A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00026 keretében fejlesztésre kerül a Kiskőrösi bölcsőde. A szerződött támogatás összege: 5 877 672 Ft. A projekt tervezett befejezése: 2018. szeptember 30.

-Hirdetés-

A projekt célja a bölcsődei intézmények beruházásainak (infrastruktúra és eszközfejlesztés) célirányos támogatása, a minőségi oktatás megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása érdekében. A demográfiailag növekvő, vagy stagnáló népességű településeken lévő intézmények fejlesztéseinek, valamint a magas számú hátrányos helyzetű gyermekkel rendelkező intézmények fejlesztéseinek támogatásával a régión belüli társadalmi kohézió, az egyenlő esélyek és a korszerű bölcsőde megteremtése a régió hosszú távú versenyképességéhez járul hozzá. A tervezett fejlesztéssel az alapellátás mind az igénybevevők, mind a dolgozók komfortérzetét, illetve munkafeltételeit javítják.

Részcélok: A bölcsődék fejlesztésével a települések népességmegtartó képességének, a fiatal, képzett munkaerő megtartó lehetőségeinek növelése. A helyi szükségletekre és településszerkezetre épülő közszolgáltatások racionális és költséghatékony működésének kialakítása. A modern és racionálisan kialakított fejlődési környezet megteremtéséhez, a versenyképes tudás elsajátításához szükséges eszközök és infrastrukturális beruházások támogatása. A versenyképes tudás megszerzéséhez szükséges alapkompetenciák és ismeretek megszerzése, a gyermekek kulcskompetenciáinak kialakítása érdekében a bölcsődei intézmények eszközökkel való ellátottságának javítása. Fejlesztésünk hozzájárul a régión belüli társadalmi kohézió megvalósításához, hiszen előtérbe helyezi az integrált oktatást, ezáltal a fejlődés korai szakaszában is kialakítja a gyermekekben a toleranciát. Egyúttal korszerűsítésével, a város oktatási stratégiájában meghatározott feladataihoz illeszkedő komplex fejlesztésével segíti a településszerkezetre épülő közszolgáltatások racionális és költséghatékony működésének kialakítását.

Specifikus célok: A bölcsőde tárgyi eszközeinek modernizálása azért, hogy az oktatás színvonala ne csupán szinten tarható legyen, hanem emelkedjen is.

Komplexitásra törekvés: a fejlesztés támogassa a pedagógiai reformfolyamatokat

A projekt szakmai-műszaki tartalma a választott önállóan támogatható és önállóan nem támogatható tevékenységek körének a bemutatásával együtt:

Pályázati eszközbeszerzés 

Gyermek csoportszoba felszerelése:

 • szerelőpad szerszámkészlettel 3 db
 • tárolószekrény 1 db
 • badella 6 db
 • szemeteskuka tetővel 2 db
 • egyensúlyozó játék 4 db

Gyermekcsoportok játékfelszerelése:

 • házi és vadállatok 6 csomag
 • labdák   12 db
 • kisautók 4 doboz
 • traktorok 8 db
 • fejlesztőjátékok /tüsi/
 • néger baba 4db
 • fiú baba 4 db
 • vesszőkosarak 20 db
 • doktorjáték 8 db
 • textil gyümölcsök 2 csomag
 • festéshez hengerek 4 db
 • dupló 4 doboz
 • bábozáshoz paraván 4 db

Egyéb:

 • mosogatógép 1db
 • tányérok 100 db
 • poharak 100 db
 • porszívó 1 db
 • öltözőszekrények gyerekeknek 2 db

Folyamatban lévő fejlesztések, amik a nyár folyamán fognak megvalósulni:

Udvar:

 • homokozóra védőponyva
 • kültéri pancsoló felszereléssel, permetszerű vízellátással
 • kültéri játéktároló fából
 • kültéri asztal tetővel
 • térkőburkolat
 • kerékpártáróló tetővel

Egyéb:

 • mosdókagyló csapteleppel 7 db
 • gyermek WC kagyló, tartály 3 db
 • fürdőszoba csempézése
 • sótégla biztonságos elhelyezéséhez farács kialakítása
 • szúnyoghálós ajtó konyhára

A projektgazda a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartja, a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrzi, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszünteti. A projektgazda a fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. A projekt valamennyi környezeti, esélyegyenlőségi jogszabálynak megfelel, és az energiafelhasználásra, a projekt környezetének ökológiai állapotára, a vizek állapotára és a klímaváltozásra nincs hatással, melyről a projektgazda nyilatkozatot nyújtott be, amelyet csatoltunk a felületre. Infrastrukturális fejlesztéseknél a létesítmények, térhasználat közlekedési kapcsolatok tervezésekor a támogatást igénylő figyelembe veszi és érvényesíti az egyetemes tervezés elveit, azaz a nők és férfiak igényeit, az idősek, a fogyatékosok és a gyermekek igényeit, és bemutatja ennek módját. A projektgazda a közösségi célú funkciókat ellátó és/vagy ügyfélforgalmat lebonyolító és/vagy állandó munkavégzés helyszínéül szolgáló épület/épületrész építése/felújítása során projektarányos akadálymentesítést alkalmaz. Infokommunikációs fejlesztések esetén infokommunikációs akadálymentesítést alkalmaz a támogatást igénylő.

Forrás: https://kiskoros.hu

MEGOSZTÁS