– azaz a németek törzsasztala

-Hirdetés-

Júliustól minden hónap első keddjén az Abonyi Fogadóban gyűlnek össze azok a német nyelvet beszélő bel- és külföldiek, akik a mi környékünkön élnek. A cél a beszélgetés, a találkozás, illetve sokaknak a nyelvgyakorlás. Ennek oka nem más, mint hogy Bócsán egyre több külföldi telepszik le és élénk kapcsolatot alakít ki az itt élőkkel. Az Önkormányzati Hivatalban sokan beszélnek németül — a polgármesterrel az élen. Az iskola több alkalommal rendez német nyelvű előadást, a rendezvényeken németül is történik konferálás, a Pavillon c. megyei német újság munkatársa pedig rendszeresen tudósít az itteni eseményekről.

A „tanyás német” szociológiai fogalommá vált: olyan emberek, akik német anyanyelvűként időszakosan vagy egész évben tanyán élnek, gazdálkodnak, vendégeket fogadnak és részt vesznek a helyi eseményeken. Természetesen csak azok a külföldiek fognak közülük eljönni a találkozókra, azaz a törzsasztal-beszélgetésekre, akiknek erre igényük van, vagy éppen kíváncsiak a másik emberre.

Miért jó ez a magyar lakoságnak?

  • mert bárki szerezhet baráti családot a nyelvgyakorláshoz (angol, német egyaránt)
  • mert megismerhetik azokat a külföldieket, akik be akarnak kapcsolódni Bócsa és a környék életébe
  • mert egy kicsit kizökkenhetnek a „magyaros hétköznapokból”

Első időpont: július 3. kedd 18 óra az Abonyi Fogadóban
Házigazdák: Tina és Irene

Káposzta Lajos

MEGOSZTÁS