2019. március 26-án  került megrendezésre Csengődön a közmeghallgatás, ahol Lajter Ferenc, Csengőd Község Önkormányzatának polgármestere tájékoztatást adott az önkormányzat 2018. évi munkájáról, valamint beszámolt 2019. évi terveikről is.

Elmondta, hogy hasonlóan a 2018-as évhez, 2019-ben is számos pályázat kerül megvalósításra a községben, ami hozzájárul ahhoz, hogy Csengőd még vonzóbb település lehessen az ide költőzőknek, még élhetőbb az itt élőknek.
-Hirdetés-

A TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00037. azonosítószámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Csengődön”című pályázata keretében az önkormányzat tulajdonában álló Família Szociális Alapszolgáltatási Központ, Sportcsarnok és az Orvosi rendelő épületeinek energetikai korszerűsítésére került sor a 2018-as évben. A pályázat elősegítette az önkormányzati épületek racionálisabb energiahasználatát és ezzel a költséghatékonyabb működtetését. Folyamatban van továbbá a TOP-3.2.2-15-BK1-2016-00003 azonosítószámú Biomassza alapú fűtési rendszer kiépítése Csengőd községben” című projekt, mely projekt keretében 800kW teljesítményű szalmabála tüzelésű kazán kerül beszerzésre, ami az önkormányzat tulajdonában álló orvosi rendelő, általános iskola, sportcsarnok, óvoda, polgármesteri hivatal és szociális intézmény épületek fűtési energiáját hivatott biztosítani.

A Csengődi Napközi Otthonos Óvoda épületbővítésére is sor került.

A 84 m2–es bővítés során új csoportszoba és a hozzákapcsolódó kötelező helyiségek kerültek kialakításra. A családvállalókat támogatva 2019 év végén kerül átadásra egy két csoportos Mini bölcsőde, mely a TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00007 azonosítószámú projekt keretén belül valósul meg.

Helyi közösségek fejlesztése Csengőd, Akasztó, Kaskantyú, Páhi, Soltszentimre és Tabdi településekenTOP-5.3.1-16-BK1-2017-00004 pályázat támogatásával lehetőséget kaptak a helyi identitás és kohézió erősítésére. Ezt a munkát a Konzorcium vezetőjeként hat település összefogásával végzi az önkormányzat.

A település polgármestere kiemelten fontos feladatnak tartja a helyi közösségek fejlesztését, hogy mindenki tartozzon valamilyen csoporthoz, közösségi és társadalmi beágyazottságban éljen.

A TOP-4.2.1-15-BK1-2016-00010 A szociális étkeztetés, valamint a család-és gyermekjóléti szolgálat infrastrukurális fejlesztése Csengődön elnevezésű pályázat keretén belül a nyári szünetben elindul a konyha épületének átalakítása, a meglévő épület infrastrukturális és hiányzótárgyi eszközökkel való ellátása, mely az 2019 őszén kerül átadásra. A polgármester a falu lakóinak türelmét kérte a felújítás időszakára.

TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00007 azonosítószámú projekt keretében Csengőd-Csengőd-Kullér között, 2 927 méter földút stabilizálására kerül sor az idei évben.

GINOP 3.3.1-16 Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése pályázatnak köszönhetően 1 fő mentor a kapott eszközök segítségével a lakosság digitális világban való jártasságát fejleszti.

2019-ben folytatódik a közmunkaprogram 18 fővel a Járási startmunka mintaprogram mezőgazdasági programelemeként.

A polgármester úr beszámolt arról, hogy idén 1 hektár batáta, 1 hektár burgonya, 3 hektár spárga a meglévő 5 hektár mellé, 1 hektár kápia, 4 hektár szőlőt fognak művelni. 22 fóliába összesen 8773 tő fehérpaprika, 10 fóliában burgonyát termesztenek a konyha támogatására.

A közkertben megtermelt javaknak köszönhetően a diákok április 1-től 30 forinttal kevesebbet fizetnek az ebédért.

A tavalyi esztendőben több mint 30 rendezvény színesítette a település mindennapjait, ez idén sem lesz másképp. Áprilisban szavalóversenyt rendeznek és idén először tojásfát is díszítenek az iskolások, óvodások és idősek közreműködésével.

Az iskola parkban elkészült már egy „C” típusú sportpark, melynek ünnepélyes átadására a 2019. május 25-i települési gyermeknap és családi sportnap keretén belül kerül sor.

Aratófesztivál és hagyományőrző napot szerveznek június utolsó szombatján hagyományteremtő szándékkal, továbbá a falu legnagyobb rendezvényére is folyik a készülődés.

Lajter Ferenc fenntartható falut, s nem fennmaradó, fennmaradásért küzdő közösséget kíván fejleszteni, minden tevékenysége erre irányul.

Jövőbeni tervei között szerepel egy XXI. századi főtér, közösségi tér kialakítása a településen, a jelenlegi tájház átköltöztetése és egy új tájház kialakítása, ami frekventált helyen, a Dózsa György utcában készülne el. Az önkormányzat által már megvásárolt új épület rendbehozatalához a vállalkozók és a lakosság segítségét és támogatását is kéri.

B.M