„Luludya-Virágok” címmel indul projekt a Sziromnyi Művészeti és Oktatási Egyesület valamint a Kiskőrösi EGYMI szervezésében. Az EFOP pályázat keretén belül a roma származású lány tanulók iskolai sikerességének javítását szolgáló programot dolgoztak ki közösen, melynek szakmai vezetője Schaffer István igazgató-helyettes úr.

-Hirdetés-

A projektmegnyitó eseményen a pályázati programban részt vevő lányok műsorát követően köszöntőt mondott Szedmák Tamás, Kiskőrös Város Önkormányzatának Művelődési, Közoktatási és Sport Bizottságának elnöke, valamint Kunhegyesi Ferenc, Kiskőrös Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke. A Sziromnyi Művészeti és Oktatási Egyesület tevékenységét Farkas Zsolt mutatta be, majd Schaffer István a projekt szakmai vezetője ismertette „Luludya Virágok” című projektjüket. A bemutatót a Khamaro Budapest Band és a Romano Drom zenés produkciója zárta.

Az EFOP 1.4.4-17-2017-00167 „Luludya Virágok” projekt körvonalazza, hogy milyen feltételek szükségesek ahhoz, hogy a roma tanulók sikeresen haladhassanak végig az iskolarendszeren. Az iskolai feltételek javításán túl szükség van a roma családok zömében létező szegénység enyhítésére és arra, hogy a családok képesek legyenek ellátni azokat a nevelési feladatokat, amelyek az iskolai sikeresség előfeltételét jelentik. Az alábbi projekt a családok és a tanulók problémáit együttesen kezelő roma oktatásfejlesztésre nyújt megoldást.

A gyermekek oktatásának sikeressége szempontjából meghatározó jelentőséggel bír a családok bevonása, mivel a romák esetében kiemelkedően fontos a család és a közösség szerepe. A szociológiai, pszichológiai és pedagógiai tanulmányok döntő többsége egyetért abban, hogy a család kulcsszerepet tölt be a szocializáció folyamatában, illetve abban, hogy a roma közösségen belül ez a legfontosabb intézmény. Többek között ezért is fontos az, hogy  a projekt során felhívják a roma családok figyelmét arra, milyen következményekkel jár a korai iskolaelhagyás gyermekeik fejlődésére, valamint későbbi társadalmi és gazdasági integrációjukra. Különösen fontos a roma családokkal történő együttműködés a roma lányok esetén, mivel a korai iskolaelhagyás aránya ebben a csoportban a legmagasabb, ezért is lett a projekt célcsoportja a 10-18 éves roma lányok korosztálya.

A család mellett egyéb szereplőket; közigazgatási, köznevelési és természetesen egyéb oktatási intézményeket is bevonnak a közös munkába, mint a Bem József Általános Iskola, a Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium, a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Wattay Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, valamint a Kiskőrösi EGYMI, a Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kiskőrösi Tagintézménye, Egészségügyi Gyermekjóléti és Szociális Intézmény, Kiskőrösi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat és a Kiskőrösi Rendőrkapitányság. Ezek mindegyike különféle kiegészítő szerepet tölt be, így a családdal együttműködve segítik elő a roma gyermekek iskolai oktatásban való részvételét és eredményességét.

A tapasztalatok szerint a mai magyar közoktatásban elsősorban azok a gyermekek sikeresek, akiknek a szülei segíteni tudnak a tanulásban. A falusi és egyes vidéki kerületekben élő roma családok jelentős része azonban gyakran az alapvető ellátást, gondozást, étkeztetést, ruházkodást sem tudja biztosítani, nem is szólva a tanuláshoz szükséges nyugodt körülményekről, íróasztalról, „gyerekszobáról”.

A projekt kialakítása során a következő irányelveket, általános és speciális célokat fogalmazták meg a szakemberek: a negatív túlélési stratégiák helyett, hosszú távú lehetőségek biztosítása; az önbizalom erősítése, a roma kultúra eszközeivel, amely segítheti az iskolai és a munkaerőpiaci sikerességet; tudatos családtervezésre való motiválás; tanulmányi hátránykompenzáció.

A célok megvalósításához, úgynevezett mentorok segítik és irányítják a projektben résztvevőket. A mentorálás fogalmát ma az élet számos területén használják, ám kevesen tudják, hogy a szó mit jelent. A Magyar Értelmező Kéziszótár szerint atyai barát, pártfogó, nevelő jelentéssel egyenértékű. A mai szóhasználatban egy olyan személyt jelent, aki – mint idősebb és tapasztaltabb barát, tanár vagy tanácsadó – atyailag segít jó tanácsokkal valakit. A mentor feladata, hogy a tanulók iskolai teljesítményének és magánéletét figyelemmel kísérje, egyéni fejlesztési tervet készítsen, irányítsa a kiscsoportos foglalkozásokat, az esetlegesen felmerülő problémákat kezelje, a családokkal és az egyéb szereplőkkel, intézményekkel tartsa és ápolja a kapcsolatot. Csoportfoglalkozásokon a roma kultúra értékeivel való megismertetéssel, önismerettel, a modern roma női szerep kialakításának elősegítésével foglalkoznak, mindemellett az egyéni fejlesztési tervre épülő, élményen alapuló tudás, motiváló rendszer működtetése a céljuk.

A program középpontjában a részt vevő családok egyéni felmérése és az egyéni beavatkozási terv elkészítése áll, melynek része a roma lányok természetbeni támogatása is, melynek célja, az anyagi természetű hátránykompenzáció és a családi költségvetés terheinek csökkentése az alapvető szükségletek kielégítésére. A támogatás feltétele, hogy a tanulók rendszeresen részt vegyenek a projektben, mindemellett jó tanulmányi teljesítményt nyújtsanak.

A projektet koordinálók célja az, hogy egy olyan átfogó programot biztosítsanak a roma családok számára, mely gyermekeik körében csökkenti a korai iskolaelhagyást, ugyanakkor növeli a roma tanulók iskolában elért sikereit, hiszen a roma népesség a kedvezőtlen gazdasági körülmények között nagyobb eséllyel marad szegény, kerül a társadalom peremére, miközben a munkaerőpiacon is komoly nehézségekkel kell szembenézniük. Ebben a vonatkozásban az oktatás alapvető szerepet játszik, hiszen ez az út vezet legnagyobb eséllyel a fejlődéshez, az integrációhoz, a roma közösség képzéséhez és jobb életminőségéhez.

„Ha hajót akarsz építeni, ne azzal kezdd, hogy a munkásokkal fát gyűjtesz, és szó nélkül kiosztod közöttük a szerszámokat és rámutatsz a tervrajzra. Ehelyett először keltsd fel bennük az olthatatlan vágyat a végtelen tenger iránt.” (Antoine de Saint –Exupéry)

A magazin nevében sikeres együttműködést és munkát kívánunk a projekt minden résztvevőjének!

Kutyifa Icu 

  Fotógaléria:

  Fotók megtekintése (16 db kép)