Szeptember elején a tanévkezdés apropóján a kiskőrösi oktatási és nevelési intézmények igazgatóival beszélgettem, akik elmesélték nekem, hogy milyen új pedagógiai programokkal és fejlesztésekkel, valamint reményekkel kezdték meg az új tanévet. 

Vlcskóné Csatlós Erzsébet
-Hirdetés-

 

Vlcskóné Csatlós Erzsébet, a Kiskőrösi Óvodák intézményvezetője elmondta:

A 2019/2020 nevelési évben a Kiskőrösi Óvodákban 372 kisgyermeket írattak be. Ebből a kiemelt figyelmet igénylő sajátos nevelési igényű gyermekek létszáma a tavalyi évhez képest 17 főről 27 főre emelkedett. A beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek száma 13 fő. A tehetséges gyermekek száma közel 60 fő felett van. 

A csoportlétszámok alakulását tekintve 6 csoport lépte túl a törvény által maximalizált 25 főt. Ezek a csoportok szülői beleegyezéssel és a képviselő-testület által meghatározottak szerint működhetnek létszámtúllépéssel.

A 15 csoportban mindennapi nevelő- oktató munka feladatait 30 fő óvodapedagógus, 1 fő fejlesztő pedagógus, 1 fő gyógypedagógus –logopédus, 5 fő pedagógiai asszisztens és 15 fő dajka látja el.

Szakmai munkánk színvonalát emelik a kiválóan működő munkaközösségeink: Anyanyelvi- Podobniné Vándor Andrea, Ügyes kezek – Nagyné Lehoczi Éva, Zenélde- Fejes Zalánné , Környezet és egészségnevelési– Weinhardt Krisztina munkaközösség vezetők irányításával. A  szlovák hagyományokat a Kincseink programot éltető Szűcsi óvoda gondozza tovább.

Az akkreditált tehetségpont fenntartását biztosítják a szeptembertől működő tehetségműhelyek– a Batthyány óvodában a “Varázsecset”- Weinhardt Krisztina, “Varázshang”- Fejes Zalánné, “Sző, fon nem takács”- Dicsa Regina, a Thököly óvodában “A szedd a lábad”- Ösziné Dulai Zsuzsa, a Mohácsi óvodában “Kreatív Hütte”- Berta Anetta, Szűcsi óvodában a “Mesesziget” –Torgyikné Balogh Noémi és “Ez a mi Földünk”- Bolemányi Bernadett óvodapedagógusok  vezetésével.

A tavalyi évhez hasonlóan külső és belső helyszíneken folytatódnak tovább a tehetséggondozó programjaink – a sakk, az úszás, a jégkorcsolya,- játékos angol és német tevékenységek és a Bozsik program is. Továbbá a néptánc – gyermektánc is kiemelt gondozást kap minden óvodában az így tedd rá és a néptánc és a Körte muzsika programokkal.

Ebben az évben is színesé és tevékennyé teszik majd mindennapi életünket városunk intézményei által kínált programok is. Kiváló partneri kapcsolatot alakítottunk ki a Városi Könyvtárral, a Petőfi Sándor Művelődési Központtal, Petőfi Sándor Emlékmúzeummal és tájházzal, az Úttörténeti múzeummal, a helyi általános iskolákkal, a Rajz Attila jégpálya tulajdonosaival, a tűzoltósággal, mentősökkel és az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménnyel.

Az idei évben elkezdődnek a játékos bibliafoglalkozások is, jelenleg 116 gyermek szülei jelezték igényüket. A tevékenységet Ignácz Péter és Tóth Katalin tartja.

Természetesen a fenti programokat a szülők egyéni döntésük alapján választhatják gyermekeik számára.

A nevelési év kezdete a Batthyány óvodában zajló beruházás ellenére is akadálymentesen zajlott mind az öt óvodában. A Kiskőrösi Óvodák pedagógusai az évkezdés előtti utolsó hét nehézségei ellenére is vidáman, nagyon sok szeretettel és csodás környezetben  várták a régi és újonnan érkező óvodásaikat.

Szentgyörgyiné Szlovák Mária

Szentgyörgyiné Szlovák Mária a KEVI igazgatója így jellemezte az idei tanévkezdést:

Személyi nyilvántartó rendszerünk szerint ezt a tanévet 119 fő pedagógussal, illetve a nevelési-oktatási munkát közvetlenül segítő kollégával (pl. iskolatitkár, pedagógiai asszisztens, óvodai dajka) kezdtük el (a főleg gyes miatt tartósan távol lévő kollégák száma idén 6 fő). Tanulói létszámunk 1143 fő – ebből óvodás 124 fő; általános iskolás 576 fő; középiskolás 443 fő. Az általános iskolánkban három első osztályt indítottunk – összesen 82 fővel, a középiskolába 93 fővel gimnáziumi három osztályt (egy hat- és két négyosztályost), illetve érettségire épülő képzésként parképítő és fenntartó technikus, illetve bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus osztályt.

Az óvodában Szentgyörgyi Adrienn és Tiriczné Szabó Szilvia a tisztán kiscsoportosokból álló Katica csoport óvónénije, Kis-Tóth Zsuzsanna pedig a dadusuk. Az ő munkájukat segíti Tiszainé Kelemen Edina pedagógiai asszisztens.

Az általános iskolában kéttanítós modell működik elsőben, ahol az 1.A. osztályban (emelt ének): Bajusznácsné László Tünde; 1.B (emelt német) osztályban: Disztlné Markó Ibolya a tanító néni, 1.C (TÉT-es osztály): Rakonczainé Majoros Zsuzsanna. Matematika- és magyar órákon két tanítónő is foglalkozik velük.

A gimisek osztályfőnökei: Furák Attila (7.A osztály), Horváth András 9.C és Szabó Gabriella 9.D.

Szakos ellátottságunk 100 %-os – ezt többnyire főállású pedagógusokkal tudjuk biztosítani, de azért van néhány óraadónk is (intézményi szinten 15 fő). Néhány óraadónk az iskolánkból már nyugdíjba vonult, azonban a hivatását heti pár órában még ma is lelkesen gyakorló kolléga, illetve óraadókra azért is szükségünk volt, hogy minél több tantárgyból tudjuk biztosítani a csoportbontás lehetőségét, illetve van két olyan területünk (média, közgazdaság), amit mi “házon belülről” idén nem tudnánk megoldani.

A tanévkezdésnek várakozással indultunk, illetve belecsaptunk a munkába már augusztus végén: volt ismerkedős nap mind a kiscsoportos óvodásoknak, mind az elsős általános iskolásoknak. A gimisek gólyatáboroztak, matekelőkészítőn vehettek részt, középiskolásaink közül néhányan jövő héten utaznak Hollandiába, szeptember második felében Görögországba. Van három nyertes “Határtalanul” pályázatunk, melyen közel 11 millió forintot nyertünk erdélyi utazásra (általános és középiskolás diákjaink egyaránt).

Nálunk lesz októberben a MAKESZISZ (Magyar Kertészeti Szakképző Iskolák Szövetsége) következő kétnapos ülése; októberben 6 kollégánk pedagógusminősítése fog lezárulni (3 gimis, 3 általános iskolás); szeretnénk hozzáfogni általános iskolánk bővítésének – legalább a terep előkészítés és kiviteli tervek elkészítése szintjén. 

Lasztovicza László

Lasztovicza László, a Kiskőrösi Bem József Általános Iskola főigazgatója elmondta:

A Kiskőrösi Bem József Általános Iskolában összesen 542 diák kezdte meg a tanévet, akiket 44 pedagógus és 3 óraadó oktat.

Az 1.A. osztály 25 fővel indult, osztályfőnök: Rohoska Ferencné.
Az 1.B. osztály 25 fővel indult, osztályfőnök: Mészáros Valéria.
Az 1.C. osztály 18 fővel indult, osztályfőnök: Maska Lászlóné.

Iskolánk létszáma folyamatosan nő – ez a pedagógiai munka színvonalát is mutatja. Több gyerek iratkozik be a hatosztályos gimnáziumba iskolánkból. A gimnáziumi ballagó ünnepségen nagyrészt „Bemes” diákokat tüntet ki az igazgató asszony.

A Tankerületi Tanulmányi Versenyen kiemelkedő helyezéseket érünk el négy járás állami iskolái közül. Tavaly elsők, míg ebben az évben másodikok lettünk több mint 40 iskola közül.  Iskolánk szakos ellátottsága az óraadó kollegákkal teljes, sőt iskolánk szakos pedagógusai segítenek tagintézményeink szakos ellátottságában. Ettől függetlenül a csoportbontások növelése érdekében szeretnénk még egy fő angol és egy fő matematika-fizika szakos tanárt a jövőben felvenni.

Iskolánk neve szeptember 1-jétől: Kiskőrösi Bem József Általános Iskola. A név változtatása miatt, valamint a KAP (Komplex Alapprogram) bevezetése miatt is változtattunk a pedagógiai programunkon, az SZMSZ-en és a házirenden egyaránt.

Kiemelt szerepe van továbbiakban is az angol nyelv emelt szintű oktatásának, ahol célunk minél több nyelvvizsga elérése, valamint ettől az évtől a matematika tantárgy nívócsoportos oktatása, mely bizonyítottan jobb eredmény elérését teszi lehetővé a kompetencia mérések során.

Ebben a tanévben április 1-3 között tartjuk rendhagyó módon műsoros estünket.

Gyermekcentrikus iskolánkra jellemzően ebben az évben is lesz Halloween, Saláta nap, Karácsony, Farsang, Nyelvek éjszakája, Családi napok, Honvédelmi nap, DÖK nap, Mikulás, Szülők – nevelők bálja, valamint kirándulások, táborozások, színházlátogatások is.

Schaffer István

Schaffer István, intézményvezető-helyettes (Kiskőrösi EGYMI):

A Kiskőrösi EGYMI-ben a nevelési évet 19 óvodás, a tanévet 115 diák kezdte meg. Nevelő-oktató munkájukat az intézményben 33 főállású gyógypedagógus/pedagógus és 5 óraadó szakember látja el.

Az alábbi táblázatban a 2019/20-as tanév csoport és osztálylétszámai, valamint az osztályfőnökök/csoportvezetők és a pedagógiai munkát segítő asszisztensek neve olvasható.

Csoport/osztály

Létszám

Csoportvezető/osztályfőnök és

asszisztensek

ÓVODA
Katica csoport 10 fő Lovász Edit, Hajósné Hertl Edit

Szabadszállási Annamária (dajka)

Felhő csoport  9 fő Kutyifa Anikó, Katona Imréné

Gmoser Zsuzsanna (asszisztens)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

1 osztály 10 fő Bódog Erika

Slajkó Istvánné (asszisztens)

2. osztály 9 fő Benke Ferencné
3. osztály 9 fő Bányásziné Lukács Margit 

Kancsár Andrea (asszisztens)

4. osztály 9 fő Kocsis Brigitta

Szabó Andrea (asszisztens)

5. osztály 10 fő Fazekasné Tatai Renáta

Sztojka Bernadett (asszisztens)

6. osztály 11 fő Simon-Szakács Margit

Győri Dániel (asszisztens)

7. osztály 11 fő Dulai Gabriella Erzsébet
8. osztály 10 fő Rákóczi Zita

Autista csoport

1-8. osztály 10 fő Takács Ildikó, Mónus Eszter, Medveczki Zsuzsanna

Stenczelné Bencsik Amália (asszisztens)

KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA

9-10. osztály 6 fő Barnáné Lelkes Mónika
11. A osztály 7 fő Péntekné Markotán Zsuzsanna
11. B osztály 6 fő Sáfárné Csengődi Marianna

Hencz Gyöngyi (asszisztens)

12. osztály 7 fő Vörösné Piros Ágnes

 

Személyi feltételeinkkel a tanévben biztosítani tudjuk a magas színvonalú szakmai munkát. Örömünkre szolgál, hogy három kollégánk is felvételt nyert felsőfokú gyógypedagógiai képzésre.

Az előző tanév végén tantestületünk Komplex Alapprogram (KAP) képzésen szerzett a gyakorlatban is jól használható ismereteket a differenciált foglalkoztatáshoz és digitális kompetenciák fejlesztéséhez. A program most év elején került beillesztésre az intézmény pedagógiai programjába. Az ÖKO és Békés Iskola team is megkezdte tevékenységét a környezettudatos magatartás és a békésebb, biztonságosabb intézményi légkör kialakítása érdekében. 

A nyári szünetben a karbantartási munkáknak köszönhetően megújult a kerékpártároló tetőszerkezete és az óvodai udvar új kerítést kapott. Az intézmény képzési termébe klíma berendezés került felszerelésre, amely hozzájárul a műhelymunkák optimális körülményinek biztosításához. Dunapataj – Szelid ifjúsági táborunkban a gyerekek vizesblokkja került felújításra, ennek áldásait a táborozók már élvezhettek az üdülések ideje alatt.

Augusztusban az iskola kitűnő tanulóit vittük jutalom útra a Magyar Cirkusz és Varieté előadásaira. A tanévkezdés előtt önkéntesek összefogásával szépült meg az intézmény előtti parkoló és az udvari gyepszőnyeg.

Az ünnepélyes tanévnyitón a 8. osztályosok kis ajándékcsomaggal köszöntötték a 10 iskolakezdő első osztályost. A pedagógusok ebben a tanévben is színessé, széppé varázsolták az őszt váró osztálytermeket, közösségi helyiségeket. Hagyományainkhoz híven iskolára hangoló témahéttel indítjuk szeptember második hetében a tanévet, amelynek címe: „Mi leszek, ha nagy leszek?”. Ennek keretében számos vendéget és várunk és sok érdekes programot szervezünk. Már megnyitotta kapuit a megújult Eszközkölcsönző is, ahonnan ingyenesen kölcsönözhetnek fejlesztő eszközöket, játékokat az érdeklődő pedagógusok és szülők.

Franczia László

Franczia László, a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Kiskőrösi Wattay Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiumának igazgatója így látja az új tanévet:

A Wattay iskolában 531 tanuló kezdte meg a 2019/2020-as tanévet, akiket  58 pedagógus és 6 óraadó oktat jelenleg, de még fel fogok venni 3 gyógypedagógust, tehát összesen 9 óraadónk lesz. Antalfi Antal, iskolánk korábbi igazgatója újra fog tanítani nálunk matematikát. Tanulólétszámunk több mint az előző évben és több az osztályunk is. Összesen 20 osztályt tudtunk indítani átlagos csoportlétszámokkal. Szakgimnáziumunkban idén is változatlanul az informatika tantárgy lett a legnépszerűbb, míg a szakközépiskolában érdekes módon a pincér a legnépszerűbb, de sokan vannak még a hegesztőbe is. Jelenleg ez a három szakma a legkeresettebb.

Iskolánk 9. évfolyam a következőképpen alakult ebben a tanévben:

9.A. Szakgimnáziumi informatika ágazat: 28 fő, osztályfőnökük: Kardos Bence.
9.B. Közgazdaság, gépészet és ügyviteli ágazatos tanulók alkotják: 31 fő, osztályfőnökük: Ambrus Tamás.

Szakközépiskolai osztályok:
9/1. Eladó, pincér, gépi forgácsoló szak: 31 fő, osztályfőnökük: Májer-Gubán Dóra.
9/2. Asztalos, pincér szak: 22 fő, osztályfőnökük: Kentes Péter.
9/3. Hegesztő szak: 18 fő, osztályfőnökük: Rakonczai Sándor.

Míg felnőttképzésünkben összesen 78 fő vesz részt, akik körében továbbra is a tehergépkocsi-vezető a legnépszerűbb szak.

Ami nehézséget okozott így a tanév elején az az, hogy jelenleg kevés tantermünk van. Tanulóink közül több csoportnak is át kell járnia a kollégiumba. Erre számítva, már májustól megkezdtük az informatikai hálózatlabor áttelepítését a kollégiumba. Iskolánk udvarán a tornaterem épülete mellett volt még egy kisebb számítógép szerelői szaktanterem, ami szintén átkerült egy kis időre a kollégiumba, sőt ugyanitt kialakítottunk még 3 kisebb tantermet a kollégiumi szobákból is. Mindennek ellenére ez a fajta megoldás szerencsére nem okoz gondot, hiszen egyébként is sok csoportbontásos óránk van. Annak viszont nagyon örülünk, hogy a kollégium legalább ilyenkor ki van használva.

Ami nehézség még ebben a tanévben, az a testnevelés órák megosztása, ami körülbelül a 2021-es tanév végéig elhúzódik, tehát az órarendet a testnevelés órákhoz igazítjuk hozzá minden esetben.

Kutyifa Icu