Az Izsáki Táncsics Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 40 végzős diákja búcsúzott az iskolától. A 2019. június 14-i ünnepség alkalmával, Gera Árpád Zoltánné intézményvezető bejelentette, hogy 40 év pedagógusmunka és 20 év vezetői tevékenység után ő is elballag.

-Hirdetés-

A tanév utolsó tanítási napján késő délután megtartott ballagási ünnepségre, az iskola, virágokkal és színes lufikkal díszített aulájában került sor. A ballagók az iskola folyosóinak végigjárása után, a sportcsarnoktól az iskolaépület főbejáratához vonultak, ahol a hagyományos lufi eregetéssel tették emlékezetessé az elköszönést.A Himnusz eléneklésével kezdődött ünnepségen Balogh Rita intézményvezető-helyettes köszöntötte a megjelenteket. A hetedik osztályosok nevében Balogh Babett Anna (7.c) tanuló verssel, Perjés Kenéz (7.b) közvetlen hangulatú beszéddel búcsúztatta a ballagó diákokat. Az elköszönő diákok nevében Kovács Elíz (8.b) meghatottsággal teli szavakkal, majd Prikkel Noémi (8.a) és Szabó Enikő (8.b) verssel vett búcsút az iskolától. Az ünnepséget Tóth Rebeka (8.b) szóló, Vida Jonatán (8.b) és tanára, Seres József négykezes zongorajátéka, valamint az iskola kiváló hegedű virtuóza Halmi Norbert Sándor (8.b) előadása tette feledhetetlenné.
Gera Árpád Zoltánné intézményvezető búcsúbeszédében köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik egyetértve az iskola értékeivel, bíztak az iskola tanári karában, szavakkal és tettekkel támogatták munkájukat. Akik megértették, hogy eredményeket csak akkor lehet elérni, ha az iskola és a szülői ház a gyermek érdekében összefog, és együtt dolgozik. Az elköszönés záró momentumaként, a búcsúzó nyolcadikosok zenei kíséret mellett adták át az iskola zászlaját a hetedikesek képviselőinek.

A nyugállományba vonuló Csontosné Csősz Erzsébet, Dr. Turainé Lakatos Edit, Gila Erzsébet, és Molnárné Tóth Ibolya

A ballagási ünnepség, elismerések átadásával folytatódott. Ázsóth Ilona (8.a osztályfőnöke), Csontosné Csősz Erzsébet, Dr. Turainé Lakatos Edit, Gila Erzsébet, és Molnárné Tóth Ibolya negyven éves pedagógusi munkájuk után, nyugállományba vonulnak. Munkájukért Pedagógus Szolgálati Emlékérem elismerésben részesültek. Az iskola tantestülete, a tanulmányi versenyeken és kulturális műsorokon elért eredményekért, a sportban nyújtott kiváló teljesítményért, valamint a néptánc csoportban való szereplésért jutalmazott. Az iskola Intézményi Tanácsa a kiemelkedő munkájukért emlékplakettel tüntette ki díjazottjait. A Kovács Gyula Kiművelt Emberfők Alapítványtól évfolyamonként egy-egy diák és két pedagógus kapott értékes ajándékot. A Szülői Munkaközösség az ének-zenében nyújtott kiemelkedő teljesítményt ismerte el könyvjutalommal.

Befejezésül, a Szózat hangjait követően az osztályfőnökök is elbúcsúztak ballagó diákjaiktól és átadták őket az ünneplő hozzátartozóknak.

-Faragó Gábor-

  Fotógaléria:

  Fotók megtekintése (68 db kép)