Jó hír azoknak a kiskőrösi diákoknak, akik támogatást szeretnének az egyetemi tanulmányaik idejére, hogy 2019-ben is csatlakozott Kiskőrös Város Önkormányzata a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez.

-Hirdetés-

A pályázat beadásához szükséges feltételekről és az elnyerhető összeg nagyságáról Aszódiné Nedró Éva közigazgatási osztályvezetőt kérdeztem.

Kik és milyen feltételekkel pályázhatnak a Bursa Hungarica Ösztöndíjra?

Bursa Hungarica „A” és „B” típusú ösztöndíjban kizárólag Kiskőrös területén állandó lakóhellyel rendelkezők részesülhetnek. 

Az „A” típusú pályázatra azok a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik  felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

A „B” típusú pályázatra pedig azok a hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik

a) 2019/2020. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás; illetve

b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt  nem nyert, érettségizettek;
és a 2019/2020. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. 

További feltétel, hogy a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők az 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyonnal ne rendelkezzenek.

Hogyan kell pályázni?

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokban léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.

A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztályán (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1. fsz. 3. számú iroda) egy példányban – a kötelező mellékletekkel együtt – kell benyújtani. A pályázati űrlap csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.

A pályázathoz – a szociális rászorultság megítéléshez szükséges – kötelezően kitöltendő nyilatkozatok (jövedelem-és vagyonnyilatkozat, illetve nyilatkozat őstermelésből származó jövedelmekről) letölthetők az EPER-Bursa rendszerből, illetve a részletes pályázati kiírás, valamint a kötelezően kitöltendő nyilatkozatok megtalálhatók Kiskőrös Város honlapján –  www.kiskoros.hu – a Közérdekű / Polgármesteri Hivatal / Letölthető nyomtatványok / Bursa Hungarica címszó alatt.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2019. november  5.

Egy-egy pályázó milyen támogatási összegre számíthat?

Az ösztöndíj összege a települési és megyei önkormányzatok által a hallgatónak adományozott önkormányzati ösztöndíjból és az önkormányzati ösztöndíj alapján a hallgató felsőoktatási intézményében megállapított intézményi ösztöndíjból áll össze. Az intézményi ösztöndíjrész havi egy főre jutó legnagyobb összege az oktatásért felelős miniszter közleménye szerint 2019. évben 5000 forint volt.

Kiskőrös Város Önkormányzata már döntést hozott arról, hogy a 2020. évi költségvetésében 700.000 forintot biztosít erre a célra.

Az elmúlt évek tapasztalata alapján jellemzően a pályázók havi 5000 forint önkormányzati ösztöndíjban részesültek, ami az intézményi ösztöndíjjal kiegészülve „A” típusú pályázat esetén az ösztöndíj 10 havi időtartama alatt összesen 100.000 forint támogatást jelent.

„B” típusú pályázat elnyerésekor az ösztöndíj 3×10 hónapos időtartama alatt garantált a támogatás.

Az elmúlt években hogyan alakult a jelentkezők száma Kiskőrösön?

Már 18 évvel ezelőtt, szinte a kezdetektől csatlakozott az Önkormányzat ehhez az ösztöndíjrendszerhez. Volt olyan év, 2017-ben, hogy 92-en adták be pályázatukat. Időközben, ahogyan fejlődött a technika, változtak a pályázat benyújtásának követelményei is. Ma már elektronikusan kell jelentkezni, ezzel egyidejűleg azonban jelentősen visszaesett az igénylők száma. A statisztikai adatokat elemezve, azt mondhatom, hogy évről évre egyre kevesebb a jelentkező, leginkább a „B” típusú Bursa Hungarica ösztöndíjra, melyre minden évben csak 1-2 diák jelentkezett. Gyakran előfordul, hogy beregisztrálnak a pályázók az Eper-Bursa elektronikus felületen, de a szükséges iratokat, okmányokat nem nyomtatják ki és nem nyújtják be papír alapon a Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztályán, így nem is vehetnek részt sikeresen a pályázatban. Mindenkit arra biztatok, hogy aki a pályázati kiírás szerinti feltételeknek megfelel, éljen a Bursa Hungarica Ösztöndíj igénylésének lehetőségével és 2019. november 5. napjáig nyújtsa be pályázatát Kiskőrös Város Önkormányzatához.

Kutyifa Icu
Fotók: Kincses Szilvi