Az idei év szeptemberétől Kiskőrösön a két általános iskolában hat 1. osztály indul. A Bem és a Petőfi iskolában is 3-3 1. osztály lesz a következő tanévtől. Riportsorozatunkban a leendő 1. osztályos tanító néniket mutatjuk be.

-Hirdetés-

A Bem József Általános Iskolában az 1. B osztályosainak Kecskés Lilla lesz az osztályfőnöke.

-Milyen szakmai háttérrel kezdi el a munkát majd az 1. osztályosoknál?

-Pályámat 1981. szeptember 1-jén kezdtem az Akasztói Általános Iskolában, mint képesítés nélküli nevelő. Ének-zenét és magyar nyelv és irodalmat tanítottam. Vezettem az iskola énekkarát is. A pedagógus pálya iránti elhivatottságom miatt jelentkeztem 1982-ben az Eötvös József Tanítóképző Főiskolára Bajára, ezen belül ének-zene szakkollégiumi képzésre levelező tagozatos hallgatónak. 1985-ben kaptam általános iskolai tanítói diplomát.

-Honnan indult a pedagógusi pályafutása?

-1983. augusztus 16-tól tanítok folyamatosan a jelenlegi munkahelyemen, melyet akkor Új Általános Iskolának, ma pedig két iskola egyesítése, valamint többszöri névváltoztatás következtében Kiskőrösi Bem József Általános Iskolának hívnak. Kezdettől fogva Kiskőrösön osztályfőnöki feladatokat is ellátok, négyévente mindig új tanulócsoporttal kezdek. Mindig nyitott voltam az új dolgokra, fontosnak tartottam, hogy képezzem magam, hogy az oktató-nevelő munkában segíteni, sikeresen oktatni- nevelni tudjam tanítványaimat. Ezért is végeztem el a nyelvi és irodalmi kommunikációs nevelés, az agykontroll, a számítógép kezelői, a drámajáték vezetői, a drámapedagógiai, a kooperatív tanulási technikák alkalmazása, a digitális tudásbázis kezelése, a kompetencia alapú programcsomagok alkalmazása a szövegértés, szövegalkotás, valamint az elmúlt tanévben a KAP négy alprogramját bemutató és a digitális IKT eszközök használata továbbképzéseket. Az új szaktárgyi tudás, az új módszerek alkalmazása olyan eredményekhez vezetett, amelyekkel sikeresebbé, könnyebbé vált a tudás megszerzése a tanulók számára. A beiskolázási pedagógus, PR tanácsadó segítséget nyújtott a minden negyedik évben előtérbe kerülő feladat megoldásához, a beiskolázáshoz.

-A tanítással kapcsolatban mi a hitvallása?

-Pedagógusként és osztályfőnökként fontos számomra a szülőkkel való kapcsolattartás és az osztályközösség tudatos formálása. A Saláta nap, a farsang, a családi napok, a jeles ünnepek alkalmával rendezett műsorok, a műsoros esten való szereplés, színházlátogatások, kirándulások egyre közelebb hozzák egymáshoz tanítványaimat, a szülőket és a pedagógust. Fontos szerepet tölt be életemben a felnövekvő nemzedék minél sokrétűbb oktatása, nevelése. Volt tanítványaim közül többen rendkívül felelősségteljes munkát is végeznek. A kutató orvostól a berepülő vadászpilótáig minden szakterület képviselteti magát. Minden osztályomra, kedves tanítványomra örömmel és szeretettel emlékszem, sokkal a mai napig tartom a kapcsolatot.

-A koronavírus miatt kialakult helyzetet, hogyan éli meg?

-A jelenlegi helyzet új kihívások elé állította a pedagógusokat, így engem is. Igyekszem a legjobb tudásomnak megfelelően ellátni ezt a feladatot. Tanítványaimmal és a szülőkkel rendszeresen tartom a kapcsolatot az internetes csoportban, illetve a Messengeren keresztül, ahol személyre szabottan magyarázom a tananyagot, amikor erre igény van. A leendő első osztályommal szeretném tovább folytatni a már jól bevált tanítási-nevelési gyakorlatot, felvértezni őket olyan tudással, mellyel megfelelnek majd korunk legújabb kihívásainak is.
A tanítással kapcsolatos hitvallásom megegyezik Szent-Györgyi Albert szavaival:
„Tanításunk ne üres adatokból álljon, hanem elégítse ki a gyermek természetes kíváncsiságát, tudni és érteni akarását.
A lényeget tanítsuk szépen, egyszerűen és világosan, mert a lényeg szép, egyszerű, világos és gyönyörűséges a szellemnek.”

Filus Tibor

MEGOSZTÁS