2018. szeptember 19-én tartotta soron következő rendes ülését Kiskőrös Város képviselő testülete, amelyen 16 napirendi pontot tárgyaltak meg a képviselők.

-Hirdetés-

Tájékoztatók érkeztek a járóbeteg-szakellátás működésének tapasztalatairól, a háziorvosi hétközi és hétvégi ügyeleti feladatok ellátásáról, a Kiskőrösi Labdarúgó Club és a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum tevékenységéről. Ezt követően a költségvetés, valamint közbeszerzési szabályzatuk módosításáról szavaztak, majd ingatlan bérbeadásokról döntöttek.

Az ülés kezdetén, Domonyi László polgármester úr köszöntötte a képviselőket, a tévénézőket és a sajtó képviselőit, majd a beszámolók következtek.

Az első napirendi pontban a kiskőrösi járóbeteg-szakellátás működésének tapasztalatairól számolt be a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház igazgatója: Dr. Szepesváry Szabolcs, amikor is többnyire statisztikai adatokkal, diagramokkal találkozhattak a képviselők. Prezentációjában bemutatta az esetszámok alakulását, beszélt a stagnáló betegfelvételről, a várólistákról, a költségvetés alakulásáról és a helyi járóbeteg ellátás optimális körülményeinek megteremtéséről.

Az Emergency Service Kft. ügyvezető igazgatója: Rédei József a háziorvosi hétközi és hétvégi ügyeleti feladatok ellátást ismertette a hallgatósággal.

Ezt követően a Kiskőrösi Labdarúgó Club elnöke, Dulai János számolt be a KLC tevékenységeiről. Ismertette hosszú távú és átfogó fejlesztési programjukat, melynek köszönhetően elérték azt, hogy az U7, U9, U11 és U13 korosztályokban közel 120 gyermek versenyeztetését biztosítják. Csapataik az Egyesületi Bozsik programokon túl régiós Bozsik tornákon, illetve a kölyökliga bajnokságban is szerepelhetnek. A gyermek létszámon túl még a következő korosztályokban versenyeztetnek csapatokat: U14 fiú, U15 lány, U16 fiú, U19 fiú, Megyei 1 férfi, Megyei 1 női, Megye 3 férfi . Ezen csapatokban még 100 – 110 igazolt sportoló végez rendszeres, heti több alkalommal testmozgást. A csapatok oktatását 12 képzett szakember bevonásával végzik. A közelmúltban egy szinte példátlan összefogást kezdeményeztek, mellyel céljuk a helyi vállalkozások bevonásával egy kölcsönös együttműködés kialakítása, ugyanakkor folyamatban van az egyesületi tagság széles bázisának kialakítása is. Az elmúlt évek során különböző források bevonásával közel 120 millió forintos támogatással hajtottak végre infrastrukturális beruházásokat és eszközbeszerzéseket. Közel 90%-os készültséggel végéhez közeledik az öltöző épület teljes körű felújítása, valamint a sportpálya közösségi térré való alakítása, mindemellett a „STOPLI BÁR” nevű vendéglátó ipari egység is üzemel már. További céljaik között szerepel a beruházások folytatása, ugyanis szükségessé vált még egy nagyméretű sportpálya kialakítása is a magas sportolói létszám kiszolgálására, emellett a mérkőzéseiket látogató nézők részére új, korszerű lelátók kialakítását tervezik még. A 2015-ben megalakult új vezetés vezérgondolata: figyelem, hit és mentalitás!- ezen gondolatok mentén kívánnak tevékenykedni még hosszú éveken át.

A következő napirendi pontban a Kőrösszolg Kft. sport-és rendezvényszervezési részleg vezetője, Harangozó Péter ismertette a 2017-ben ellátott sportfeladatokat. A város sportvagyonának működtetése, a helyi diák- és szabadidősport szervezése, valamint a helyi versenysport igény szerinti szakmai segítése, rendezvényeik lebonyolításának támogatása tartozik tevékenységi körükbe. Sportlétesítményeik a Városi Sportcsarnok, a Városi Sporttelep és a Szabadidőpark. Mindhárom létesítményünkben önerőből végeztek kisebb felújításokat, melyek az állagmegóvást biztosítják. Céljuk az, hogy rendszeresen atletizáljanak, tornázzanak, ússzanak, asztaliteniszezzenek, kosárlabdázzanak, űzzenek küzdősportokat, stb. a helyi diákok. Mindehhez az önkormányzat a városban működő kis egyesületek, klubok, szakosztályok csapatainak működéséhez a különböző amatőr – és rekreációs sporttevékenységet folytató közösségek tevékenységéhez kedvezményekkel biztosítja a sportlétesítmények használatát.

Az 5.napirendi pontban a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum igazgatója, Kispálné dr. Lucza Ilona a múzeum szakmai tevékenységét és működésének feltételeit mutatta be. Röviden ismertette az intézmény történetét, beszélt az intézmény működésének személyi feltételeiről, az intézmény gazdasági helyzetéről, bevételekről, az épületek állagáról, benyújtott és nyertes pályázatokról, az intézmény látogatottságáról, szakmai feladatokról és még a gyűjteménygyarapításról is. Az intézményi tematikához igazodva minden évben az aktuális napokon szervezik a helytörténeti, népismereti, irodalmi és a Petőfi-kultuszhoz kapcsolódó programokat, melyen kísérője szinte mindig kiállítás. A programoktól függően célközönségük változó: városlakók, iskolások, felnőttek, szakmai érdeklődők az ország minden részéről. 2017-ben kiemelkedő esemény volt az, amikor a székelyudvarhelyi Haáz Rezső múzeum képzőművészeti anyagát fogadták, amikor is a kiállítást Dr. Grezsa István miniszteri biztos nyitotta meg. Mindemellett kiváló Arany-hetük volt 2017. október 23. és 27. között.

A képviselők által elfogadásra került a Kiskőrösi Óvodák vezetője, Vlcskóné Csatlós Erzsébet által elkészített a 2018/2019-es nevelési évre vonatkozó óvodai munkaterv mely többek között céljaikat, kiemelt nevelési feladataikat, személyi és tárgyai feltételeiket, az értekezletek időpontjait, az ellenőrzési tervet, az ünnepek, rendezvények időpontjait tartalmazza.

A képviselők döntöttek a 2018. évi költségvetés módosításáról is. A TOP-3.1.1-16 – Kerékpárút hálózat fejlesztés Kiskőrös és Tabdi települések között pályázat megvalósításához 430 millió Ft támogatást nyert Kiskőrös, a bevételi és kiadási előirányzatok megemelésre kerültek, mely az 50 millió forint saját forrást már tartalmazta. A polgármester tartalékából támogatta: az Országos Mentőszolgálat Alapítvány mellkas kompressziós rendszer beszerzését, a Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium szakmai gyakorlat céljából utazás költségeit, a Kiskőrösi Kézilabda Sportszervezet Kft. sportcsarnok építéséhez szükséges közigazgatási díj megfizetését, a Játékkal a Tudásért Alapítvány integrált tehetséggondozó tábor költségeit, valamint a Kiskőrösi Baptista Gyülekezet egyházi orgona beszerzését.

Ismét módosításra és elfogadásra került a Kiskőrös Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának III. számú módosítása is, mely korábban, 2018. május 30-án megtartott képviselő-testületi ülésen már módosítva lett. A szabályzat legutóbbi módosítását követően két közbeszerzési eljárás került lefolytatásra, melynek során megállapításra került, hogy a szabályzatot további melléklettel szükséges ellátni, illetve a gyorsabb és átláthatóbb eljárások lefolytatása érdekében az eljárásrend módosítása is szükségessé vált.

Az idei évben is csatlakozik Kiskőrös, a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez, ahogyan korábban már az elmúlt 16 év során is. Jelenleg 13 fő felsőoktatási hallgató részesül támogatásban, mely az esélyteremtés érdekében a hátrányos szociális helyzetű fiatalok számára kívánja elérhetővé tenni a felsőoktatásban való részvételt. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezetekén három forrás szolgál: a települési önkormányzat és a megyei önkormányzat által nyújtott önkormányzati ösztöndíjrész, valamint az Emberi Erőforrások Minisztérium által nyújtott intézményi ösztöndíjrész. A mostani javaslat alapján az önkormányzat a 2019. évi költségvetésében 700.000 Ft előirányzatot biztosít majd a tanulók számára. A pályázatok rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2018. november 6.

Ezt követően lakás – és ingatlan bérbeadásokról döntött a képviselő testület, majd az „egyebek” következtek, ahol szerveződő események, rendezvények kerültek felsorolásra és bemutatásra, a polgármester és a képviselők által.

Kutyifa Icu