Fülöpszállás Község Önkormányzata, a Tegyünk Fülöpszállásért Egyesület kezdeményezésére a Gemenc Zrt.-vel kötött együttműködési szerződés keretében 2017-ben csatlakozott a „Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát!” mozgalomhoz. Ennek keretében, az adott évben született gyermekek számának megfelelő, tájegységhez illő őshonos facsemetét a Gemenc Zrt. térítésmentesen bocsátja rendelkezésre, az önkormányzat területet biztosít az ültetéshez, megszervezi azt, és vállalja az elültetett fák gondozását, ápolását.Az önkormányzat és az egyesület egyaránt fontosnak tartja a gemenci erdőgazdaság akciójához kapcsolódó hitvallását: „… fontos, hogy a felnövő nemzedék érzelmileg is jobban kötődjön a fához, az erdőhöz, ezáltal természeti környezetük védelméhez. Kiemelkedő cél az is, hogy a gyermekek nemzettudata, lokálpatriotizmusa, szülőhelyük megbecsülése, szeretete erősödjön…” A fülöpszállásiak, a 2017-ben született húsz gyermek számára, nagylevelű hárs elültetésére kaptak lehetőséget.

-Hirdetés-

A faültetésre 2018. március 31-én, ünnepélyes keretek között került sor. A munkálatokhoz szükséges eszközökkel felszerelt családok a Művelődési Háznál gyülekeztek, ahol a megérdemelt munkáért járó vendéglátás előkészületei is megkezdődtek.A faültetés színhelyén a talajviszonyok ugyan nem tették lehetővé a terület parkosítását, de a fülöpszállásiak szándéka szerint, mire az elültetett fák megerősödnek, olyan ligetet alakítanak ki, ahová érdemes lesz kilátogatni. Ezt a gondolatot erősítette meg Kesikné Horogszegi Márta egyesületi elnök, és Gubacsi Gyula polgármester is, remélve, hogy a facsemeték és a gyermekek kapcsolata a településhez történő ragaszkodásukat is erősíteni fogja.

A kicsik és nagyok együttes munkálkodása eredményeképp földbe kerültek a facsemeték.
A jól végzett munka után megérdemelten fogyaszthatták el az időközben elkészült kenyérlángost és bográcsos lecsót. Külön köszönet Magyar Beátának a táblák gravírozásáért!

-fg-