A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Kecel TOP-4.2.1-15-BK1-2016-00011 keretén belül bővítésre kerül a Csendes Ősz Idősek Otthonának nappali ellátása, szociális étkeztetés biztosításának céljából. A beruházási munkálatok vége 2018. december 31-re várható. 

-Hirdetés-

A projekt célja: Kecelen a Csendes Ősz Idősek Otthonában problémát okoz, hogy a nappali ellátásban részesülők nem tudnak nemenként elkülönített helyiségben pihenni.
A közösségi terek szűkössége korlátozza a foglalkoztatásokat. Az épület adottságai nem teszik lehetővé az igényeknek, életkori sajátosságoknak megfelelő ellátás biztosítását. Az ebédlő túl kicsi, csak több turnusban tudják lebonyolítani az étkeztetést. Az egyes csoportoknak igen rövid idő alatt kell az ételt elfogyasztani. Hosszú távú cél, hogy nemcsak jól képzett munkatársakkal, hanem külső szakemberek segítségét igénybe véve valósuljon meg a szakmai munka.Projekt tartalma: A jelenlegi épületrészeknél akadálymentes bővítésre kerülne sor, amely magába foglalja a többfunkciós közösségi teret, a kiscsoportos foglalkozások színtereit, a pihenőszobákat, az alapszolgáltatási feladatok ellátását kiszolgáló irodákat. Az új épületben biztosítani lehet: – a nemenként elkülönített pihenőhelyiséget, – a nemenként elkülönített személyi tisztálkodást, – a szociális gondozók részére irodát, – a nappali ellátáshoz, programok lebonyolításához szükséges eszközök tárolását, – a közösségi együttléthez, szabadidős programok, előadások, tanácsadások lebonyolításához szükséges teret, – az étkeztetést. A fejlesztett/kialakított épület funkcióinak bemutatása. A bővítmény a bentlakásos intézmény és a konyha közé kerülne, mindkettő épülethez közvetlenül a célnak megfelelően csatlakoztatva. Az épületben helyezkedne el egy közösségi tér (amely egyben étterem) a hozzá csatlakozó vizesblokkal, a napközbeni ellátást igénybevevők részére a napközbeni pihenésre kialakított szobái, az idősek napközbeni ellátásához kapcsolódó iroda. A tervek között szerepel egy helyiség a foglalkoztatásokhoz használt eszközök tárolására. Itt történne az idősek nappali ellátásában részesülők foglalkoztatása, részükre programok lebonyolítása, étkezése, valamint a szociális étkeztetést igénybe vevők helyben történő étkezésének biztosítása.A projekt várható eredménye: A társadalomba való rugalmasabb beilleszkedés lehetőségének megteremtése, az idősek célcsoportjánál az élhetőbb élet lehetőségének biztosítása.

Forrás: www.bacskiskun.hu

MEGOSZTÁS