A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00023 keretén belül kiépítésre kerül Kecel város belterületén egy csapadékvíz elvezető rendszer, mely munkálatok vége 2018. december 31-re várható. 

-Hirdetés-

A projekt célja: A projekt megvalósítási és egyben akcióterülete Kecel város teljes belterülete: a beavatkozással érintett területeken, a város több részén hiányosan, illetve nem megfelelő lejtéssel van a csapadékvíz elvezető hálózat kiépítve, a cél ennek kiépítése.A projekt tartalma: A Belvízvédelmi Tervben veszélyeztetett területként megjelölt, mély fekvésű területek közé tartoznak az alábbi – jelen fejlesztési tervben szereplő területek: Kendföldi utca, Tó utca, Gárdonyi utca, Dankó Pista utca, Kölcsey Ferenc utca, Barnakert utca. A választott önállóan támogatható tevékenységek bemutatásával: A tervezett csapadékvíz csatorna ismertetése – A fejlesztés keretében földmedrű nyílt árok, DN300 beton áteresz, DN500 beton áteresz, Umweltechnik FO2 folyóka kerül Tározó kotrása: tárgyi kotrásra szánt tározó Kecel 3523 hrsz-ú területen található. Fontos a fejlesztés által közvetlenül érintett közúthálózati sáv helyreállítása: Az út alatti átvezetéseket útbontással lehet megépíteni, emiatt szükséges az útburkolat sávos helyreállítása. A keresztező közművek kiváltása szükséges azokon a gáz és vízbekötéseken, ahol az árok alja alatt nem biztosítható a 80 cm-es földtakarás. A csapadékvíz elvezető rendszer terhelésének csökkentése a tározó tó kialakításával valósul meg.A projekt várható eredménye: Az elérni kívánt cél, hogy a belterületen jelentkező fölös csapadékvizeket a tervezett szikkasztó tározóba kerüljenek elvezetésre, így mentesítve a belterületi ingatlanokat, létesítményeket a belvizek káros hatásai alól, ezáltal kielégítve a vizek helyben tartásának követelményét, valamint a káros többletvizek által okozott kártételek csökkentését, megszüntetését. A sűrűn beépített belterületen a csapadékvíz vízvisszatartás nem jelent hatékony megoldást, mert az így visszatartott vizek az ingatlanokban jelentős károkat okoznak a megemelkedett talajvízszint következtében, ennek érdekében a vízvisszatartás a jelenleg is mély fekvésű, időszakosan víz borította területen célszerű kialakítani.

Forrás: www.bacskiskun.hu

MEGOSZTÁS