Eddig se volt egyszerű, most meg aztán különösen nem az: tanítás — minden szinten. A vírus miatt váratlanul, egy tollvonásra bezártak az iskolák. Most pedig egy csapásra kell megváltoztatni az óra módszertanát, feladatait, menetrendjét, kommunikációját és magát a számonkérést is. A cikk szerzője középiskolai tanár, aki érettségiztetőként érintett az ügyben.

-Hirdetés-

A döntés után megindult a szervezkedés: rendkívüli nevelési értekezletek, ötletelés, kommunikációs feladványok. Mert a feladatkör sokrétű, ezenkívül minden korosztálynál és iskolatípusban más és más.

Olvassunk bele egy közeli iskola körlevelébe!

„- A munkarend a tanárok számára március 17-től változatlan, azaz az óráikat az órarend szerint kell megtartani, csak nem az iskolában, hanem akár otthonról, az internet kínálta lehetőségek igénybe vételével. A diákoknak online felületen kell átadni a tananyagot olyan formában, ami a számukra érthető, tanulható, illetve segíti az egyéni tanulást. Ennek a konkrét módszerét a kollégára bíztuk, ki-ki a módszertani és informatikai felkészültségére támaszkodva végzi.
– A tananyag elküldése a tanulóknak az iskolai internetes rendszeren keresztül, az „Üzenetek”, illetve „Házi feladat” alkalmazásán keresztül történjen, azon a napon reggel (fél nyolc előtt), amikor órája van, vagy az órát megelőző este.
– Minden óra tananyaga tartalmazzon feladatot, amit a diáknak meg kell oldania és vissza kell küldenie, a tanár által megadott határidőre. A leckét minden esetben érdemjeggyel kell értékelni.
– Az óráról egy rövid leírást kell készíteni (ami lehet maga a feladatlap, a tananyag feldolgozásának írásos instrukciója, videochat esetén az óra tartalmának rövid leírása stb.), amit mellékletben el kell küldeni a tananyag….iskola neve… @gmail.com e-mail címre. A melléklet tartalmazza a tanár nevét, az osztályt, a tantárgyat, az óraszámot és az óra anyagát is.”


A hidegzuhany

Az elmúlt hét sok mindenre ráébresztette az iskolavezetéseket, a szülőket és a diákokat egyaránt. Nézzünk néhány tapasztalatot:

  • A legtöbb tanár rendszeresen használt eddig is internetet, valamint digitális technikát. A felkészülés, az óra megtartása, valamint a kapcsolattartás sokszor alapult az internetre, a beszkennelt képekre és az órai prezentációkra.
  • Csakhogy itt egy igen lényeges tényező hiányzik: a szemkontaktus, ami arról győzi meg a tanárt, hogy a gyerek érti/nem érti az anyagot. Ilyenkor sok esetben egy rákérdezés, egy kiegészítő magyarázat áthidalja a tanuló kétségeit. Csakhogy ez most nincs!
  • Lehet órát tartani interneten keresztül: ha van minden családban internet és minden gyerekre megfelelő számítógép, melyen telepítve vannak azok a programok, melyek egy digitális tananyag feldolgozására alkalmasak. Ez legyen akár táblázatkezelő, akár szövegszerkesztő program. És mi van akkor, ha egy családban csupán egy számítógép van, hozzá pedig 3 iskoláskorú gyerek, plusz egy olyan szülő, akinek ugyancsak ez a munkaeszköze?…
  • Kiderült, hogy az iskolákban rendszeresített házi rendszerező program nem minden esetben alkalmas minden gyerek minden adatának, feladatának és megoldásának továbbítására, ill. archiválására. Ezek a programok arra voltak jók, hogy a tanárok kvázi digitális naplót működtessenek rajta: beírták az órák témáit, a jegyeket, a hiányzókat és néhány jegyzetet. A mostani helyzetben pedig (lévén 3-4-500 diákkal kellett volna folyamatosan kommunikálni) annak rendje és módja szerint lefagytak! Természetesen van rendes, ingyenes, jól működő másik program. A pedagógusok ráképzése folyamatos és a héten el fog indulni vele a munka.

Akkor addig B-terv?

Igen. Meg is van. A tanár minden diákkal (illetve alsósok esetén azok szüleivel) felvette a kapcsolatot a facebook-on. Létrejöttek a csoportok, megvolt a hang-kapcsolat és jöttek-mentek a házi feladatok is. Ezzel együtt kiderültek a már fent említett technikai hiányosságok

Csakhogy…

Valaki próbálja már meg, hogy lesz hirtelen 60-80 új facebook-os ismerőse, akik nap mint nap küldözgetnek neki anyagokat, melyeket ki kell javítani és vissza kell küldeni! Ezek az anyagok pedig nem valami internetes kérdőív könnyen kiértékelhető megoldásai, hanem Rozika és Sanyika által kézzel leírt, okostelefonnal lefényképezett és interneten továbbított irományai… Jelenleg ez is a tanári napirend része (lenne).

Az iskolák mottói:

A legtöbb körlevél így záródik: „Nagyon fontos, hogy ezekben a hetekben, hónapokban támaszkodjunk egymásra, segítsük egymást. Ha bárkinek kérdése van, további információt igényelne a munkavégzéséhez, forduljon a munkaközösség-vezetőjéhez, vagy az iskola vezetéséhez!”

Még egy faktor: a felrobbanás szélén álló szülő!

Otthon vannak a gyerekek egész nap és szétszedik a lakást. Ez nem karácsony és nem nyári szünet: nincs nagyszülő, tábor, játszótér, tengerparti üdülés stranddal. Mint egyik ismerősöm találóan megjegyezte: „Ha sokáig lesznek bezárva az iskolák, a szülők hamarabb megtalálják a vírus ellenszerét, mint a tudósok!”

Káposzta Lajos, tanár és szülő

Kép: illusztráció