nyomkijelölés a Bajcsy-Zsilinszky utca-Bajtárs utca összekötő szakaszon, a közúti burkolatot (ha szükséges) felújítják. Burkolati jelek felfestése: 30 méterenként 2 piktogrammal. Az 54. sz. közút a szakasszal párhuzamosan halad, ám a domborzati viszonyok, illetve a helyközi autóbuszforgalmat is kiszolgáló főút keresztmetszete és kötöttsége nem teszi lehetővé a kerékpárosok biztonságos közlekedését ezen a szakaszon, emiatt indokolt a közúttal párhuzamosan futó Bajtárs utca kijelölése a kerékpáros forgalom számára. A közintézmények megközelítése érdekében az utcában mindkét oldalon kerékpáros nyom lesz kijelölve.„C” szakasz: 2,3 m szélességű, kétirányú kerékpárút kiépítése az 54. sz. főút mentén a Bajtárs utcától a temetőig, a főút szelvényezés szerinti jobb oldalán vezetve. A közúttal párhuzamosan futó kerékpárút szakasznál szintén szükséges lesz a közút meglévő, nyitott csapadékvíz elvezető árkának elfedése, feltöltése. Az érintett szakaszokon a veszélyes, nem megfelelő burkolatminőség javítva lesz.

 „Forgalomcsillapítás a fenntartható települési közlekedés, valamint az élhetőbb városi, települési környezet megteremtése érdekében” intézkedés keretében gyalogátkelőhelyek lesznek kialakítva. Kerékpáros átvezetés kialakítása felfestéssel,sárga villogóval,az 54. sz. főúton lesz átvezetve az A) kerékpárszakaszhoz kapcsolódóan. Bajcsy-Zsilinszky utcához tervezett 15 állásos fedett kerékpártároló kihelyezése, amely behajtóval a kerékpáros nyomhoz csatlakozik. A település életében fontos szerepet tölt be a helyközi buszközlekedés, az 54. sz. közút buszközlekedéssel érintett.Gyalogosok közlekedése az akcióterületen: a projekt akcióterületének teljes szakaszán védett, gyalogos járdán történik. A fejlesztés során napelem szolgáltatja az energiát a gyalogos átkelőnél alkalmazott sárga villogó fényjelzőbe.

A projekt várható eredménye: A projekt eredményeként a fenntartható közlekedési módok előnyben részesülnek,a közlekedés átláthatóbb és biztonságosabb lesz.

Forrás: www.bacskiskun.hu

MEGOSZTÁS